Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 28.03.2011 р. № 170

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2011 р. за № 471/19209

Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами), з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого зазначеною постановою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 (далі — Перелік), що додаються.

2. Доповнити Перелік міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами діючої речовини (речовин) лікарського засобу з відповідними фармакотерапевтичними групами, до яких входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ), згідно з додатком до цього наказу, розмістивши їх відповідно до алфавітного порядку.

3. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Аніщенка О.В.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр     І.В. Ємець
ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України     Ф.О. Ярошенко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва     М. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 28.03.2011 р. № 170

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2011 р. за № 471/19209
Зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Завантажити

 

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали.

переглянути

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
________14.03.08______________    №___132_________________
м. Київ


Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра І.Васюника від 14.02.08 №7960/1/1-08

НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Директорам Департаментів та начальникам структурних підрозділів МОЗ, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортів Вінницької, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій:
1.1 Всебічно проаналізувати стан організації зі зверненнями громадян та вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України "Про звернення громадян", упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема щодо:
недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;
створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;
узяття під особистий контроль керівництвом Міністерства та управлінь охорони здоров'я розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;
запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;
з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;
забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.
Про результати поінформувати Управління адміністративного забезпечення.
Термін: до 15.03.08

2. Керівникам Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Директорам Департаментів та начальникам структурних підрозділів МОЗ щокварталу аналізувати звернення громадян за формами, що додаються та інформувати Управління адміністративного забезпечення (додатки 1, 2);
Термін : щокварталу не пізніше ніж до 3 числа місяця,
що настає за звітним періодом
2.1 В обов'язковому порядку під час відряджень до регіонів України керівників структурних підрозділів та працівників Міністерства включати у завдання на відрядження вивчення роботи із зверненнями громадян, здійснення на місцях перевірок стану вирішення конкретних питань, що порушуються у зверненнях та інформувати Управління адміністративного забезпечення
Термін : щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортів Вінницької, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій щокварталу аналізувати звернення громадян, за формами, що додаються та інформувати Управління адміністративного забезпечення (додатки 1,3).
Термін : щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом
3.1 Вжити заходів до забезпечення систематичного, не рідше одного разу на місяць, проведення перевірок стану організації роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованих закладах охорони здоров’я. Затвердити графіки проведення перевірок підпорядкованих установ. Про результати доповісти.
Термін : щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом

3.2 Вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань. Створити окрему сторінку на власних офіційних веб-сайтах, присвячену роботі зі зверненнями громадян.
Термін : до 20.03.08

4. Начальнику Управління адміністративного забезпечення Білому О.В., головному редактору газети “Ваше здоров’я” Бернику М.П., начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Лихотопу Р.Й. вжити заходів до висвітлення через газету “Ваше здоров’я” та розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян керівництвом МОЗ України, роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.
Термін : до 10.03.08, надалі постійно

5. Начальнику Української станції виїзної експертної консультативної медичної допомоги Головачу К.М. у разі необхідності за зверненнями Секретаріату Президента України забезпечувати участь представника Приймальні громадян МОЗ України разом з посадовою особою Міністерства у прийомі громадян, які звертаються до Президента України.

6. Директору ДП “Український інформаційно-обчислювальний центр” МОЗ України Львовій Р.М. разом з начальником Управління адміністративного забезпечення Білим О.В. продовжити впровадження комп’ютерної програми для автоматизованої реєстрації звернень громадян та їх аналізу з метою подання оперативної звітної інформації до Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України на виконання відповідних доручень.
Термін : до 01.01.09

7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. при формуванні структури Міністерства та штатного розпису передбачити збільшення штатної чисельності сектору по роботі із зверненнями громадян для забезпечення виконання положень Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".
Термін : до 01.05.08

8. Визнати такими, що втратили чинність накази МОЗ України від 07.04.97 №107 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення"; від 19.03.99 №66 "Про забезпечення конституційних прав громадян на звернення" ; від 17.09.02 №345 "Про забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення від 13.08.02 №700".

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.


Міністр В.М.Князевич

Перший заступник Міністра
М.Г.Проданчук

Заступник Міністра
В.В.Лазоришинець

Заступник Міністра
З.М.Митник

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги

М.П.Жданова

Директор Департаменту економіки і фінансів

Л.І.Карамушка

Директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки
М.В.Банчук

Начальник Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності

Є.О.Лоєнко

Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю
Р.Й.Лихотоп

Начальник Управління адміністративного забезпечення

О.В.Білий

Начальник відділу із забезпечення діяльності Міністра
В.М.Сірман

Реєстр розсилки:
Підрозділи МОЗ - 25   
УОЗ ОДА - 27   
До справи - 2   
Всього: 54   


Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 666 осіб

Надано допомогу 624 особам

Госпіталізовано 150 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку