Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, 54030,  м. Миколаїв,  тел.: 37 89 19, тел./факс: 37-93-41
НАКАЗ
Від 13.10.10   м. Миколаїв   №  592-Л

Про госпіталізацію дорослого населення хворого на бешиху та герпетичну інфекцію

У зв’язку зі зменшенням кількості госпіталізованих хворих до обласної інфекційної лікарні, клопотанням головного лікаря обласної інфекційної лікарні та з метою упорядкування госпіталізації хворих на бешиху та герпетичну інфекцію

Н А К А З У Ю:

1. Начальнику управління охорони здоров`я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров`я області.
1.1. За необхідності проводити госпіталізацію хворих на бешиху та гепетичну інфекцію (зостервірусну інфекцію та генералізовану герпетичну інфекцію) до обласної інфекційної лікарні.
Термін: з 15.10.10
2.  Головному лікарю обласної інфекційної лікарні Буту В.Я.
2.1. Забезпечити госпіталізацію хворих на бешиху та герпетичну інфекцію (зостервірусну інфекцію та генералізовану герпетичну інфекцію). 
Термін: з 15.10.10
2.2 Забезпечити дотримання тимчасових стандартів надання медичної допомоги дорослому населенню при інфекційних захворюваннях, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.07.1998 року №226.
Термін: постійно.
3. Вважати таким що втратив чинність наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації  від 16.08.10 №454-Л «Про госпіталізацію хворих на бешиху».
Термін: з 15.10.10
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністраці
ї                        С.Г.Хотіна

Погоджено: Дячук Ю.К.         
Новікова Н.М.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
вул. Спаська, 18, 54030,  м. Миколаїв,  тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
Від_11.10.10._    м. Миколаїв  №_586-Л

Про впровадження в дію наказу МОЗ від 21.09.10 №798 «Про затвердження методичних рекомендацій  «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.09.10 №798 «Про затвердження методичних рекомендацій  «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» та з метою методичного забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

Н А К А З У Ю:

1. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області.
1.1. Взяти під особистий контроль впровадження рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», затверджені наказом МОЗ від 21.09.10. №798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» в підпорядкованих закладах охорони здоров'я.
Термін: до 01.11.10.
1.2. Провести заняття з прийняттям заліків серед медичних працівників в усіх структурних підрозділах.
Термін: до 01.11.10
в подальшому щороку.
1.3. Внести відповідні корективи до роботи комісій інфекційного контролю закладів охорони здоров’я .
Термін: до 01.11.10
1.4. Забезпечити фінансування витрат на виконання наказу МОЗ від 21.09.10 №798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».
Термін: 2010-2011 роки
2. Обласним фахівцям: хірургу Дудлі І.Д., терапевту Михайловій Т.М., акушер-гінекологу Громадському Є.О., педіатру Кравцовій Н.Я., епідеміологу Булгаковій В.Б., інфекціоністу Брятко Н.В., дитячому інфекціоністу    Качаліній Л.І., анестезіологу-реаніматологу Кузьменку В.Л., дитячому анестезіологу-реаніматологу Чадаєву Ю.М., стоматологу Кобилянському А.М.
2.1. Довести методичні рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» до відома фахівців закладів охорони здоров’я області.
Термін: до 01.11.10
2.2. Включити до плану некурсових заходів та розглянути основні питання методичних рекомендацій на Дні спеціаліста.
Термін: до 01.12.10
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна


Погоджено: Дячук Ю.К.
Новікова Н.М.
МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
від 14.09.10    м.Миколаїв    № __526-Л

Про затвердження Заходів з відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана у Миколаївській області

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.10  №1646-р “Про заходи з відзначення у 2010 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана” та розпорядження облдержадміністрації від 03.09.10 № 317-р “Про відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана у Миколаївській області”, з метою забезпечення належної підготовки та відзначення в Миколаївській області 2010 року Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, вшанування ветеранів війни та праці, посилення уваги до потреб старшого покоління,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Заходи управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо відзначення Дня ветерана (далі – Заходи), що додаються.
2. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., начальнику СМСЧ№2 м. Южноукраїнська Стахорській О.В., головному лікарю Первомайської ЦМБЛ Некрасенку К.А., головним лікарям центральних районних лікарень.
2.1 Забезпечити особистий контроль за виконанням Заходів.
Термін: до 01.10.10
2.2 Інформувати начальника обласного госпіталю інвалідів війни за результатами проведення Дня ветерана .
Термін: до 01.10 10
3. Начальнику обласного госпіталю інвалідів війни Крейтору О.А.:
3.1 Забезпечити контроль за виконанням Заходів.
Термін: вересень 2010 року
3.2 Узагальнену інформацію щодо виконання Заходів по відзначенню Дня ветерана надати до Міністерства охорони здоров’я України.
Термін:  4 жовтня 2010 року
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дячука Ю.К.

Начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Погоджено: Дячук Ю.К.
Новикова Н.М

Додаток

Заходи
з відзначення Дня ветерана у Миколаївській області.

№ п/п Найменування заходів Термін виконання Відповідальні виконавці
1 Забезпечити проведення в лікувальних закладах області акції “Тиждень з надання медичної допомоги особам похилого віку та   ветеранам” З 20 вересня  по 1 жовтня 2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ№2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А., головні лікарі  ЦРЛ
2 Вжити заходів для забезпечення відповідно чинного законодавства проведення щорічного медичного обстеження, диспансеризації та госпіталізації в першочерговому порядку ветеранів війни. До 1 жовтня 2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ№2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А., головні лікарі  ЦРЛ 
3  Організувати роботу виїзних медичних бригад (сімейних лікарів, дільничних терапевтів, спеціалізованих діагностичних, консультативних, стоматологічних) медико-соціальних експертних комісій у віддалених населених пунктах, зокрема у сільській місцевості. Вересень 2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ№2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А.,  головні лікарі  ЦРЛ
4 Забезпечити ветеранів війни необхідною медичною допомогою в повному обсязі (пільгове забезпечення ліками за рецептами лікарів, виробами медичного призначення). До 1 жовтня2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ№2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А., головні лікарі  ЦРЛ
5 Організувати в мас-медіа теле - і радіопередачі про стан медичного забезпечення ветеранів в обласних, міських  та районних закладах охорони здоров?я; Вересень 2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ №2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А.,  головні лікарі  ЦРЛ
6 Організувати привітання людей похилого віку та ветеранів, які   будуть знаходитися на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я  1 жовтня 2010 року Начальник управління охорони здоров'я виконкому Миколаївської міської ради Дергунова Л.Ю., начальник СМСЧ№2 Стахорська О.В., головний лікар Первомайської ЦМБЛ Некрасенко К.А., головні лікарі  ЦРЛ

Наказ від 08.09.2010 №511-Л.

"Про поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф на 2010-2012 роки."

Детальніше...  

Наказ від 2010 р. №504-Л

"Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення".

Детальніше...  

Наказ від 2010 р. №483-Л

"Про затвердження заходів з реформування галузі охорони здоров'я області на 2010-2014 роки."

Детальніше...  

Наказ від 21.08.2010 №470-Л.

"Про впровадження форми первинної облікової документації №063-2/о  “Інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним з батьків або іншим законним  представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики” та Інструкції щодо її заповнення."

Детальніше...  

Про внесення змін до наказу від 10.08.2010 № 437-Л

 

Детальніше...  

Наказ від 16.08.2010 № 454-Л

Про госпіталізацію хворих на бешиху.

 

Детальніше...  

Наказ від 11.08.2010 № 443-Л

Про впровадження в закладах охорони здоров'я області Порядку використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів, виділених у 2009 році для запобігання поширення грипу, в тому числі типу А /H1N1/ Каліфорнія /04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення, для  надання медичної допомоги у разі інших захворювань.

Детальніше...  

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 647 осіб

Надано допомогу 580 особам

Госпіталізовано 150 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку