Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Фото УОЗ ОДАПротягом 2022 року заходи протидії туберкульозу в області здійснювались відповідно до Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1414-р та плану заходів щодо її реалізації на 2020 – 2023 роки, затвердженого розпорядженням Уряду від 18 листопада 2020 року № 1463-р.
Протитуберкульозна медична допомога надавалась за рахунок коштів державного бюджету у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення та кошти обласного і місцевих бюджетів.
Забезпечення витратними матеріалами для діагностики туберкульозу та лікування пацієнтів з туберкульозом здійснювались за рахунок централізованих поставок з Державного бюджету України, поставок з Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших міжнародних організацій та благодійних фондів.
Протягом останніх 3-х років пріоритетами визначено амбулаторне лікування пацієнтів з туберкульозом та поступова інтеграція протитуберкульозної допомоги у первинну медичну допомогу. В області 31 заклад - надавач медичних послуг уклав на 2022 рік договори з НСЗУ за пакетом програми державних гарантій медичного обслуговування населення «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», з них 26 - центри первинної медико-санітарної допомоги (74%).
Епідситуацію з туберкульозу в області за підсумками діяльності у 2022 році оцінено за такими індикаторами.
Загальна кількість зареєстрованих пацієнтів з активним туберкульозом, включаючи рецидиви – 531 проти 593 у 2021 році. Показник захворюваності на активний туберкульоз (з рецидивами) склав 48,7 на 100 тис. населення (2021 рік - 53,5 на 100 тис., Україна – 45,1 на 100 тис.).
Кількість вперше зареєстрованих пацієнтів з активним туберкульозом, (без рецидивів) - 403, (2021 р. – 462). Показник захворюваності на активний туберкульоз (без рецидивів) склав 36,9 на 100 тис. нас. проти 42,3 на 100 тис за 2021 рік (Україна - 36,7 на 100 тис.).
У 2022 році зареєстровано 128 рецидивів всіх форм туберкульозу проти 131 рецидиву у 2021 році. Показники склали 11,7 на 100 тис. проти 11,8 на 100 тис. відповідно, Україна – 8,4 на 100 тис.
Вперше захворіло 5 дітей у віці 0- 14 років (2021 р.- 11) та 2 дитини - підлітки 15 – 17 років (2021р. -2). Зареєстровано 1 рецидив у дитини-підлітка.
Захворюваність дітей у групі 15-17 років (з рецидивами) дещо зросла і склала у звітному періоді 9,3 на 100 тис. відповідного населення проти 6,3 на 100 тис. у 2021 році, зросла на 47,6%, Україна –10,3 на 100 тис.
Захворіло (з рецидивами) 207 жителів сільської місцевості (60,3 на 100 тис. сільського населення, у 2021 році захворіло 211 осіб, показник складав 60,4 на 100 тис. сільського населення, Україна 53,0 на 100 тис відповідного населення у 2022 році).
Серед мешканців міст діагностовано туберкульоз (з рецидивами) у 324 осіб проти 382 у 2021 році, показник склав 43,3 на 100 тис міського населення, у 2021 році – 50,5 на 100 тис. міських жителів, Україна – 41,7 на 100 тис за 2022 рік.
З числа зареєстрованих випадків активного туберкульозу (з рецидивами) у 85 осіб (21,1%) діагностовано СНІД (у 2021 році – відповідно 96 осіб та 20,8%). Захворюваність на ВІЛ/ТБ знизилась на 8% і склала 7,8 на 100 тис. проти 8,7 на 100 тис. за 2021 рік, Україна – 6.1 на 100 тис.
Виявлено 16 пацієнтів з позалегеневими формами туберкульозу проти 25 у 2021 році, що складає 3,97% від всіх зареєстрованих. Захворюваність на позалегеневі форми ТБ склала 1,5 проти 2,3 на 100 тис. за минулий рік, в Україні – 3,4 на 100 тис.
Активний туберкульоз легень (без рецидивів) зареєстровано у 384 пацієнтів (35,2 на 100 тис.) проти 432 у 2021 році (39,0 на 100 тис.), Україна – 31,7 на 100 тис. населення.
Серед пацієнтів з вперше діагностованим туберкульозом легень, деструкцію виявлено у 215 випадках (56,%), у 2021 році відповідно – абсолютне число складало 228 або 52,8% від вперше зареєстрованих, в Україні – 44,2%. Показник на 100 тис у 2022 році в області – 19,7, в Україні – 14,6.
Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених зросла і склала 83,3% (320 осіб) проти 79,4% (343 осіб) у 2021 році, в Україні – 69,5%.
Протягом 2022 року померло від туберкульозу 52 осіб (2021 – 85 осіб), показник склав 4,8 на 100 тис. населення проти 7,7 на 100 тис у 2021 році.
В області забезпечено моніторинг охоплення обстеженням на туберкульоз контингентів з груп ризику.
За даними звітності на кінець 2022 року верифіковано 21467 – представників соціальних груп ризику та 272534 осіб – представників медичних груп ризику. Охоплено повним скринінгом 8919 осіб із соціальних груп ризику, що склало лише 41,5%.З числа медичних груп ризику повним скринінгом охоплено 189444 осіб (69,5%).
Відповідно до Стандартів в охороні здоров`я при туберкульозі, з метою ранньої діагностики туберкульозу лабораторіями з діагностики туберкульозу проводяться молекулярно-генетичні дослідження, у 2022 році в області проведено всього 2331 таких досліджень, з них 658 позитивних;
При цьому лабораторіями 4-х закладів охорони здоров’я загальної мережі (КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» ВМР, КНП «Первомайська ЦМБЛ» ПМР, КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» БРР, КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб») виконано 1715 досліджень, з яких 243 позитивні.
У грудні минулого року з метою покращення доступності обстеження на туберкульоз додатково отримали обладнання для налагодження молекулярно-генетичних досліджень КНП «Очаківська багатопрфільна лікарня» Очаківської міської ради та КНП «Новобузька міська лікарня» Новобузької міської ради.
З 01 листопада минулого року, за підтримки проєкту USAID PATH «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» організовано регулярно за графіком та затвердженими маршрутами транспортування зразків біологічного матеріалу для діагностики туберкульозу від закладів охорони здоров`я області до лабораторії з діагностики туберкульозу КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр» Миколаївської обласної ради.
У 2022 році надання медико-психосоціального супроводу людям, які хворіють на туберкульоз, здійснювалось за рахунок міжнародних донорів та реалізувалось неурядовими організаціями, а саме обласною організацією ТЧХ та БФ «Вихід».
З 348 пацієнтів з чутливим туберкульозом, які розпочали лікування у 2022 році супроводом охоплено 195 осіб (56,0%). З 200 пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом, які розпочали лікування у минулому році, супроводом охоплено 180 осіб (90%).
Надання медико-психосоціального супроводу сприяє формуванню у пацієнта прихильності до лікування та утриманню на лікуванні, знижує кількість випадків відриву від терапії та мінімізує ризики втрати для подальшого медичного спостереження. Особливо важливого значення набуло надання таких послуг в умовах війни.
Фахівцями КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр» Миколаївської обласної ради спільно зі спеціалістами КНП «Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» Миколаївської обласної ради здійснено 17 моніторингових візитів до закладів охорони здоров`я області, за результатами яких керівникам надіслано рекомендації для виконання.
За оцінкою показників діяльності у 2022 році найбільш негативними чинниками, що прогнозовано вплинуть на загальні тенденції в області щодо туберкульозу є :
1. Зростання ризиків захворювань на інфекційні захворювання, у тому числі на туберкульоз під час війни, що зумовлено падінням рівня життя людей, стресовою ситуацією, імунодефіцитами, погіршенням побутових умов тощо.
2. На територіях, що були тимчасово-окупованими, та у громадах, де велись активні бойові дії протягом тривалого періоду у 2022 році виникали проблеми з доступністю до діагностики та лікування туберкульозу.
3. Зниження показників захворюваності на туберкульоз, у тому числі на вперше діагностований туберкульоз, внаслідок недостатнього виявлення захворювання в умовах війни та активних бойових дій на території області. Такі ж тенденції відбулись у всіх областях, де тривалий час велись активні бойові дії за звільнення тимчасово окупованих територій (Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській).
4. Зростання кількості випадків зареєстрованого туберкульозу серед дітей, у тому числі – 1 рецидив, що є негативною тенденцією і відображає недостатню профілактику туберкульозу, в першу чергу серед дітей, які проживають в осередках туберкульозу.
5. Низький рівень виявлення позалегеневого туберкульозу, кількість зареєстрованих пацієнтів у 2023 році зменшилась з 25 до 16 осіб, показник на 100 тис. населення більш, ніж у 2 рази нижче українського показника.
6. Значне зростання відсотків бацилярних форм, деструктивних змін серед вперше виявлених випадків легеневого туберкульозу, що свідчить про пізню діагностику, високі ризики інфікування інших людей, особливо під час тривалого перебування у місцях скупчень (бомбосховища, укриття, притулки).
7. Низькі показники охоплення повним скринінгом представників соціальної та медичної груп ризику.
8. Посилення міграційних процесів серед жителів області у статусі внутрішньо переміщених осіб та біженців до інших країн.
Враховуючи перелічені чинники прогнозується ускладнення епідситуації з туберкульозу у найближчий період (1-3 роки).
Заплановані пріоритети щодо протидії туберкульозу на 2023 рік:
1. Активізація та посилення інформаційної роботи серед жителів громад, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових груп.
2. Використання флюоромобілів для обстеження на туберкульоз груп ризику у місцях їх проживання або тимчасового перебування, що позитивно вплине на доступність до діагностики туберкульозу, в першу чергу у сільській місцевості.
3. Розширити участь місцевих громад у протидії туберкульозу шляхом прийняття місцевих програм/внесення зміни до діючих програм щодо фінансування протитуберкульозних заходів
4. Впровадження з І кварталу поточного року нових Стандартів медичної допомоги «Туберкульоз», затверджених наказом МОЗ України від 19 січня 2023 року № 102.
5. Продовжувати підтримувати активність щодо транспортування за графіком зразків біологічного матеріалу для діагностики туберкульозу від закладів охорони здоров`я області до лабораторії з діагностики туберкульозу КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр» Миколаївської обласної ради.
6. Закладам первинної медичної допомоги організувати не менше 80% охоплення повним скринінгом туберкульозу представників груп ризику з метою виявлення активного туберкульозу і латентної туберкульозної інфекції та проведення профілактичного лікування особам, які підлягають такому лікуванню.
Забезпечити проведення профілактичного лікування туберкульозу ВІЛ-інфікованим пацієнтам, які отримують антиретровірусну терапію в кабінетах «Довіра».

Заступник директора по мережі КНП «МРФПМЦ» МОР Оксана Черненко

Фото

Screenshot 2

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини