Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІД вражає найбільш працездатну і репродуктивну частину населення, що дуже скоро може привести до посилення і загострення негативних демографічних і соціально-економічних тенденцій.
Станом на 01.07.2014 року на диспансерному обліку в ЗОЗ області  знаходиться – 7357 ВІЛ–інфікованих, у тому числі – 840 випадків захворювань на СНІД (2013 рік відповідно 7028 та 702).
Показник поширеності ВІЛ - інфекції та СНІД становили – 630,1 вип. та 71,9 вип. на 100 тис. населення проти – 596,9 та 59,6 випадків у 2013 році, відповідно. Рівень поширеності ВІЛ - інфекції зріс на - 5,1%.
Найвищими залишаються показники поширеності ВІЛ – інфекції у м.Вознесенську  – 866,3, Жовтевому районі – 859,1, Миколаївському районі – 824,1, м. Миколаєві – 754,3, м. Южноукраїнську – 723,6, Вознесенському районі – 691,1 випадків на 100 тис. населення. Найнижчий показник поширеності ВІЛ – інфекції зареєстровано у Врадіївському районі – 159,3 випадків на 100 тис. населення.
Серед хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які знаходяться на диспансерному обліку, хворі на туберкульоз становлять – 24,5% або 1799 осіб (2013 рік – 23,5% або 1652 осіб).
Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції за 1 півріччя 2014 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, зросла на 9,2% та склала 549 та 597 відповідно.
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію склав - 51,1 випадків на 100 тисяч населення проти – 46,8 у минулому році.
Найвищі показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію зареєстровано у м.Вознесенську – 86,4 випадків на 100 тисяч населення (31 випадок),Вознесенському районі – 79,6 випадків на 100 тисяч населення (25 випадків), м. Южноукраїнську – 67,3 випадків на 100 тисяч населення (28 випадків), Новоодеському районі – 78,7 випадків на 100 тисяч населення (27 випадків),
Миколаївському районі - 78,2 випадків на 100 тисяч населення (28 випадків), Казанківському районі – 74,6 випадків на 100 тисяч населення (15 випадків). Значне зростання даного показника відмічається у Казанківському та Новоодеському районах – в 2,2 та 1,8 рази відповідно.
Співвідношення нових випадків інфікування ВІЛ у 2014 році, серед чоловіків і жінок розподілилось таким чином: жінки - 42,4% (253 особи), чоловіки – 57,6% (344 особи), або 1,0:1,4 (2013 рік – 45,9% (252 особи) та 54,1 % (297 осіб) або 1,0:1,02 відповідно).
ВІЛ-інфіковані громадяни області – переважно особи репродуктивного та працездатного віку 20 - 49 років – 70% або 418 осіб (2013 рік - 73,8% або 405 осіб). Випадків ВІЛ серед молодих людей віком 15 – 19 років – не зареєстровано (2013 рік – 0,5% або 3 випадки), 20 - 24 років склала - 2,7% або 16 випадків серед нових випадків інфікування ВІЛ (2013 рік - 4,7% або 26 випадків).
Кількість випадків СНІД у 2014 році в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, в області, декілька знизилась з 215 випадків до 203. Показник захворюваності на СНІД склав – 17,4 випадків на 100 тисяч населення проти - 18,3 у 2013 році.
Більша кількість хворих на СНІД зареєстровано у м. Миколаєві – 93 випадків (45,8% від усіх СНІД), Жовтневому районі – 15 (7,4%), м. Первомайську – 15 випадків (7,4%), Новоодеському районі – 8 випадків (3,9%), Вознесенському районі – 7 випадків (3,4%), Очаківському районі – 7 випадків (3,4%), м.Южноукраїнську – 7 (3,4%), Баштанському районі – 7 (3,4%), Миколаївському районі – 6 (3%), м. Вознесенську – 5 (2,5%).
Серед 203 хворих на СНІД – 182 хворих на туберкульоз, що складає – 89,7% (2013 рік – 215 та 194 (90,2%) відповідно).
За даними офіційної статистики, кількість померлих від СНІДу, зросла з 75 випадків у 2013 році до 76 випадків у 2014 році.
Показник смертності від СНІДу склав – 6,5 випадків на 100 тисяч населення проти 6,4 у минулому році. Від туберкульозу померло 61 (80,3%), (2013 рік – 69 (92%) ВІЛ – інфікованих.
В порівнянні з попереднім роком, кількість випадків смерті від інших захворювань, зумовлених СНІДом, зменшилась з 114 випадків у 2013 році до 108 у 2014 році. Показник смертності від інших захворювань, обумовлених СНІД склав – 9,2 випадків на 100 тисяч населення проти 9,7 у 2013 році.
Серед вперше зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ – інфекцією, шляхи передачі склали:
- статевий – 57% або 340 випадків (2013 рік – 59,2% або 325 випадків);
- парентеральний - 24,3% або 145 випадків (2013 рік - 23,9% або 131 випадок);
- від ВІЛ–інфікованої матері до дитини - 18,8% або 112 випадків (2013рік – 16,9% або 93 випадки).
Питома вага статевого шляху передачі коливається від 85,7% у Кривоозерському районі до 37,5% у Братському районі; при введенні ін’єкційних наркотиків від 0% у Врадіївському районі до 39,3% у м. Южноукраїнську; від ВІЛ–інфікованої матері до дитини від 0% у Березнегуватському районі до 62,5% у Братському районі.
Щорічно відбувається зниження питомої ваги парентерального шляху передачі, при введенні ін’єкційних наркотиків, серед усіх шляхів передачі ВІЛ-інфекції.
Станом на 01.07.14 року на диспансерному обліку в ЗОЗ області знаходиться 540 дітей віком до 18 років (2013 рік – 574). Вертикальний шлях інфікування у 530 дітей (99%), статевий – 6 (1,12%), невизначений шлях – 4 (0,74%). ВІЛ-інфекція підтверджена у 191 дитини (35,4%) від загальної кількості дітей, які знаходяться на обліку, в т.ч. СНІД - 22 (11,5%).
Показник захворюваності зріс на 14% та становить - 53,8 на 100 тис. дитячого населення по Миколаївської області, проти -47,2 у минулому році.
Показник розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед дитячого населення області зменшився на - 7% та становить - 259,2, проти - 278,6 в 2013 році. Рівень вертикальної трансмісії склав, за попередніми даними, - 1,4% проти - 2,2% за І півріччя 2013 року.  
Серед причин зняття з диспансерного обліку ВІЛ - інфікованих у 2014 році: смерть від СНІДу склала – 16,9% (2013 рік – 21,6%), від інших захворювань – 24% (2013 рік – 32,9%), виїзд у інші регіони - 33,8% (2013 рік – 21,9%), зі зникненням антитіл до ВІЛ у крові дитини – 25,3% (2013 рік – 23,6%), від інших причин – 2,9% (2013 рік – 3,7%).
Кількість серопозитивних осіб до ВІЛ–інфекції, які не взяті на диспансерний облік декілька знизилось та складає – 817 осіб (2013 рік – 986). Серопозитивні особи залишаються постійним джерелом ВІЛ–інфекції та сприяють її поширенню серед населення області. Загально визначеним є факт, що офіційні дані не відображають реальний масштаб епідемії ВІЛ/СНІДу, зокрема дійсну кількість людей, інфікованих ВІЛ.
Вони лише надають інформацію про осіб, які пройшли тестування на антитіла до ВІЛ, у яких була виявлена ВІЛ-інфекція, і які були внесені до офіційного реєстру випадків ВІЛ-інфекції. Значно більша кількість громадян можуть бути інфікованими, але вони необізнані щодо свого статусу.
За даними сероепідеміологічного моніторингу кількість скринінгових обстежень на ВІЛ за 1 півріччя 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, зросла на 1173 обстеження.
За 1 півріччя 2014 року проведено 53284 скринінгових обстежень (2013 рік – 52111). Обстеженнями на ВІЛ охоплено – 4,6% (2013 рік – 4,4%) мешканців області.
Незадовільно проводилися обстеження у м. Миколаєві та Снігурівському районі, де обстеженнями на ВІЛ охоплено відповідно 3% та 3,3% населення.
Інфікованість ВІЛ серед обстежених склала – 1,3% (668 ВІЛ + ) проти 1,5% (759 ВІЛ +) у 2013 році, в т.ч. у Доманівському та Первомайському районах по  – 2,2%, Снігурівському районі – 1,9%.
Найбільший рівень інфікованості ВІЛ серед осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі - 5,0% (2013 рік - 7,7%), осіб, обстежених за клінічними показаннями – 6,3% (2013 рік – 5,4%), споживачів наркотичних речовин ін’єкційним шляхом - 4,2% (2013 рік – 5,2%). осіб які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ–інфікованими – 4,1% (2013 рік – 4,2%).
Рівень поширення ВІЛ–інфекції серед громадян, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі у 3,8 разів перевищує середній по області.
За 6 місяців 2014 року - 18,3% (2013 рік – 13,6%) підтверджених випадків ВІЛ – інфекції отримані в результаті обстежень (код 113.2) за клінічними показаннями, що говорить про несвоєчасне обстеження.
У структурі скринінгових обстежень на донорів та вагітних припадає - 49,3% (2013 рік - 48,8%). Незадовільний цей показник у м. Миколаєві – 85,8%, Веселинівському районі – 66,4%, Миколаївському районі – 55,8%, Доманівському районі – 55,4%.
Відомо, що інфікованість серед вагітних відображає інфікованість серед сексуально активної частини населення та достатньо точно відображає рівень інфікованості ВІЛ і тенденції розвитку епідемії серед загального населення.
Поширення ВІЛ-інфекції серед вагітних за результатами тестування (код 109) становило - 0,2% (2013 рік - 0,4% ) в середньому по області.
При аналізі регіональних даних відмічається, що цей показник коливається від 0% у Березанському районі до - 1,3% у Казанківському районі.
Високі рівні інфікованості ВІЛ серед вагітних зареєстровані у Баштанському районі – 0,8%, Казанківському районі – 1,3%, Снігурівському районі – 0,7%.
Актуальним залишається посилення акушерсько – гінекологічної службою профілактичних заходів щодо попередження інфікування ВІЛ жінок під час вагітності.
Поширення ВІЛ - інфекції серед донорів за результатами тестування (код 108) становило - 0,2% (2013 рік - 0,1%) в середньому по області.
Стосовно донорів крові (код 108) найбільш небезпечна ситуація відмічається у Доманівському районі – 0,9%, Новоодеському районі - 1,0%, Первомайському районі – 1,2%, Очаківському районі – 0,8%.
При порівнянні відсотків тестувань за місцеві бюджети від загальної кількості тестувань, виявляється велика територіальна різниця цих показників. Найбільші показники відмічаються у Березанському районі – 75,0%, Новоодеському районі – 68,6%, Баштанському районі – 66,1% (обласний показник – 50,7%). Найнищі показники відмічаються у м. Миколаєві – 14,2%, Веселинівському районі – 33,6%, Доманівському районі – 44,6%, Миколаївському районі - 44,2%. Але значно важливіше розглядати не тільки показники тестування за рахунок місцевих бюджетів взагалі, а питому вагу тестувань саме уразливих груп населення.
За цими показниками найкраща ситуація у Березанському районі (61,7%), Баштанському районі (47,2%), Березнегуватському районі (46,2%), м.Вознесенську (46%).
Незадовільною треба вважати роботу по тестуванню груп ризику ЗОЗ області: м. Миколаєва (98 осіб або 0,7%), Доманівського (61 осіб або 5,6%), Врадіївського (76 осіб або 6,5%) районів, обласний показник – 23,9%.
Епідемія ВІЛ–інфекції в області сконцентрована в групах високого ризику і рівень інфікування груп ризику складає - 1,9% (2013 рік - 2,9%), в т.ч. у Доманівському районі – 6,6%, Єланецькому районі – 4,8%.Казанківському районі – 4,5%, м.Южноукраїнську – 3,5%.


В.о.головного лікаря
обласного центру з
профілактики та боротьби
зі СНІДом Л.С.Коломієць

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 623 особи

Надано допомогу 570 особам

Госпіталізовано 170 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку