Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Комунальне некомерційне підприємство "Бузький центр первинної медико-санітарної допомоги" Бузької сільської ради.
Форма власності - комунальна
Юридична адреса: площа Центральна, буд. 1, село Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541
Фактична адреса: вул. 228-ї стрілецької дивізії, буд. 26, м. Вознесенськ, Миколаївська область, 56500
e-mаil: vozn_rcpmsd@ukr.net
код ЄДРПОУ:38341981

Фото УОЗ ОДА

Генеральний директор – Жарська Галина Андріївна, тел/факс: (05134) 3-85-81

Фото УОЗ ОДА

Секретар - Кеналь Яна Володимирівна, тел/факс: (05134) 3-85-81
Заступник генерального директора з  медичної частини - Кохан Василь Миколайович, тел.: (05134) 3-82-80

Ліцензія на продовження господарської діяльності з медичної практики затверджена наказом МОЗ України №1581 від 31 серпня 2018 р. п.46 - безстрокова

Акредитаційний сертифікат: Серія МУ-ММ №011701 від 13.01.2021 року реєстраційний №0505, строк дії сертифіката – до 02.09.2022 (продовжує діяти протягом 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану).

Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладений між надавачем медичних послуг та Національною службою здоров’я України (НСЗУ): № 0000-1456-M000 від 01.01.2023. Термін дії до 31.12.2023

Специфікація медичних послуг, які надаються за договором

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта/пацієнтки із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
a. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
b. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));
c. глюкоза в цільній крові;
d. холестерин загальний;
e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів.
5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії/спірометрії, отоскопії, офтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
6. Динамічне спостереження за жінкою з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до лікаря-акушера-гінеколога.
7. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8. Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта/пацієнтки, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта/пацієнтки в межах графіка роботи надавача). Взаємодія та направлення за необхідності та згоди пацієнта/пацієнтки до лікаряпсихіатра та/або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.
9. Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
10. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики (крім сказу), вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для осіб від 18 років і старше, та дітей до 18 років.
11. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) в осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у них поданої декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
12. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
13. Лікування пацієнта/пацієнтки з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
14. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання спеціалізованої медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнта/пацієнтки із туберкульозом. Взаємодія з лікарем фтизіатром щодо призначення профілактичного лікування ЛТБІ (латентна туберкульозна інфекція) згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
15. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я.
16. Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження психічного здоров’я та добробуту.
17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші препарати, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства та виписка рецептів для їх отримання (у разі необхідності).
19. Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
20. Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко- лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів.
21. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я, якщо такий розлад стався під час прийому у лікаря ПМД.
22. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття в межах робочого часу надавача ПМД та відповідно при визначенні такої потреби під час надання медичних послуг за місцем розташування надавача або проживання/перебування пацієнта/пацієнтки.
23. Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства в межах робочого часу надавача ПМД.

Рішенням XХIV позачергової сесії сьомого скликання Вознесенської районної ради від 30 травня 2018 року № 3 створено в результаті реорганізації (шляхом перетворення) Комунальне некомерційне підприємство «Вознесенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вознесенської районної ради з 4 червня 2018 року та зареєстровано як юридичну особу 11.06.2018, № 1 521 145 0000 002081

Рішенням XLIII позачергової сесії восьмого скликання Бузької сільської ради від 09 жовтня 2020 року № 9 створено в результаті правонаступництва  Комунальне некомерційне підприємство «Бузький центр первинної медико-санітарної допомоги» Бузької сільської ради з 01 грудня 2020 року

У закладі працюють 9 лікарів, середнього медичного персоналу - 23 особи, молодшого медичного персоналу - 12 осіб.

Чисельність населення району – 14 736 осіб.

Структурні підрозділи: 2 амбулаторії групової практики, 6 амбулаторій моно - практики та 5 пунктів здоров’я.

Режим роботи: Пн-Пт: з 8:00 до 18:00;
Сб: з 08:00-13:00
Записатися на прийом до лікаря можливо за номерами телефонів амбулаторій, на сайті https://helsi.me або за посиланням: https://helsi.me/find-by-organization/aefe1c36-33fa-42f7-915f-7e4fe44bd009/doctors. На даному сайті також є можливість ознайомитись з місцем та графіком роботи лікарів, їх освітою, замінами, залишити коментарі про лікаря.


Лікувально-профілактичні підрозділи Вознесенського району:

Амбулаторії групової практики:

Дорошівська амбулаторія групової практики
Адреса: 56570, Вознесенський район, с. Дорошівка, вул. Лісова 11
Лікар ЗПСМ: Мар’янова Олена Володимирівна
Тел.: (05134) 9-41-37
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Мартинівська амбулаторія групової практики
Адреса: 56525, Вознесенський район, с. Мартинівка, БОС – 2, 8/7
Лікар ЗПСМ: Резник Дмитро Миколайович
Тел.: (05134) 9-41-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Амбулаторії моно – практики:

Бузька амбулаторія моно - практики
Адреса: 56541, Вознесенський район, с. Бузьке, Отамана Григорьєва, 329
Лікар ЗПСМ: тимчасово відсутній
Тел.: (05134) 9-46-81
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Вознесенська амбулаторія моно - практики
Адреса: 56543, Вознесенський район, с. Вознесенське, вул. Вознесенська, 35
Лікар ЗПСМ: Федорова Любов Михайлівна
Тел.: (05134) 9-97-11
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Прибужанівська амбулаторія моно - практики
Адреса: 56523, Вознесенський район, с. Прибужани, вул. Одеська, 2
Лікар ЗПСМ: Жекул Павло Андрійович
Тел.: (05134) 9-11-94
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Таборівська амбулаторія моно - практики
Адреса: 56520, Вознесенський район, с. Таборівка, вул. Центральна 1А
Лікар ЗПСМ: Голомазов Віктор Павлович
Тел.: (05134) 9-53-91
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Щербанівська амбулаторія моно - практики
Адреса: 56553, Вознесенський район, с. Щербані, вул. Меліоративна, 14
Лікар ЗПСМ: тимчасово відсутній
Тел.: (05134) 9-31-28
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Яструбинівська амбулаторія моно - практики
Адреса: 56564, Вознесенський район, с. Яструбинове, пл. Центральна, 6
Лікар ЗПСМ: Біла Ірина Михайлівна
Тел.: (05134) 9-13-61
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика–сімейна медицина

Пункти здоров’я:


Пункт здоров’я с. Білоусівська
Адреса: 56576, Вознесенський район, с. Білоусівка, вул. Димитрова 1
Сестра медична: Бистрова Олена Миколаївна
Тел.: (05134) 9-21-81

Пункт здоров’я с. Дмитрівка
Адреса: 56571, Вознесенський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна, 12
Сестра медична: Тарасенко Ольга Вікторівна
Тел.: (05134) 9-45-86

Пункт здоров’я с. Новосілка
Адреса: 56560, Вознесенський район, с. Новосілка, вул. Центральна, 10
Сестра медична: Безман Наталя Степанівна
Тел.: (05134) 9-93-41

Пункт здоров’я с. Тімірязєве
Адреса: 56575, Вознесенський район, с. Тімірязєве, вул. Миру, 16
Сестра медична: тимчасово відсутній
Тел.: (05134) 9-91-49

Пункт здоров’я сел. Щербанівське
Адреса: 56552, Вознесенський район, с. Щербанівське, вул. Центральна, 7
Сестра медична: тимчасово відсутній
Тел.: (05134) 9-31-28

 

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини