Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії
Заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті за житлово-
комунальні послуги
Управлінню праці та соціального захисту населення   
від
зареєстрований за адресою:
_, контактний телефон
Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг (категорія)

паспорт:   серія

,виданий

ідентифікаційний №

Прошу призначити: уперше повторно
Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Субсидію на придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг№особового рахунку Утримання житла Газо­постачання Холодне водо­постачання Гаряче водо­постачання Опалення Електро­енергія
(інформація береться із разрахункової книжки (квитанцій)
Назва та адреса житлово -експлуатаційної організації (інформація береться із разрахункової книжки (квитанцій))

Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання житлової субсидії.

(дата)

(ПІДПИС)

затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від    22 липня 2010 р. №_202   
ЗАЯВА про призначення житлової субсидії
Заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті за
житлово-комунальні послуги
Управлінню праці та соціального захисту населення     Києво-   
Святошинської   районної державної адміністрації   
від   МИХАЙЛЮКА ІВАНА ГРИГОРОВИЧА    ,
зареєстрований за адресою:    м. 02125 м.Кіїів, вул.Будівельників 22, кв.ЗЗ.
, контактний телефон 33-22-55 (мов. 067-123-45-67)
Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг (категорія)
пільгами не користуюсь

паспорт: серія /Ш № 123567

виданий Києво-Святошинським   РВ УМВС Київської області

" 12 лютого 1997 р.

ідентифікаційний №   2012365472

Прошу призначити: уперше повторно
Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг +
Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

№особового рахунку Утримання житла Газо­постачання Холодне водо­постачання Гаряче водо­постачання Опалення Електро­енергія
(інформація береться із разрахункової книжки (квитанцій) № 2033 № 6789 №633 №655 № 9703 № 40023
Назва та адреса житлово -експлуатаційної організації (інформація береться із разрахункової книжки (квитанцій)) ЖЕО № 22 м. Вишневе вул. Київська, 10 Управління газ. господарства м. Вишневе вул. Київська, 3 Водоканал м. Вишневе вул. Підлісна,5 Водоканал м. Вишневе вул. Підлісна.3 1епломережа м. Вишневе вул. Щорса.7 РЬМ м. Вишневе вул. Миру. 8

Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання житлової субсидії,
09.08.10
(дата)
підпис заявника

Затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальне? політики УкраТни
від 22 липня 2010 Р.    №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги
Да арлшу пращ п сацішнага захисту иаєміїим       _         _
{районна/міська оержаомінютрація, виконком міської раои)
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ 1. Загальні відомості
1
прізвище, ім'я, по батькові заявника
2. Місце проживання:
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
3. Особи, зареєстровані у житловому приміщенні /будинку особи та члени їх сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діли)
Прізвище, ім'я, по батькові Ступінь родинного зв'язку Дата народження Ідентифікаційний номер Примітки


Розділ II. Всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку за період з              20  о. до                 20  р.
Прізвище, ініціали Відомості про доходи
Вид доходу Розмір доходу Джерело доходу
Розділ III. Відомості про інші житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)
Прізвище, ініціали власника Загальна площа житлового приміщення Кількість осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні Адреса житлового приміщення
Розділ IV. Кількість транспортних засобів, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім автомобілів, отриманих через органи праці та соціального захисту населення               одиниць
Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб
Прізвище, ініціали власника (користувача) Площа земельної ділянки (гектарів) Призначення земельної ділянки (сінокосіння, випасання худоби, ведення особистого селянського господарства тощо)
Розділ VI. Відомості про витрати на придбання товарів довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями
Прізвище, ініціали особи Вид придбаного майна або оплачених послуг Вартість (ФН.) Дата здійснення покупки або оплати послуг
Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мені може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання.

(підпис заявника)

(дата)

Затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 22 липня 2010 Р.    №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги
Ді мгаму праці та саціальнаге захисту ?асмаима       _       
{районна/міська оержаоміністрація, виконком міської раси)
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ 1. Загальні відомості
1. МИХАЙЛЮК ІВАН ГРИГОРОВИЧ прізвище, ім'я, по батькові заявника
2. Місце проживання:
02125 м. Київ. вул.Будівельників 22 кв.ЗЗ
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок корпус, квартпрЩШ
3. Особи, зареєстровані у житловому приміщенні /будинку особи та члени їх сімей, що. лроШвають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти)
Прізвище, ім'я, по батькові Ступінь родинного зв'язку Дата , .народження Ідіртифікаційний номер Примітки
?
Михайлюк Марія Степанівна дружина 12.03.1960 р. 12345689011
Михайлюк Тетяна Іванівна дочка Щ)ЗЖ№2р. '?V,,. проживає окремо


Розділ II. Всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку з'аЩюіод 3                 20   р. до                    20   р.
Прізвиі це, ініціали Відомості про доходІШ

Вид доходу Розмір доходІШ Джерело доходу
Михайлюк Іван Григорович пенсія 1000 грнМ Пенсійний 4>онд
Михайлюк Марія Степанівна ^ітнсія 950грНШ* Пенсійний фонд

викладацька діяльність і
ПТУ№34

Щ „^

Розділ III. Відомості про інші житлові приміщШИя, що перебувають уіШісності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб та членгайх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)
Прізвище, ініціали власника Загальна площа житлового приміщення КільйЩ^сіб, Адреса житлового приміїцення
'* ^ >   , '"(.•^ :: їадреестр^Іірх у одному приміщенні
Михайлюк Марія Степанівна ^25 кв. м 2 м. Київ, вул. Драйзера 116, кв.21
Розділ IV. Кількість транспортних засобів, якІ|Щреєстров|і|р% установленому порядку та перебувають у власності або володінні зареєстрощ^их у^рйтловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окрем^^цщ/ни, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім автомобілів, отриманих через органи праці та
соціального захисШШттШ^    1      Шдіиниць
Розділ V. ВідоМ зареєстрований іргТ про* ^ІЩельні ДіляіїкИі що перебувають у власності або володінні (користуванні) ртловому гіЩміщенні /будинку осіб
Прізвище, ініЩЙвласника (корист|в1ча) Площа земельної ділянки (грсгарів) Призначення земельної ділянки (сінокосіння, випасання худоби, ведення особистого селянського господарства тощо)
Михайлюк Іван Г0Ь$0ович 0,10 Га для ведення особистого селянського господарства
^  ,.      """Розділ VI. Відомості про видрати на придбання товарів довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяцівШред зверненням за субсидіями
Прізвище, ініціали особи Вид придбаного майна або оплачених послуг Вартість (ФН.) Дата здійснення покупки або оплати послуг
Михайлюк Марія Степанівна телевізор 2500 25 травня 2010 р.
АНОТАЦІЯ
про спрощений порядок надання населенню житлових субсидій

14 липня 2010 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову щодо посилення соціального захисту населення при

оплаті житлово-комунальних послуг.
Таким рішенням Уряд затвердив ряд заходів з підвищення ефективності програм соціального захисту, а саме:
1)    знижено поріг обов'язкової оплати житлово-комунальних
послуг:
- з   15  до   10  відсотків сукупного доходу для  сімей,  які складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей віком до

18 років;
- з 20 до 15 відсотків для всіх інших сімей, у складі яких є працездатні громадяни.
2)    спрощено порядок призначення житлових субсидій.
З 1 серпня громадяни звільняються від необхідності збирати від організацій, які надають комунальні послуги, довідок,

що необхідні для призначення субсидій (довідки про склад сім'ї] про наявність комунальних послуг, про вартість таких

послуг).
Така інформація у п'ятиденний термін надаватиметься житлово-експлуатаційними підприємствами, які поставляють

населенню газ для побутових потреб і іншими комунальними підприємствами на запит органів соціального захисту. Обмін

інформацією відбуватиметься в електронному вигляді.
3)    запущено  механізм  організації нового  порядку  надання
субсидій населенню на регіональному рівні.
Пенсійному фонду доручено проінформувати кожну сім'ю, в якій є пенсіонер про спрощений механізм здобуття житлових

субсидій.
Окрім цього, до кожної такої сім'ї буде доставлено:
- відповідне звернення Пенсійного фонду, чисті бланки документів (спрощена форма заяви і декларації про доходи) із

зразками їх правильного заповнення;
-    адреса   місцевого   управління   соцзахисту,   куди   необхідно
направити заяву;
-    конверт для безкоштовної відправки такої заяви для призначення
субсидії.

Підтверджуючі документи про доходи пенсіонерів не потрібні. Таке підтвердження отримає орган соцзахисту від

Пенсійного фонду без участі заявника.
Належна організація цього процесу дозволить здійснити максимально безконтактний режим оформлення житлових субсидій,

без особистого звернення до управлінь соцзахисту.
Сьогодні створено Центральний штаб по координації надання житлових субсидій зі співробітників центрального апарату

Міністерства, котрий очолить заступник міністра Віталій Мущинін.
Аналогічні регіональні штаби в котрі війшли представники служб соцзахисту, підрозділів ЖКГ та пенсійного фонду на

місцях вже створені в усіх областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі. Координацією роботи

регіональних штабів займається заступник Міністра Констянтин Ващенко.
Мінпраці минулого тижня підписаний наказ, що затверджує спрощений порядок надання житлових субсидій
Працює урядова „гаряча лінія" 0800 507 309 для всіх звернень громадян, де вони при бажанні можуть отримати за своїми

запитами як усне так і письмове роз'яснення кожен по своєму конкретному випадку.
При кожному управлінні праці та соціального захисту створені спеціальні комісії, що найближчі півтора місяці будуть

розглядати всі спірні та нестандартні випадки звернень громадян в процесі масового отримання субсидій.
Місцеві органи соцзахисту склали списки громадян з обмеженими можливостями, графіки їх відвідувань та почати їх

відпрацьовувати. До кожного з цих людей прийдуть соціальні працівники та допоможуть оформити їм субсидію, якщо вони

її ще не отримують.
Державному центру зайнятості доручено організувати задіяних у громадських роботах для додаткового інформування

населення про новий порядок та можливості отримання житлових субсидій

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини