Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2010 р. N 259
Київ

Деякі питання діяльності, пов'язаної з торгівлею лікарськими засобами
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити паспорт аптечного закладу (структурного підрозділу) за формою, що додається.
2. У графі "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" пункту 44 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2005 р., N 22, ст. 1199), абзац другий викласти у такій редакції:
"для господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами - копія паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що складений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою суб'єкта господарювання, на кожній сторінці".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570 "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3105);
постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 925 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2123).

Прем'єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 259

ПАСПОРТ
аптечного закладу (структурного підрозділу)
____________________________________________________________________________________
(найменування та номер аптечного закладу чи структурного підрозділу)
____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
Ідентифікаційний код _________________________________________________________________
Місцезнаходження ___________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто
____________________________________________________________________________________
(село, селище), вулиця, номер будинку)
Номер телефону _____________________________________________________________________
Форма власності _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(дата створення)
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Місце провадження діяльності _______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район,
____________________________________________________________________________________
місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)
2. Завідуючий аптечним закладом _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________________
та назва посади керівника, номер телефону)
3. Характеристика будівлі (приміщення)
3.1. Будівля (приміщення), в якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):
____________________________________________________________________________________
(цегляна, дерев'яна, капітальна/некапітальна;
____________________________________________________________________________________
кількість споруд (окреме приміщення, прибудована, вбудована,
____________________________________________________________________________________
вбудовано-прибудована, ізольована; кількість поверхів; суміщеність - з якою спорудою)
3.2. Основне використання будівлі (приміщення) __________________________________________
(спеціально побудована під
____________________________________________________________________________________
аптечний заклад; пристосована для цих цілей; приміщення розташовані на поверхах
____________________________________________________________________________________
житлового/нежитлового будинку - зазначити, на якому саме поверсі (поверхах)
3.3. Структура та площа приміщень аптечного закладу:
загальна площа ___________________ кв. метрів;
у тому числі:
торговельного залу (для аптеки) ____________________ кв. метрів;
виробничих приміщень ___________________________ кв. метрів;
службово-побутових приміщень ____________________ кв. метрів;
додаткових приміщень ____________________________ кв. метрів
План-схема приміщень

На плані-схемі слід зазначити вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу), до кожного виробничого та службово-побутового приміщення з нумерацією, запасний вихід, місце приймання та відвантаження продукції. Для аптечного складу за наявності окремих будівель додається план-схема кожної споруди.
Перелік приміщень
Номер приміщення згідно з планом-схемою     Назва приміщення     Площа, кв. метрів     Примітка

4. Аптечний заклад (структурний підрозділ) забезпечений:
обладнанням для відповідного зберігання лікарських засобів
____________________________________________________________________________________
(зазначити, яким саме: шафи, стелажі, холодильники, сейфи, піддони тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
технічними засобами для постійного контролю за температурою та вологістю повітря ___________
____________________________________________________________________________________
(перелічити)
____________________________________________________________________________________
іншими засобами вимірювання _________________________________________________________
(найменування та мета застосування)
____________________________________________________________________________________
(наявність умов для щоденного
____________________________________________________________________________________
вологого прибирання з використанням дезінфікуючих засобів)
5. Аптечний заклад (структурний підрозділ) відповідає вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, що встановлені законодавством.
6. Працівники аптечного закладу (структурного підрозділу) мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Аптечний заклад (структурний підрозділ) відповідає кваліфікаційним, організаційним, іншим спеціальним вимогам, установленим ліцензійними умовами.
Зазначені у паспорті відомості підтверджуємо:
Керівник суб'єкта господарювання

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
М. П.
___ ___________________ 201_ р.     _______________________________
(підпис)
Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___ ___________________ 201_ р.     _______________________________
(підпис)
Сторінки паспорта прошиваються, на кожній сторінці проставляється печатка суб'єкта господарювання. Паспорт зберігається в аптечному закладі (структурному підрозділі).

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 621 особа

Надано допомогу 548 особам

Госпіталізовано 173 особи

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку