Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївська обласна дитяча лікарня
54018, вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв

Головний лікар - Гоцуляк Дмитро Васильович 58-96-20,0663096409

Приймальня - Бежан Ольга Петрівна 21-31-55,ф. 58-96-10

Заступник головного лікаря з лікувальної роботи - Бабін Олег Дмитрович    58-96-09,0990813202

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи - Сератський Сергій Юліанович 58-96-21,0679215002

Заступник головного лікаря з організаційно – методичної роботи Ефіменко Віталія Петрівна 58-96-02,0679183070

Заступник головного лікаря з єкономічних питань - Сердюченко Ірина Миколаївна 58-96-17,0505535434

Головний бухгалтер - Гаврюшова Тетяна Іванівна 58-96-16

Начальник відділу кадрів - Скарлат Любов Іванівна 58-96-24 21-40-54

Головний інженер - Михальцов Володимир Петрович 21-41-47

Головна медична сестра - Пономарьова Валентина Василівна,58-96-22

Юрист Беслер
- Надія Володимирівна 58-96-38

Відділення

Завідувач дитячим анестезіолого-реанімаційним - відділом Чадаєв Юрій Михайлович 58-96-29,21-41-98

Завідувач відділенням реанімації новонародженних - Фомін Сергій Анатолійович 58-96-46,21-31-47

Завідувач приймально- діагностичним відділенням - Шевчук Наталя Віталіївна 58-96-31,21-41-08

Завідувач   хірургічним  відділенням - Недавній Григорій Васильович 58-96-35,21-41-18

Завідувач ортопедо-травматологічним відділом - Максимейко Юрій Ілліч 58-96-32,21-41-77

Завідувач ЛОР- відділенням - Марусіч Микола Сергійович 58-96-30,58-96-08

Завідувач неонатальним  відділенням - Мартьянова Наталя Іванівна 58-96-33,21-31-81

Завідувач онкогематологічним відділенням - Курінстка Світлана Миколаївна 58-96-36,21-40-36

Завідувач кардіо-нефрологічним відділенням - Мала Поліна Аврамівна - 58-96-14

Завідувач інфекційним відділенням для дітей молодшого віку - Яковунець Галина Вікторівна 58-96-12

Завідувач неврологічим   відділенням - Сергеєва Ольга Едуардівна 58-96-13

Завідувач імуно- інфекційним відділенням - Воронкова Олена Володимирівна 58-96-15

Завідувач гастроендокринологічним відділенням - Левандовська Валентина  Іванівна 58-96-11

Завідувач алерго-пульмонологічним відділенням
- Лісніча Наталя Овсіївна 58-96-34,21-31-88

Завідувач консультативною  поліклінікою - Шатохін Володимир Борисович 58-96-01,58-96-00

Завідувач операційним  блоком - Чеканов Дмитро Юрійович 58-96-44,21-31-59

Завідувач паталогоанатомічним відділенням - Голубнича Ірина Олександрівна 21-40-86

Завідувач сурдологічним   кабінетом - Санкіна Наталя Іванівна 49-39-67

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії
- Бецько Галина Миколаївна 58-96-41

Завідувач імунологічної  лабораторіі
- Левко Тетяна Георгіївна 58-96-42

Завідувач відділенням променевих методів діагностики - Мрук Володимир Петрович 21-40-73,58-96-49

Завідувач єкспрес-лабораторією - Жулавська Олена Борисівна 58-96-43

Завідувач фізіо-терапевтичним відділенням - Раєвська Зоя Тімергаліевна 58-96-48

Завідувач кабінету функціональної діагностики
- Казакова Марина Генріхівна 58-96-45

Рішення Миколаївської обласної ради
від 6 серпня 2010 року №12

Про затвердження Положення про щорічне преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області

XXXVIII сесія п’ятого скликання

З метою піднесення ролі медичного працівника у суспільстві, підвищення престижності та стимулювання праці медичних працівників, на підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 2.4.4. Регламенту обласної ради п’ятого  скликання, затвердженого  рішенням  обласної  ради від 26 травня 2006 року № 1, відповідно до рішення обласної ради від 21 листопада 2008 року № 11 “Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки”  обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про щорічне преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області (далі – Положення), що додається.

2. Затвердити склад конкурсного комітету з питань преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області (додається).

3. Організаційне забезпечення конкурсного комітету з питань преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області покласти на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку; з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Голова обласної ради Т.В. Демченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 6 серпня 2010 року №12П О Л О Ж Е Н Н Я
про щорічне преміювання кращих працівників
галузі охорони здоров’я Миколаївської області

Це Положення розроблене з урахуванням чинного законодавства України та з метою піднесення ролі медичного працівника у суспільстві, підвищення престижності та стимулювання праці медичних працівників.
Положення визначає порядок присудження щорічної обласної премії (далі – премія) кращим працівникам галузі охорони здоров’я Миколаївської області.


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Премія присуджується працівникам галузі охорони здоров’я, які мають стаж роботи в галузі охорони здоров’я не менше 10 років, за:

за вагомий особистий внесок у зміцнення здоров’я населення Миколаївської області;

особистий внесок у розвиток медичної галузі, високу професійну майстерність;

сумлінне виконання посадових обов’язків, повагу та авторитет з боку громадськості;

своєчасне впровадження новітніх технологій в організацію надання медичної допомоги населенню;

вагомий внесок у підготовку медичних кадрів.

2. Щороку присуджується 50 премій з таких номінацій:

"Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою" (24 премії);

"Кращий лікар" (23 премії);

"Кращий керівник медичного закладу" (районного, міського, обласного)                   (3 премії).

Розмір винагороди встановлюється відповідно до суми коштів, передбачених в обласному бюджеті на звітний рік.

3. Премія надається особі одноразово.

II. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПРЕМІЮВАННЯ

1. Висування претендентів на преміювання проводиться органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, відповідними органами охорони здоров’я, трудовими колективами закладів медичної галузі із забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.

2. З метою визначення кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області як претендентів на преміювання:

районні, міські ради спільно з райдержадміністраціями, виконавчими органами міських рад створюють районні, міські комісії, готують пакет документів (клопотання на співголів обласного конкурсного комітету з питань щорічного преміювання кращих працівників Миколаївської області в галузі охорони здоров’я, характеристику та стислий опис досвіду роботи претендента за підписами співголів районної (міської) конкурсної комісії);

обласні заклади охорони здоров’я спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації створюють комісію, готують пакет документів (клопотання на співголів обласного конкурсного комітету з питань щорічного преміювання кращих працівників Миколаївської області в галузі охорони здоров’я, характеристику та стислий опис досвіду роботи претендента за підписом голови конкурсної комісії).

3. Клопотання про присудження премії подається до конкурсного комітету з питань щорічного преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області до 15 вересня 2010 року, а в наступні роки – до 1 березня.

4. Організаційне забезпечення конкурсного комітету здійснює управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

III. РОЗГЛЯД НАДАНИХ КЛОПОТАНЬ


1. Конкурсний комітет з питань преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає наданий пакет документів за відомостями про претендентів на преміювання та в разі необхідності ознайомлюється з роботою претендентів за місцем їхньої роботи;

шляхом голосування більшістю голосів визначає переможців на отримання премій у кожній номінації;

організовує урочисте вручення премій.

2. Засідання конкурсного комітету є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від  загального складу.

3. На підставі рішення конкурсного комітету з питань преміювання кращих працівників галузі охорони здоров’я Миколаївської області голова обласної державної адміністрації видає розпорядження, яким затверджується перелік осіб на присудження премії.

IV. ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЙ

1. Вручення премій проводиться щороку на зібранні, присвяченому Дню працівників медицини, за участю голови облдержадміністрації та голови обласної ради із врученням Почесних грамот та Подяк.

2. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою премій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених на реалізацію заходів обласної Комплексної програми "Здоров’я нації" на відповідні роки.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Завантажити

Обласний госпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни
54058, вул. Київська,1, м. Миколаїв

Начальник - Крейтор Олександр Анатолійович 41-55-35,0662443707

Приймальня
- Тьоткіна Ольга Михайлівна 41-34-67

Заступник начальника по медичній частині - Судакова Тамара  Іванівна 41-34-51,0672950759

Заступник начальника по поліклініці - Безрукова Наталія Веніамінівна 41-50-11,0965575347

Заступник начальника по економічним питанням - Курносенко Наталя Іванівна 41-56-01,0682696875

Головна медсестра - Морозова Ольга Миколаївна 41-34-14,0976916465

Заступник начальника по адміністративно-господарчої частитні - Джулай Олексій Олексійович 41-56-41

Головний бухгалтер - Морозова Ніна Валеріївна 41-20-82

Бухгалтерія - Куровська Ірина Валерівна 41-56-12

Інспектор по кадрам - Бітун Олена Семенівна 41-56-41

Економіст - Волошина Любов Миколаївна 41-19-74

Завідувач організаційно-методічним відділом - Кудрявцева Ірина Яківна 41-56-06,0679188375    

Відділення

Завідувач терапевтичним відділенням № 1 - Підручний Михайло Степанович 41-19-59,0669889868

Завідувач терапевтичним відділенням № 2 (м.Первомайськ)
- Любченко Валентина Іванівна 0261-73514

Завідувач терапевтичним відділенням № 3 (Новобузьке) - МартюнюкІнна Петрівна 0251-91939

Завідувач кардіологічним відділенням - Зубкова Галина Василівна 41-34-93,0682682371

Завідувач неврологічним відділенням - Каралаш Тетяна Володимирівна 41-34-61,0666070567

Завідувач хірургічним відділенням - Яковенко Микола Семенович 41-34-77,0506544518

Завідувач відділенням реанімації - Немеш Михайло Михайлович 41-16-97

Завідувач рентген - діагностичним відділенням - Спотарь Раїса Илівна 41-56-20

Завідувач лабораторією - Леонова - Алла Євгенівна 41-56-20

Завідувач кабінетом ЛФК - Крейтор Ольга Анатоліївна 41-40-95

Завідувач кабінетом УЗД - Тунякова Ірина Анатоліївна 41-19-74

Приймальне відділення
- Зіза Ганна Павлівна 41-19-76

Реєстратура - 41-55-24

Аптечний склад госпіталя - 41-34-22

Аптека «ФАЛБІ» - 41-68-37

Аптека « ГЮРНІКА» - 41-55-55

Аптека «ГЕДЕОН РИХТЕРА» - 41-56-04

 

 

 

 

 

Детальніше...  

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини