Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

План заходів управління охорони здоров'я облдержадміністрації на 2010 рік по виконанню рішення Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року щодо поліпшення здоров`я підлітків та молоді в Миколаївській області

№ п/п
Заходи, передбачені у рішенні Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2009 року
Завдання

Термін виконання
Виконавці
1.
Забезпечити належне медичне обслуговування дітей, посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд за станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і якістю питної води,
постачанням медичним пунктам лікарських препаратів та їх оснащення медичним обладнанням
Взяти на контроль виконання клінічних протоколів  діагностики та лікування захворювань дітей, затверджених наказом МОЗ України
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Виконання програм та заходів, що стосуються охорони здоров'я матерів та дітей 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням вимог санітарного законодавства, в т.ч. щодо якості питної води, продуктів харчування та продовольчої сировини, профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
протягом року
Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за погодженням),
районні (міські) санітарно-епідеміологічні служби (за погодженням);
Забезпечити обстеження дітей, які від'їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і оформлення необхідної медичної документації, організація якісного медичного обслуговування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, зокрема медичний супровід груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотньому напрямку, направлення для роботи в них медичних працівників, забезпечення оснащенням медичних пунктів та лікарськими засобами і виробами медичного призначення
ІІ-ІІІ
квартал
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
2.
Взяти на контроль діючий порядок проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей з метою забезпечення їх якості
Впровадити Постанову Кабінету Міністрів України від 08.12.09 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», розпорядження облдержадміністрації від 09.02.10 №31-р «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказ управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 26.04.10 №228-Л «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладах» 
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області
Впровадити єдину систему надання екстреної допомоги населенню, в тому числі дітям, затвердити функціональні обов’язки працівників відповідних підрозділів системи
Взяти на контроль виконання наказу МОЗ України від 01.06.09 №370 «Про єдину систему екстреної медичної допомоги»
протягом року
Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю.,
головні лікарі закладів охорони здоров'я області

 


МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
Від __06.05.10____    м.Миколаїв    № ___249-Л___

 

Про зміни  до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 04.04.05 №152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною»


Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України від 11.09.03 №423/59 “Про затвердження складу робочих груп з розробки протоколів надання медичної допомоги дітям і матерям за спеціальностями”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.04.10 №289 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.04.05 №152”  з метою удосконалення медичного догляду за здоровими новонародженими дітьми

НАКАЗУЮ:

1.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:

1.1.    Прийняти до керівництва та впровадження  в роботу зміни до Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною, затвердженого наказом МОЗ України від 04.04.05 №152, таку зміну:

у піпункті 1.7 пункту 1 слова та цифри “із застосуванням 0,5% еритроміцинової або 1% тетрациклінової мазі”  замінити словами та цифрами    “із застосуванням очних крапель Тобрекс (0,3%розчин тобраміцину) або Флоксал (0,3% розчин офлоксацину).

Термін: негайно

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52
Погоджено:
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.:37-89-19, тел./факс: 37-93-41
НАКАЗ
Від ___17.05.10__    м.Миколаїв    № ____272-Л___

Про виконання Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб
на 2010-2015 роки


На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону України від   21 жовтня     2009 року №1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» та рішення Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7 “Про затвердження Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки”,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області та головним лікарям  районних (міських) санітарно-епідеміологічних служб (за погодженням):
1.1.    Розробити та затвердити відповідні регіональні програми згідно “Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки” затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 16.04.10 №7.

Термін: до 01.07.10
2.  Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області спільно з районними (міськими) санітарно-епідеміологічними службами (за погодженням) інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання регіональної Програми.
Термін:
2. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, забезпечити виконання заходів, передбачених  регіональною Програмою.

3. З метою  реалізації заходів регіональної Програми рекомендувати органам виконавчої влади організувати роботу, пов’язану із залученням інвестицій та благодійних коштів.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з державною санітарно-епідеміологічною службою Миколаївської області (за погодженням) інформувати обласну раду про хід виконання Програми.

Термін:
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Кравцова 37 86 52

Погоджено:
Клочко В.І.
Шамрай І.В.
Новікова Н.М.
УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

 

від  05.05.10      № 1845-15/15       від      06.05.10           № 02-1491-14

Начальникам відділів (управлінь)освіти райдержадміністрацій (міських рад)
Головним лікарям районних та міських лікарень

Управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації доводить до Вашого відома, що в Миколаївській області функціонують санаторні школи-інтернати для дітей із захворюванням серцево-судинної системи, хворих на сколіоз, для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу. Набір на навчання у 2010/2011 навчальному році проводиться згідно з  графіком, затвердженим спільним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я облдержадміністрації (додаток 2).
Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних загальноосвітніх навчальних закладів.
Реєстрація документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату проводиться в управлінні освіти і науки облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, каб. №1, до 10.08.10

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації

___________ В.В Мельніченко                              ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99

УКРАЇНА
Миколаївська обласна державна адміністрація
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
У П Р А В Л І Н Н Я  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В’ Я

НАКАЗ  “05”  травня 2010р.   №   351/245-Л  м. Миколаїв

Про затвердження складу комісії та проведення засідань комісій по відбору учнів для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.03. № 363 "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат", з метою відбору хворих дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю

Н А К А З У Є М О:

1.    Затвердити склади комісій (додаток 1) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

2.    Затвердити графік проведення виїзних засідань комісій (додаток 2) по відбору дітей для зарахування на навчання до обласних санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 2010/2011 навчальному році.

3.    Затвердити перелік документів (додаток 3), необхідних для зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів області.

4.    Директорам санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради (Аркавенку О.В., Кривошей Н.Ф., Шияну В.П.):
4.1.    Провести засідання шкільних медико-педагогічних комісій по відрахуванню дітей, які пройшли оздоровлення та реабілітацію в санаторному навчальному закладі протягом 2009/2010 навчального року.
Термін: до 20.05.10
4.2.    Надати управлінню освіти і науки облдержадміністрації (сектор інтернатних закладів) копію наказу та інформацію про відрахування з санаторного навчального закладу учнів, які пройшли оздоровлення та реабілітацію у 2009/2010 навчальному році, за формою (додаток 4).
Термін: до 25.05.10
4.3.    Призначити відповідальну особу за прийом документів, необхідних для  зарахуванню дітей до санаторних шкіл-інтернатів, та їх збереження.

4.4.    Забезпечити умови для роботи комісії по відбору  хворих дітей для зарахування їх до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

5.    Лікарсько-консультативним комісіям дитячих поліклінік (туберкульозного диспансеру) надавати медичні висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію дітей до санаторних шкіл-інтернатів відповідного профілю згідно з діагнозом.
Термін: до 10.08.10

6. Обласним дитячим спеціалістам в залежності від профілю захворювання надавати висновки щодо необхідності направлення на оздоровлення та реабілітацію хворих дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.    Завідувачу сектору інтернатних закладів  управління освіти і науки облдержадміністрації (Руденко Н.В.):
7.1.    Проводити реєстрацію документів на зарахування дітей до санаторних шкіл-інтернатів.
7.2.    Забезпечити видачу Путівок відповідно до Протоколу комісії про зарахування дитини до санаторної школи-інтернату.
7.3.    Узагальнити інформацію про наявність вільних місць у санаторних школах-інтернатах відповідно до наказів та інформації про відрахування учнів з санаторних шкіл-інтернатів.
Термін: до 15.06.10

7.4.    Комплектування санаторних шкіл-інтернатів проводити відповідно до висновків лікарсько-консультативних комісій та висновків обласних (міських) дитячих спеціалістів в залежності від профілю санаторної школи-інтернату та за наявності вільних місць.
Термін: з 30.08.10 до 30.05.11

8.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Гуріну А.М. та заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник                                                    Начальник
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________В.В.Мельніченко                             ____________С.Г.Хотіна

Руденко 37 92 99


Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______


СКЛАД
Миколаївської обласної комісії по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів
на 2010/2011 навчальний рік

1.    На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Кривошей Н.Ф., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Сітенко Р. В., дитячий кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Макарова М.Й., дитячий лікар-кардіоревматолог Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Іващенко А.М., лікар-кардіолог Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;
Колобіхіна Л.Ф., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 7;

2. На період роботи в Миколаївській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст. № 4 Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Аркавенко О.В., директор  Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Максимейко Ю.І., завідуючий відділенням, лікар-ортопед Миколаївської обласної дитячої лікарні;
Дембицька Н.В., лікар Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;
Штопенко Л.В., голова шкільної медико-педагогічної комісії Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів № 4;

3. На період роботи в Мішково-Погорілівській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІст.  Миколаївської обласної ради:
Голова комісії:
Гуріна А.М., заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації;
Члени комісії:
Руденко Н.В., завідувач сектору інтернатних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації;
Шиян В.П., директор Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів ;
Стригуль С.Г., обласний дитячий фтизіатр Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру;
Нюбін Б.П., дитячий фтизіатр Миколаївського міського  протитуберкульозного диспансеру;
Гоцуляк О.В., лікар Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів;
Запотоцька Н.С., голова шкільної медико-педагогічної комісії Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІступенів.

Заступник начальника                               Заступник начальника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В. Шамрай
Руденко 37 92 99

Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

ГРАФІК проведення засідань виїзних комісій по відбору дітей для зарахування до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів області на 2010/2011 навчальний рік

Навчальний заклад
клас
Дата проведення
Час проведення
Відповідальні
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №4 Миколаївської обласної ради
1
11 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м. Миколаїв, вул. Адміральська ,4, (0512)37 82 87
02.Лис
12 серпня 2010р.
9.00-16.00
АркавенкоО.В.
Миколаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради
1
17 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
м.Миколаїв, вул. Бутоми, 14-А, (0512)34-11-39
02.Лис
18 серпня 2010р.
9.00-16.00
Кривошей Н.Ф.
Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради
1
26 серпня 2010р.
9.00-16.00
Гуріна А.М.
Жовтневого р-ну, с. Мішково-Погорілове, (0512) 60-99-93
02.Лис
27 серпня 2010р.
9.00-16.00
Шиян В.П


Заступник начальника Заступник начальника управління освіти і науки управління охорони здоров’я облдержадміністрації облдержадміністрації ___________А.М. Гуріна ____________І.В.Шамрай Руденко 37 92 99

 

Додаток 4

до наказу управління освіти і науки та управління охорони здоров’я 
облдержадміністраці 
від _____200_р. № _______

Інформація про відрахування учнів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в 2009/2010 навчальному році (відповідно до протоколу засідання шкільної медико-педагогічної комісії та згідно з поданими заявами)

 

Клас
Кількість
учнів
станом
на 05.09.2009
Відраховано протягом 2009/2010 навчального року
Кількість
учнів
станом на
01.06.2010
Кількість
вільних місць
всього
З них
Оздоровлено та відраховано до загальноосвітніх навчальних закладів
з інших причин


1кл.

1

2кл.

2

3кл.

3

4кл.

4

5кл.

5

6кл.

6

7кл.

7

8кл.

8

9кл.

9

10кл.

10

11кл.

11

-

Всього

-


Директор школи-інтернату: Голова шкільної психолого-медико-педагогічної комісії: Лікар школи-інтернату: Руденко 37 92 99


Додаток 3
до наказу управління освіти і науки
та управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації
від _____200_р. № _______

Перелік документів, необхідних
для зарахування дітей до санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів відповідно до пп. 2.6, 2.7 "Положення про загальноосвітню школу-інтернат та санаторну школу-інтернат", затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 12.06.03 № 363
1.    Направлення (Путівка) управління освіти і науки облдержадміністрації
2.    Заява батьків або осіб, які їх заміняють.
3.    Копія свідоцтва про народження.
4.    Особова справа, документ про наявний рівень знань освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу).
5.    Довідка про стан матеріального забезпечення  сім’ї (для дітей із малозабезпечених сімей).
6.    Довідка про місце проживання та склад сім’ї.
7.    Витяг з історії розвитку дитини ( ф. 112/о).
8.    Дані про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйцеглисти, зшкребок на ентеробіоз).
9.    Копія форми 063/о про профілактичні щеплення.
10.    Висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки (туберкульозного диспансеру) з зазначеним рекомендованим терміном перебування дитини в санаторній загальноосвітній школі-інтернаті.
11.    Витяг з історії хвороби дитини.
12.    4 фотовідбитки 3х4.
13.    Висновок обласного дитячого спеціаліста в залежності від профілю санаторної школи-інтернату:
14.    Для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №7 Миколаївської обласної ради - висновок обласного (міського) дитячого кардіолога   та  електрокардіограма.
-    для зарахування до Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №4 Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого ортопеда та ренгенознімки хребта;
-    для зарахування до Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради - висновок обласного дитячого фтизіатра та санаторно-курортна карта, видана тубдиспансером або поліклінікою.
15.    Батькам на комісії мати при собі амбулаторну карту дитини.
16.    Довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань в будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3-х днів) станом на 01.09.10

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування додатково додаються документи:
1.    Копія свідоцтва про смерть батьків.
2.    Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.
3.    Копія рішення суду про призначення опікунства над дитиною.
4.    Довідка про закріплення за дитиною житла, майна, земельного паю.
5.    Довідка про наявність майнового сертифікату.
6.    Ощадна книжка.
7.    Довідка про отримання пенсії.
8.    Рішення органів опіки та піклування про направлення до школи-інтернату.
9.    Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини.
10.    Довідка про близьких родичів.
11.    Витяг Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
12.    Обліково-статистична карта.

Пакет документів на зарахування дитини до санаторної загальноосвітньої школи-інтернату реєструється в управлінні освіти і науки облдержадміністрації  за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, кімн. №1, до 10.08.10.

Заступник начальника                               Заступник начальника
управління освіти і науки                         управління охорони здоров’я
облдержадміністрації                                  облдержадміністрації


___________А.М. Гуріна                             ____________І.В.Шамрай

Руденко 37 92 99МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, 54030,  м. Миколаїв,  тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

----------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКАЗ

від ____29.04.10_____    м.Миколаїв    № ____239-Л_____

Про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків влітку 2010 р. в Миколаївській області

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.10                   № 35-р «Про затвердження заходів щодо реалізації в 2010 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки», та згідно постанови головного державного санітарного лікаря Миколаївської області від 19.03.10 №5 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей під час відпочинку та оздоровлення дітей у 2010 році»
Н А К А З У Ю:

1.    Відповідальною особою за організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей призначити провідного фахівця відділу надання медичної допомоги дітям і матерям управління охорони здоров’я облдержадміністрації –  Левченко Л.В.
2.    Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:
2.1. Забезпечити медичне обстеження дітей та підлітків, які направляються на оздоровлення, з обов’язковою видачею медичної довідки, з відомостями про групу по фізкультурі, режим оздоровлення, про епідоточення за місцем проживання, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб, педикульоз.
Термін:  на початок та протягом
оздоровчого сезону
2.2.    Забезпечити організацію своєчасного безкоштовного проведення медичного огляду виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів.
Термін: з 25 травня по 1 вересня 2010 року
2.3.    Забезпечити надання невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги дітям, які відпочивають у дитячих оздоровчих закладах, територіально лікувально-профілактичними закладами за місцем розташування оздоровчого закладу.
Термін: протягом оздоровчого сезону
2.4. Забезпечити супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.
Термін: з 01.06 до 01.09.10

2.5. Надіслати до управління охорони здоров'я облдержадміністрації  Левченко Л.В. списки медичних працівників (лікарі, медичні сестри першої та вищої категорії), які будуть працювати в дитячих оздоровчих закладах літнього відпочинку.
Термін: до 14.05.10
2.6. Направити медпрацівників, які будуть працювати в дитячих оздоровчих закладах літнього відпочинку, на семінар-нараду, яка відбудеться 17 травня              2010 року о 10.00 на базі Миколаївського базового медичного коледжу            (конференц-зал).
3. Головному лікарю обласної дитячої лікарні  Гоцуляку Д.В.:
3.1. Провести семінар-нараду для медпрацівників закладів охорони здоров’я області по організації надання меддопомоги дітям в оздоровчих закладах.
Термін: 17.05.10
3.2. Забезпечити виїзди лікарів-спеціалістів обласної дитячої лікарні для огляду дітей-сиріт в оздоровчому таборі «Орлятко».
Термін: з червня 2010р.
3.3. Сумісно з обласним позаштатним дитячим ендокринологом  організувати оздоровлення дітей-інвалідів хворих на цукровий діабет.
Термін: серпень 2010р.
4. Головним лікарям санаторіїв „Дубки” Георгієвій Т.А. та „Південний” Войтюку П.М.:
4.1. Забезпечити оздоровлення дітей соціально незахищених категорій населення.
Термін: постійно 
5. Головному лікарю Первомайської центральної районної лікарні     Чистяковій Т.А.:
5.1. Взяти під особистий контроль оздоровлення дітей з зони НЕС.
Термін: постійно
6.    Головному педіатру – Кравцовій Н.Я.:
6.1. Здійснювати дієвий контроль за якістю медобслуговування дітей в дитячих оздоровчих закладах.       
Термін: постійно
7.    Провідному фахівцю управління охорони здоров’я Левченко Л.В. згідно розпорядження голови облдержадміністрації брати участь в перевірці готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в оздоровчих закладах області.
Термін: згідно плану.
8.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я Шамрай І.В.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Левченко 37 86 52

Погоджено: Шамрай І.В.
Новікова Н.М.

top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 689 осіб

Надано допомогу - 646 особам

Госпіталізовано - 176 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Вересень 2018

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку