Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.:37-89-19, тел./факс: 37-93-41
НАКАЗ
Від ___17.05.10__    м.Миколаїв    № ____272-Л___

Про виконання Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб
на 2010-2015 роки


На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону України від   21 жовтня     2009 року №1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» та рішення Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7 “Про затвердження Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки”,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області та головним лікарям  районних (міських) санітарно-епідеміологічних служб (за погодженням):
1.1.    Розробити та затвердити відповідні регіональні програми згідно “Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки” затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7.

Термін: до 01.07.10
2.  Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області спільно з районними (міськими) санітарно-епідеміологічними службами (за погодженням) інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання регіональної Програми.
Термін:
2. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, забезпечити виконання заходів, передбачених  регіональною Програмою.

3. З метою  реалізації заходів регіональної Програми рекомендувати органам виконавчої влади організувати роботу, пов’язану із залученням інвестицій та благодійних коштів.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з державною санітарно-епідеміологічною службою Миколаївської області (за погодженням) інформувати обласну раду про хід виконання Програми.

Термін:
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52

Погоджено:
Клочко В.І.
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.
УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

 

від  05.05.10      № 1845-15/15       від      06.05.10           № 02-1491-14

Начальникам відділів (управлінь)освіти райдержадміністрацій (міських рад)
Головним лікарям районних та міських лікарень

Управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації доводить до Вашого відома, що в Миколаївській області функціонують санаторні школи-інтернати для дітей із захворюванням серцево-судинної системи, хворих на сколіоз, для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу. Набір на навчання у 2010/2011 навчальному році проводиться згідно з  графіком, затвердженим спільним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації (додаток 2).
Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних загальноосвітніх навчальних закладів.
Реєстрація документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату проводиться в управлінні освіти і науки облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, каб. №1, до 10.08.10

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації

___________ В.В Мельніченко                              ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99

УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

НАКАЗ  “05”  травня 2010р.   №   351/245-Л  м. Миколаїв

Про затвердження складу комісії та проведення засідань комісій по відбору учнів для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.03. № 363 "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат", з метою відбору хворих дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю

Н А К А З У Є М О:

1.    Затвердити склади комісій (додаток 1) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

2.    Затвердити графік проведення виїзних засідань комісій (додаток 2) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

3.    Затвердити перелік документів (додаток 3), необхідних для зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів області.

4.    Директорам санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради (Аркавенку О.В., Кривошей Н.Ф., Шияну В.П.):
4.1.    Провести засідання шкільних медико-педагогічних комісій по відрахуванню дітей, які пройшли оздоровлення та реабілітацію в санаторному навчальному закладі протягом 2009/2010 навчального року.
Термін: до 20.05.10
4.2.    Надати управлінню освіти і науки облдержадміністрації (сектор інтернатних закладів) копію наказу та інформацію про відрахування з санаторного навчального закладу учнів, які пройшли оздоровлення та реабілітацію у 2009/2010 навчальному році, за формою (додаток 4).
Термін: до 25.05.10
4.3.    Призначити відповідальну особу за прийом документів, необхідних для  зарахуванню дітей до санаторних шкіл-інтернатів, та їх збереження.

4.4.    Забезпечити умови для роботи комісії по відбору  хворих дітей для зарахування їх до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

5.    Лікарсько-консультативним комісіям дитячих поліклінік (туберкульозного диспансеру) надавати медичні висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію дітей до санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю згідно з діагнозом.
Термін: до 10.08.10

6. Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.    Завідувачу сектору інтернатних закладів  управління освіти і науки облдержадміністрації (Руденко Н.В.):
7.1.    Проводити реєстрацію документів на зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.2.    Забезпечити видачу Путівок відповідно до Протоколу комісії про зарахування дитини до санаторної школи-інтернату.
7.3.    Узагальнити інформацію про наявність вільних місць у санаторних школах-інтернатах відповідно до наказів та інформації про відрахування учнів з санаторних шкіл-інтернатів.
Термін: до 15.06.10

7.4.    Комплектування санаторних шкіл-інтернатів проводити відповідно до висновків лікарсько-консультативних комісій та висновків обласних (міських) дитячих спеціалістів в залежності від профілю санаторної школи-інтернату та за наявності вільних місць.
Термін: з 30.08.10 до 30.05.11

8.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Гуріну А.М. та заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________В.В.Мельніченко                             ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99


Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______


СКЛАД
Миколаївської обласної комісії по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів
на 2010/2011 навчальний рік

1.    На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Кривошей Н.Ф., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Сітенко Р. В., дитячий кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Макарова М.Й., дитячий лікар-кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Іващенко А.М., лікар-кардіолог Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Колобіхіна Л.Ф., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;

2. На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст. № 4 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Аркавенко О.В., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Максимейко Ю.І., завідуючий відділенням, лікар-ортопед Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Дембицька Н.В., лікар Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Штопенко Л.В., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;

3. На період роботи в Мішково-Погорілівській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст.  Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Шиян В.П., директор Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів ;
Стригуль С.Г., обласний дитячий фтизіатр Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру;
Нюбін Б.П., дитячий фтизіатр Миколаївського міського  протитуберкульозного диспансеру;
Гоцуляк О.В., лікар Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів;
Запотоцька Н.С., голова шкільної медико-педагогічної комісії Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів.

Заступник начальника                               Заступник начальника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В. Шамрай
Руденко 37 92 99

Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

ГРАФІК проведення засідань виїзних комісій по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Навчальний заклад
клас
Дата проведення
Час проведення
Відповідальні
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №4 Миколаївської обласної ради
1
11 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м. Миколаїв, вул. Адміральська ,4, (0512)37 82 87
02.Лис
12 серпня 2010р.
9.00-16.00
АркавенкоО.В.
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради
1
17 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м.Миколаїв, вул. Бутоми, 14-А, (0512)34-11-39
02.Лис
18 серпня 2010р.
9.00-16.00
Кривошей Н.Ф.
Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради
1
26 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
Жовтневого р-ну, с. Мішково-Погорілове, (0512) 60-99-93
02.Лис
27 серпня 2010р.
9.00-16.00
Шиян В.П


Заступник начальника Заступник начальника управління освіти і науки управління охорони здоров’я облдержадміністрації облдержадміністрації ___________А.М. Гуріна ____________І.В.Шамрай Руденко 37 92 99

 

Додаток 4

до наказу управління освіти і науки та управління охорони здоров’я 
облдержадміністраці 
від _____200_р. № _______

Інформація про відрахування учнів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в 2009/2010 навчальному році (відповідно до протоколу засідання шкільної медико-педагогічної комісії та згідно з поданими заявами)

 

Клас
Кількість
учнів
станом
на 05.09.2009
Відраховано протягом 2009/2010 навчального року
Кількість
учнів
станом на
01.06.2010
Кількість
вільних місць
всього
З них
Оздоровлено та відраховано до загальноосвітніх навчальних закладів
з інших причин


1кл.

1

2кл.

2

3кл.

3

4кл.

4

5кл.

5

6кл.

6

7кл.

7

8кл.

8

9кл.

9

10кл.

10

11кл.

11

-

Всього

-


Директор школи-інтернату: Голова шкільної психолого-медико-педагогічної комісії: Лікар школи-інтернату: Руденко 37 92 99


Додаток 3
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

Перелік документів, необхідних
для зарахування дітей до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів відповідно до пп. 2.6, 2.7 "Положення про загальноосвітню школу-інтернат та санаторну школу-інтернат", затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 12.06.03 № 363
1.    Направлення (Путівка) управління освіти і науки облдержадміністрації
2.    Заява батьків або осіб, які їх заміняють.
3.    Копія свідоцтва про народження.
4.    Особова справа, документ про наявний рівень знань освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу).
5.    Довідка про стан матеріального забезпечення  сім’ї (для дітей із малозабезпечених сімей).
6.    Довідка про місце проживання та склад сім’ї.
7.    Витяг з історії розвитку дитини ( ф. 112/о).
8.    Дані про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйцеглисти, зшкребок на ентеробіоз).
9.    Копія форми 063/о про профілактичні щеплення.
10.    Висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки (туберкульозного диспансеру) з зазначеним рекомендованим терміном перебування дитини в санаторній загальноосвітній школі-інтернаті.
11.    Витяг з історії хвороби дитини.
12.    4 фотовідбитки 3х4.
13.    Висновок обласного дитячого спеціаліста в залежності від профілю санаторної школи-інтернату:
14.    Для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №7 Миколаївської обласної ради - висновок обласного (міського) дитячого кардіолога   та  електрокардіограма.
-    для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №4 Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого ортопеда та ренгенознімки хребта;
-    для зарахування до Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого фтизіатра та санаторно-курортна карта, видана тубдиспансером або поліклінікою.
15.    Батькам на комісії мати при собі амбулаторну карту дитини.
16.    Довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань в будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3-х днів) станом на 01.09.10

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування додатково додаються документи:
1.    Копія свідоцтва про смерть батьків.
2.    Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.
3.    Копія рішення суду про призначення опікунства над дитиною.
4.    Довідка про закріплення за дитиною житла, майна, земельного паю.
5.    Довідка про наявність майнового сертифікату.
6.    Ощадна книжка.
7.    Довідка про отримання пенсії.
8.    Рішення органів опіки та піклування про направлення до школи-інтернату.
9.    Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини.
10.    Довідка про близьких родичів.
11.    Витяг Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
12.    Обліково-статистична карта.

Пакет документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату реєструється в управлінні освіти і науки облдержадміністрації  за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, кімн. №1, до 10.08.10.

Заступник начальника                               Заступник начальника
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В.Шамрай

Руденко 37 92 99МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, 54030,  м. Миколаїв,  тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

----------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКАЗ

від ____29.04.10_____    м.Миколаїв    № ____239-Л_____

Про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків влітку 2010 р. в Миколаївській області

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.10                   № 35-р «Про затвердження заходів щодо реалізації в 2010 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки», та згідно постанови головного державного санітарного лікаря Миколаївської області від 19.03.10 №5 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей під час відпочинку та оздоровлення дітей у 2010 році»
Н А К А З У Ю:

1.    Відповідальною особою за організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей призначити провідного фахівця відділу надання медичної допомоги дітям і матерям управління охорони здоров’я облдержадміністрації –  Левченко Л.В.
2.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:
2.1. Забезпечити медичне обстеження дітей та підлітків, які направляються на оздоровлення, з обов’язковою видачею медичної довідки, з відомостями про групу по фізкультурі, режим оздоровлення, про епідоточення за місцем проживання, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб, педикульоз.
Термін:  на початок та протягом
оздоровчого сезону
2.2.    Забезпечити організацію своєчасного безкоштовного проведення медичного огляду виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів.
Термін: з 25 травня по 1 вересня 2010 року
2.3.    Забезпечити надання невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги дітям, які відпочивають у дитячих оздоровчих закладах, територіально лікувально-профілактичними закладами за місцем розташування оздоровчого закладу.
Термін: протягом оздоровчого сезону
2.4. Забезпечити супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.
Термін: з 01.06 до 01.09.10

2.5. Надіслати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації  Левченко Л.В. списки медичних працівників (лікарі, медичні сестри першої та вищої категорії), які будуть працювати в дитячих оздоровчих закладах літнього відпочинку.
Термін: до 14.05.10
2.6. Направити медпрацівників, які будуть працювати в дитячих оздоровчих закладах літнього відпочинку, на семінар-нараду, яка відбудеться 17 травня              2010 року о 10.00 на базі Миколаївського базового медичного коледжу            (конференц-зал).
3. Головному лікарю обласної дитячої лікарні  Гоцуляку Д.В.:
3.1. Провести семінар-нараду для медпрацівників закладів охорони здоров’я області по організації надання меддопомоги дітям в оздоровчих закладах.
Термін: 17.05.10
3.2. Забезпечити виїзди лікарів-спеціалістів обласної дитячої лікарні для огляду дітей-сиріт в оздоровчому таборі «Орлятко».
Термін: з червня 2010р.
3.3. Сумісно з обласним позаштатним дитячим ендокринологом  організувати оздоровлення дітей-інвалідів хворих на цукровий діабет.
Термін: серпень 2010р.
4. Головним лікарям санаторіїв „Дубки” Георгієвій Т.А. та „Південний” Войтюку П.М.:
4.1. Забезпечити оздоровлення дітей соціально незахищених категорій населення.
Термін: постійно 
5. Головному лікарю Первомайської центральної районної лікарні     Чистяковій Т.А.:
5.1. Взяти під особистий контроль оздоровлення дітей з зони НЕС.
Термін: постійно
6.    Головному педіатру – Кравцовій Н.Я.:
6.1. Здійснювати дієвий контроль за якістю медобслуговування дітей в дитячих оздоровчих закладах.       
Термін: постійно
7.    Провідному фахівцю управління охорони здоров’я Левченко Л.В. згідно розпорядження голови облдержадміністрації брати участь в перевірці готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в оздоровчих закладах області.
Термін: згідно плану.
8.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Левченко 37 86 52

Погоджено: Шамрай І.В.
Новікова Н.М.


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв, вул. Спаська, 18,  тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАКАЗ
від ___________                           м. Миколаїв            №_________

Про забезпечення медичного супроводу заходів з відзначення  65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Згідно з рішенням організаційного комітету з питань підготовки та відзначення 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, з метою медичного забезпечення урочистих заходів

Н А К А З У Ю:

1.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., в.о.головного лікаря обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги Малакану В.Ф., головному лікарю обласного госпіталю інвалідів війни Крейтору О.А.:

1.1.    Забезпечити медичний супровід під час проведення урочистих зборів і святкового концерту за участю ветеранів війни та святкового обіду.
Термін: 7 травня 2010 року
з 9.00 (обласний палац культури)
о 12.30 (кафе “Лілея” біля будівлі
облдержадміністрації)
-    машина швидкої медичної допомоги та чергування лікарів м.Миколаєва
-    машина швидкої медичної допомоги та чергування лікарів ОТЦЕМД;
-    бригада із лікаря та медичної сестри обласного госпіталю;

1.2.    Забезпечити медичний супровід під час святкової ходи та театралізованого свята біля меморіального комплексу на честь героїв десантників загону К.Ф.Ольшанського.
Термін: 9 травня 2010 року
з 9.00 (від магазину “Дитячій світ” 
вул.Радянська до вул.Адміральської)
о 13.30 (Каштановий сквер)

-    машина швидкої медичної допомоги та чергування лікарів м.Миколаєва;
-    машина швидкої медичної допомоги та чергування лікарів ОТЦЕМД.                       
2.    В.о.головного лікаря обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги Малакану В.Ф., головному лікарю Новоодеської ЦРЛ Коваленку М.М.:

2.1.    Забезпечити медичний супровід (машина швидкої медичної допомоги та чергування лікарів) під час театралізованого свята біля меморіального комплексу “Курган слави” в м. Нова Одеса та святкового обіду.
Термін: 8 травня 2010 року з 9.30

3.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Бєлякова 37 96 88

Погоджено: Дячук Ю.К.   
Новікова Н.М.   Україна
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ

від  _28.04.10________                                № __236-Л___

Про підсумки проходження опалювального сезону 2009/2010 року та  завдання з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2010 року.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.10            № 111-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2009/2010 року та завдання з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2010 року» та з метою забезпечення своєчасної підготовки закладів охорони здоров'я та медичних установ до роботи у опалювальному сезоні 2010/2011 року

Н А К А З У Ю:

1.    Начальнику управління  охорони здоров'я Миколаївського міськвиконкому Дергуновій Л.Ю., головним лікарям обласних і районних закладів охорони здоров’я:

1.1.    Проаналізувати недоліки  минулого опалювального сезону.
Термін: 30.04.10
1.2.    На підставі  Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом від 10.12.08 № 620/378 Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2010/2011  року, з визначеною загальною кількістю будинків, котелень, теплових, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів, які мають бути в стані готовності. у т.ч. кількість тих, що потребують ремонту, джерел фінансування, термінів виконання робіт та виконавців.       
Термін: до 05.05.10
1.3.    Розроблені та затверджені заходи надати до управління охорони здоров’я облдержадміністрації для узагальнення у обласному штабі з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2010/2011 року.

Термін: 05.05.10

1.4.    Запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2010/2011 року, звернувши особливу увагу на:
- дотриманням закладами охорони здоров'я графіків ремонту котелень, тепломереж, систем центрального опалення;
- ремонт, відновлення, промивку внутрішньобудинкових систем опалення, особливо у підвальних приміщеннях; перевірку і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень будівель;
-   своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, рідкого палива, електричної та теплової енергії;
- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги і внесення у разі потреби відповідних змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;
-  вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати використання природного газу, електроенергії і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування послугами згідно з договорами.
Термін:  з 10.05.10

1.5.    Вжити заходів щодо проведення ремонту і забезпечення належного технічного              стану внутрішньобудинкових систем електропостачання будинків та споруд закладів охорони здоров'я, перевірки димовентиляційних каналів для забезпечення надійності індивідуального опалення.
Термін: протягом міжопалювального сезону 

1.6.    Забезпечити накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів.
Термін: до 20.09.10
1.7.     У міжопалювальний період здійснювати постійний контроль:
- за станом протипожежної безпеки, укомплектування закладів первинними засобами пожежегасіння;
- за підготовкою працівників закладів до дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
-  за виконанням робіт, необхідних для приведення приміщень і будівель у стан, що максимально зменшить витрати тепла (утеплення вікон, дверей, тамбурів, тепломереж тощо);
- за станом організації відведення зливних стоків, з метою недопущення осідання фундаментів та їх зсуву;
- за належним технічним станом резервних (аварійних) джерел електропостачання;
- за проведенням заходів з оптимізації теплопостачання за рахунок запровадження альтернативних видів опалення, автономного та індивідуального опалення і виведення з експлуатації нерентабельних теплових джерел;
Термін: до 1.09.10

1.8. Розробити та узгодити оперативні плани, спрямовані на локалізацію та            ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання та підготувати працівників закладів до дій при виникненні надзвичайних ситуацій; 
Термін: 20.08.10


2.      Надавати інформацію управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації про стан підготовки закладів охорони здоров'я до роботи в опалювальному сезоні за формами (додатки 1,2).
Термін: щомісяця,  до 12 та 28 числа з
червня місяця
3.    Підготовку до опалювального сезону завершити у термін не пізніше 15     
вересня 2010 року.

4.    Визначити таким, що втратив чинність наказ начальника управління охорони                                         здоров'я облдержадміністрації від 07.05.09 № 228-Л «Про підсумки          проходження опалювального сезону 2009/2010року та завдання з підготовки       об’єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2009 року.
Термін: 20.09.10 
5.     Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника начальника управління
Дячука Юрія Климовича.                          

Додаток: на 3 арк.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Полякова 37 97 67

Погоджено:
Дячук Ю.К.
Новикова Н.М.Додаток 1
до наказу _________________ЗВІТ _______________________________________________________________
(назва обласного закладу, міста, району)
про комплексну підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року
Загальна кількість будівель закладів охорони здоров’я з урахуванням сільського, селищного та відомчого фонду _______ одиниць _________ млн..кв.м.

№ з/п    Види робіт    Код
ряд-ка    Одиниця виміру    Завдан-ня
з підго-товки    Фактично
підготов-лено    %
підго-товки


1    2    3    4    5    6    7
2    Заклади охорони здоров’я , у якому проводиться:                   
- ремонт покрівлі, всього    13    одиниць                                                                                                                                                                                                                                 
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- ремонт (заміна) опалювальних систем    14    одиниць           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- промивання опалювальних систем    15    одиниць           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- ремонт систем гарячого водопостачання    16    одиниць           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- ремонт систем холодного водопостачання    17    одиниць           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- ремонт енергозабезпечення  будинків (електрощитових)    18    одиниць           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
- ремонт опалювальних печей    19    одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)                   
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)                   
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))                   
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           
4    Загальні обсяги коштів  (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності   

24   

тис.грн.           
- Обласні         одиниць           
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць           
- ЦРЛ         одиниць           
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць           
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць           
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць           
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць           


___________ (підпис керівника)


Додаток 2
до наказу ________________


ЗВІТ _______________________________________________________________
(назва обласного закладу, міста, району)
про підготовку об’єктів теплопостачання закладів охорони здоров'я  до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року за станом на ______2010 рік

Загальна кількість котелен з урахуванням сільських, селищних та відомчих котелен ___одиниць___МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж _______км

№ з/п    Види робіт    Код
ряд-ка    Одиниця виміру    Всього в
експлуа-
тації    Завдан-
ня
з підго-товки    Фактично
підготов-
лено    %
підго-товки
1    2    3    4    5    6    7    8
1    Підготовка закладів - всьго        одиниць               
у тому числі:                       
- Обласні         одиниць               
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць               
- ЦРЛ         одиниць               
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)                       
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць               
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць               
2
Підготовка теплових пунктів - всього        одиниць               
у тому числі:                       
- Обласні         одиниць               
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць               
- ЦРЛ         одиниць               
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)                       
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        одиниць               
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць               
3    Підготовка бойлерів        одиниць               
- Обласні                        
- Міські заклади (перелік закладів)        одиниць               
- ЦРЛ         одиниць               
-ФАПи (перелік ФАПів)        одиниць               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        одиниць               
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))                       
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        одиниць               
4    Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього         одиниць               
у тому числі  за адресою                       
5    Заміна котлів – всього         одиниць               
у тому числі за адресою                       
Створення запасу палива на початок опалювального сезону
6    Вугілля - всього    55    тонн               
- Обласні         тонн               
- Міські заклади (перелік закладів)        тонн               
- ЦРЛ         тонн               
-ФАПи (перелік ФАПів)        тонн               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        тонн               
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        тонн               
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        тонн               
6    Дрова-всього        м3               
- Обласні         м3               
- Міські заклади (перелік закладів)        м3               
- ЦРЛ         м3               
-ФАПи (перелік ФАПів)        м3               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        м3               
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        м3               
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        м3               
7    Рідке паливо - всього        тонн               
- Обласні         тонн               
- Міські заклади (перелік закладів)        тонн               
- ЦРЛ         тонн               
-ФАПи (перелік ФАПів)        тонн               
-Дільничі лікарні (перелік ДЛ)        тонн               
- СЛА та ЗПСМ (перелік закладів))        тонн               
- Міські лікарняні амбулаторії та міські лікарні(перелік МЛ та МА)        тонн               

_____________(підпис керівника)

Зразок Додаток № 1

Організаційні заходи

№ п/п    Найменування заходів    Виконавець    Термін виконання    Виконано станом на ____________
1    2    3    4    5
1.    Проведення весняного загального огляду будівель і споруд з складанням акту.           
2.    Гідравлічне випробування системи опалення та гарячого водопостачання.           
3.    Повірка контрольно-вимірювальних приладів.           
4.    Ремонт, ревізія та іспит електрообладнання.           
5.    Про чистка вентиляційних каналів.           
6.    Очищення територій, вивіз сміття, благоустрій закріплених територій.           
7.    Очищення ливнєстоків, зливоприймальників від сміття.           
8.    Проведення пуско - налагоджувальних робіт з КІПіА котелень та топкових.           
9.    Своєчасне укладання договорів на постачання газу, води та електроенергії.           
10.    Створення запасів противо - ожеледних матеріалів.           

Зразок  Додаток № 2

№ п/п    Найменування заходу    Од.
виміру    Заплановано кількість    Термін виконання, відповідальна особа    Виконано фактично станом на _________
1    2    3    4    5    6
1.    Ремонт системи опалення:               
- внутрішньої;    м.пог.           
- зовнішньої.    м.пог.           
2.    Заміна чи нове влаштування теплоізоляції зовнішніх тепломереж.    м.пог.           
3.    Ремонт мереж:               
- холодного водопостачання;    м.пог.           
- гарячого водопостачання;    м.пог.           
- каналізаційних.    м.пог.           
4.    Ремонт покрівель:               
- м’яких;     кв.м           
- шиферних;    кв.м           
- металевих.    кв.м           
5.    Підготовка котлів до опалювального сезону (чистка, промивка, ревізія).    од.           
6.    Ремонт котельного обладнання:               
- котлів;    од.           
- насосів;    од.           
- бойлерів.    од.           
7.    Заміна котельного обладнання:               
- котлів;    од.           
- насосів;    од.           
- бойлерів.    од.           
8.    Поточний ремонт приміщень котелень (топкових).    од.           
9.    Ремонт, відновлення чи влаштування відомщень будівель.    кв.м           
10.    Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень.    кв.м           
11.    Остіклення вікон.    кв.м           
12.    Заготівля твердого чи рідкого палива:               
- потреба на опалювальний сезон;    тн.           
- потреба до кінця року.    тн.           
13.    Очищення зовнішніх каналізаційних мереж.    м.пог.           
14.    Заміна віконних прорізів:               
- на дерев’яні;    кв.м           
- на металопластикові    кв.м           
15.    Кошти, передбачені на підготовку до опалювального сезону:               
- капітальні видатки;    т.грн.           
- поточні видатки.    т.грн.           МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ

від 19.04.2010    м.Миколаїв    № 215-Л

Про проведення Заходів з відзначення в Миколаївській області 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 №1547-р “Про заходи щодо підготовки  та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945років” та розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.10 №96-р “Про проведення в Миколаївській області заходів до 65 річниці Перемоги у великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”
НАКАЗУЮ:

1.Затвердити заходи щодо відзначення в Миколаївській області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (далі –заходи), що додаються.

2.Начальнику управління охорони здоров”я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., начальнику СМСЧ № 2 м.Южноукраїнська Стахорській О.В., головному лікарю центральної міської  багатопрофільної лікарні м.Первомайська  Некрасенку К.А., головним лікарям  центральних районних лікарень:
2.1.Забезпечити відповідно до законодавства проведення щорічного                              медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни:
-    інвалідів війни та учасників бойових дій  в термін  до 1 травня 2010 року; 
-    учасників війни та осіб прирівняних по пільгам в термін  до 1 жовтня 2010 року.
2.2.Забезпечити потреби ветеранів війни в усіх видах протезування за медичними показаннями згідно законодавства та  безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів.
Термін – постійно
2.3.Забезпечити виконання затверджених норм витрат на харчування та медикаменти у Миколаївському госпіталі інвалідів війни та палатах для ветеранів війни міських та центральних районних лікарень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007р. № 680 ”Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни ”.
Термін – постійно
2.4.Організувати відвідування ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у День свята, органами місцевої влади.
Термін – 1 декада травня 2010р.
2.5. Забезпечити медичний супровід урочистих зборів та мітингів.
Термін:  травень 2010р.
2.6.Організувати серію відповідних телевізійних і радіопередач, висвітлювати стан медичного забезпечення ветеранів війни в обласних, міських  та   районних засобах  масової інформації.
Термін:  квітень – травень 2010р.
2.7.Інформацію про виконання Заходів надати до обласного госпіталю   інвалідів війни. 
Термін: до 30 квітня та 12 травня 2010р.

3. Начальнику обласного госпіталю інвалідів війни Крейтору О.А.:
3.1.Надати інформацію про виконання Заходів з відзначення в Миколаївській області 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років до управління з питань внутрішньої політики та зв’зків з громадскістю облдержадміністрації.          
Термін: до 30 квітня та 12 травня 2010р.
3.2.Підвести результати конкурсу на кращій лікувальний заклад по медико-соціальному забезпеченню ветеранів війни області з участю обласної ради ветеранів.
Термін: до 1 травня 2010 року

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника        управління охорони здоров’я облдержадміністрації  Дячука  Ю.К.   

Начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Крейтор 41 55 35
Погоджено: Дячук Ю.К.
Новікова Н.М.

Додаток до наказу УОЗ ОДА
від 19.04.2010      № 215-Л


Заходи щодо відзначення в Миколаївській області 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років


1.Відвідування Миколаївського обласного госпіталю інвалідів війни керівництвом облдержадміністрації, обласної ради, мерії міста Миколаєва, радами ветеранів області та м. Миколаєва.
Начальник госпіталю
Крейтор О.А
6 травня  2010року о 8.00 годині

2.Підготовка та надання управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації плану-сценарію відвідування госпіталю керівництвом області.
Начальник госпіталю
Крейтор О.А.
До 4 травня 2010року.

3.Підготовка списку хворих ветеранів війни для вручення квітів та ювілейних медалей.
Начальник госпіталю
Крейтор О.А.
До 5 травня 2010року.

4. Начальнику управління охорони здоров”я виконкому Миколаївської   міської ради Дергуновій Л.Ю.
4.1. Забезпечити медичний супровід в дні відзначення 65-ї річниці Перемоги урочистих зборів  та святкового концерту в обласному палаці культури за участю ветеранів.
Одна машина медичної допомоги
та чергування лікарів
7 травня 2010 року о 10.00 годині

4.2.Забезпечити медичний супровід театралізованого свята біля меморіального комплексу на честь героїв-десантників загону К.Ф. Ольшанського.
Дві машини медичної допомоги
та чергування лікарів
9 травня 2010 року о 10.00 годині

5. Головним лікарям центру медицини катастроф та Новоодеської ЦРЛ;
5.1. Забезпечити медичний супровід театралізованого свята біля меморіального комплексу “Курган слави”.
Дві машини швидкої допомоги
8 травня 2010 року о 10.00 годині

6.Забезпечення медичного огляду ветеранів та медичний супровід делегації від Миколаївської області в заходах з нагоди 65-ї річниці Перемоги у м. Москві і м. Києві.
Госпіталь інвалідів війни,
обласна рада ветеранів
До 1 травня 2010року

7.Організація відвідування посадовими особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування ветеранів війни, які перебувають на лікуванні в лікарнях,  сприяння проведенню благодійних акцій для збору коштів на підтримку ветеранів війни.

Головні лікарі обласних та
районних лікарень
квітень-травень 2010 року

8.Організація запрошення до лікарні ветеранів війни – медичних працівників та відвідування вдома з  поздоровленням з Днем Перемоги.

Головні лікарі обласних та
районних лікарень
квітень-травень 2010 року

9. Узяти участь в гарячій лінії до дня Перемоги на телебаченні.

Начальник госпіталю
Крейтор О.А.top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 668 осіб

Надано допомогу - 612 особам

Госпіталізовано - 151 особу

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

       Травень 2018 

      Червень 2018

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку