Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації


МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, тел.: 37-89-19, тел./факс: 37-93-41

НАКАЗ
від 22.06.2010 м.Миколаїв № 347-Л

Про проведення комплексної інвентаризації медичного обладнання

На виконання протоколу наради від 31.05.2010, яку проводив Віце-прем’єр-міністр Семиноженко В.П. “Про забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням”, з метою проведення комплексної інвентаризації медичного обладнання та підготовки переліків медичного обладнання, яке буде рекомендоване для централізованої закупівлі

НАКАЗУЮ:

1. Створити робочу групу для проведення комплексної інвентаризації медичного обладнання, яке використовується лікувальними закладами, зокрема вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, у складі:
- Дячука Ю.К., першого заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, голови робочої групи;
- Шамрай І.В., заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступника голови робочої групи.
Членів робочої групи:
- Дудли І.Д., головного спеціаліста, обласного хірурга;
- Громадського Є.О., головного спеціаліста, обласного акушер-гінеколога;
- Безносенка П.В., головного лікаря обласного онкологічного диспансеру;
- Гоцуляка Д.В., головного лікаря обласної дитячої лікарні;
- Кобилянського А.М., головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки;
- Малакана В.Ф., головного лікаря обласного територіального центру екстреної медичної допомоги;
- Варфоломеєвої А.Г., обласного позаштатного спеціаліста з метрології;
- Шабільянова О.В., обласного позаштатного кардіолога;
- Чинякова В.Ю., обласного позаштатного трансфузіолога;
- Кузьменка В.Л., обласного позаштатного анестезіолога;
- Левко Т.Г., обласного позаштатного спеціаліста з лабораторної діагностики;
- Красножона С.Г., обласного позаштатного спеціаліста з ультразвукової діагностики;
- Баранцевої С.А., обласного позаштатного рентгенолога;
- Вари В.М., обласного позаштатного спеціаліста з ендоскопії.

2. Робочій групі:
2.1. Забезпечити узагальнення та аналіз інвентаризації медичного обладнання.
Термін: до 10 серпня 2010 року
2.2. Підготувати перелік медичного обладнання за формою 2 (додається), яке буде рекомендоване для централізованої закупівлі, відповідно до табелів оснащення з урахуванням забезпеченості лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням та можливості вітчизняних виробників.
Термін: до 1 липня 2010 року
2.3. Опрацювати питання та подати пропозиції Українській науково-виробничій асоціації “Укрмедприлад” щодо забезпечення належного сервісного обслуговування медичного обладнання, зокрема іноземного виробництва.
Термін: до 20 серпня 2010 року
2.4. Опрацювати питання та подати відповідні пропозиції щодо підготовки Концепції Загальнодержавної цільової програми у сфері охорони здоров’я населення на період до 2013 року, передбачивши оснащення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, передусім вітчизняного виробництва.
Термін: до 20 серпня 2010 року

3. Начальнику управління охорони здоров’я виконкому Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям обласних закладів охорони здоров’я, центральних районних лікарень:
3.1. Створити в закладах охорони здоров’я робочі групи з проведення інвентаризації медичного обладнання.
Термін: до 1 липня 2010 року
3.2. Забезпечити проведення комплексної інвентаризації медичного обладнання, яке використовується лікувальними закладами та звернути увагу на раціональне, ефективне та цільове його використання. Представити результати інвентаризації на розгляд робочої групи в розрізі кожного лікувального закладу (ЦРЛ, ДЛ, сімейні амбулаторії, СЛА, ФАПи) за формою 1 (додається).
Термін: до 5 серпня 2010 року
3.3. Надати перелік медичного обладнання за формою 2 (додається) з урахуванням забезпеченості закладів охорони здоров’я медичним обладнанням та можливості вітчизняних виробників.
Термін: до 28 червня 2010 року
3.4. Подати на розгляд управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації пропозиції щодо визначення шляхів вирішення питання про введення в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за рахунок бюджетних коштів у період з 2004 по 2010 роки, яке за станом на 1 червня 2010 року не введено в експлуатацію.
Термін: до 2 липня 2010 року.
3.5. При здійсненні закупівель та укладенні договорів на поставку медичної техніки у обов’язковому порядку зазначати умови і строки введення її в експлуатацію та гарантійний термін обслуговування.
Термін: протягом року

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Дячука Ю.К.

Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
С.Г.Хотіна

Варфоломеєва 37 95 90

Погоджено:
Дячук Ю.К.
Шамрай І.В.
Новікова Н.М."Звіт за результатами інвентаризації медичного обладнання у ________________________________________ (назва закладу)"


з/п
Перелік обладнання,
тип, марка
Кількість облад-
нання
відповідно до табелю оснащення  
Наявне облад-
нання станом на 01.07.2010, одиниць 
З нього Рік випуску Технічний стан (задовільний, потребує ремонту, підлягає списанню абоь інше) Примітка
облад-
нання,
що пот-
ребує
заміни
(зі зносом
90-100%),
одиниць
за раху-
нок
коштів місцевих бюджетів, одиниць 
за раху-
нок централі-
зованих закупівель МОЗ України, одиниць 
за раху-
нок
субвенції
з держав-
ного бюджету, одиниць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обладання для неонатальних закладів та акушерства                  
  ..........                  
  ..........                  
2. Рентгенологічне                  
  .........                  
  .........                  
3. Наркозно-дихальне                  
  .........                  
  .........                  
4. Діагностичне                  
  .........                  
  .........                  
5. Ендоскопічне                  
  ..........                  
  ..........                  
6. Лабораторне                  
  ..........                  
  ..........                  
7. Обладнання для хірургії та реанімації                  
  ..........                  
  ..........                  
8. Стоматологічне                   
  ..........                  
  ..........                  
9. Офтальмологічне                  
  ..........                  
  ..........                  
10. Обладнання служби крові                  
  ..........                  
  ..........                  
11. Обладнання для гемодіалізу                  
  ..........                  
  ..........                  
12. Стерилізаційне                  
  ..........                  
  ..........                  
13. Фізіо-терапевтичне                  
  ..........                  
  ..........                  
14. Комплекти медобладання для ДЛ, СЛА та ФАПів                  
  ..........                  
  ..........                  

Підпис керівника<>/strong
"Перелік медичного обладання, яке рекомендоване для централізованих закупівель, та його потреба _________________________________________________________ (назва закладу)"


з/п
Перелік
медичного обладнання, яке рекомендується для централізованих закупівель
Орієнтовна ціна за одиницю,
тис грн.
Потреба у медичному обладнанні,
одиниць 
Потреба у коштах на закупівлю медичного обладнання,
тис. грн. 
1. Обладання для неонатальних закладів
та акушерства
     
  ..........      
  ..........      
2. Рентгенологічне      
  .........      
  .........      
3. Наркозно-дихальне      
  .........      
  .........      
4. Діагностичне      
  .........      
  .........      
5. Ендоскопічне      
  ..........      
  ..........      
6. Лабораторне      
  ..........      
  ..........      
7. Обладнання для хірургії та реанімації      
  ..........      
  ..........      
8. Стоматологічне       
  ..........      
  ..........      
9. Офтальмологічне      
  ..........      
  ..........      
10. Обладнання служби крові      
  ..........      
  ..........      
11. Обладнання для гемодіалізу      
  ..........      
  ..........      
12. Стерилізаційне      
  ..........      
  ..........      
13. Фізіо-терапевтичне      
  ..........      
  ..........      
14. Комплекти медобладання для ДЛ, СЛА та ФАПів      
  ..........      
  ..........      

Підпис керівника

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
54030, м.Миколаїв, вул.Спаська 18,тел.37-89-19    факс. 37-93-41

HАКАЗ
Від 29.06.10   № 366-л

Про вилучення з обігу засобів, включених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 №373 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у закладах охорони здоров’я Миколаївської області

З метою вилучення з обігу засобів, включених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 №373 до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у закладах охорони здоров’я Миколаївської області,

Н А К А З У Ю :

1. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївського міськвиконкому Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:
1.1. Провести інвентаризацію лікарських засобів у підпорядкованих закладах. За підсумками інвентаризації вилучити з обігу препарати, які включені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 №373 до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Термін: до 30.06.2010р.
1.2. Проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення, особливо в молодіжному середовищі, щодо шкоди для здоров’я вживання будь-яких сумішей для паління з використанням всіх можливих форм, у т.ч. можливостей засобів масової інформації.
Термін: 2010р.
2. Заступнику начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації - начальнику  відділу надання медичної допомоги дорослому населенню Шамрай І.В.:
2.1. Інформацію про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 №373 в закладах охорони здоров’я області направити для узагальнення державній інспекції з контролю якості лікарських засобів в Миколаївській області.
Термін: до 01.07.2010р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації, начальника  відділу надання медичної допомоги дорослому населенню управління охорони здоров`я облдержадміністрації Шамрай І.В.

Начальник управління С.Г. Хотіна

Римар П.І. 24-10-67
Дячук Ю.К.
Шамрай І.В.
Новикова Н.М.

  Залишок + отримано за станом на 21.06.10 Отримати (доз)
1.      м.Миколаїв 4054 5750
2.      м.Первомайськ 563 800
3.      м.Южноукраїнськ 353 500
4.      Арбузинський 193 270
5.      Баштанський 376 550
6.      Березанський 194 270
7.      Березнегуватський 175 250
8.      Братський 172 240
9.      Веселинівський 215 300
10.  Вознесенський 672 950
11.  Врадієвський 198 280
12.  Доманівський 242 350
13.  Єланецький 153 190
14.  Жовтневий 463 670
15.  Казанківський 171 230
16.  Кривоозерський 225 320
17.  Новобузький 305 430
18.  Новоодеський 285 400
19.  Миколаївський 298 400
20.  Очаківський 269 390
21.  Первомайський 281 410
22.  Снігурівський 389 530
  ВСЬОГО 10236 14480

Примітка: про отриманні вакцини на склад облСЕС буде повідомлено додатково.
    Залишок + отримано за станом на 21.06.10 р. Отримати (доз)
1.      м.Миколаїв 1300 6800
2.      м.Первомайськ 140 1000
3.      м.Южноукраїнськ 80 550
4.      Арбузинський 50 380
5.      Баштанський 119 720
6.      Березанський 77 270
7.      Березнегуватський 50 320
8.      Братський 48 290
9.      Веселинівський 53 400
10.  Вознесенський 185 1300
11.  Врадієвський 50 320
12.  Доманівський 60 340
13.  Єланецький 36 320
14.  Жовтневий 115 970
15.  Казанківський 53 300
16.  Кривоозерський 52 340
17.  Новобузький 70 340
18.  Новоодеський 70 590
19.  Миколаївський 74 500
20.  Очаківський 103 330
21.  Первомайський 70 500
22.  Снігурівський 144 600
  ВСЬОГО 2999 17480

Примітка:про надходження вакцини до складу облСЕС буде повідомлено додатково.
    Залишок + отримано (доз) за станом на 21.06.10р. Отримати "Пріорікс" Отримати "Трімовакс"
1 м.Миколаїв 3032 6800 500
2 м.Первомайськ 385 810 100
3 м.Южноукраїнськ 232 530 50
4 Арбузинський 140 250 100
5 Баштанський 278 580 100
6 Березанський 133 230 85
7 Березнегуватський 140 260 80
8 Братський 120 180 85
9 Веселинівський 160 300 70
10 Вознесенський 530 1130 100
11 Врадієвський 140 240 80
12 Доманівський 170 320 85
13 Єланецький 90 130 100
14 Жовтневий 340 620 100
15 Казанківський 130 220 85
16 Кривоозерський 143 270 80
17 Новобузький 230 460 80
18 Новоодеський 210 420 80
19 Миколаївський 220 360 80
20 Очаківський 210 420 80
21 Первомайський 200 370 100
22 Снігурівський 300 600 100
  ВСЬОГО 7533 15500 2265

Примітка:про надходження вакцини на склад облСЕС буде повідомлено додатково.
    Залишок + отримано станом на 21.06.10 р.. Отримати
2 м.Первомайськ 1160 550
3 м.Южноукраїнськ 630 80
4 Арбузинський 150 220
5 Баштанський 248 530
6 Березанський 192 210
7 Березнегуватський 40 420
8 Братський 184 150
9 Веселинівський 50 430
10 Вознесенський 420 960
11 Врадієвський 232 140
12 Доманівський 0 500
13 Єланецький 50 240
14 Жовтневий 253 940
15 Казанківський 110 270
16 Кривоозерський 215 320
17 Новобузький 286 320
18 Новоодеський 189 390
19 Миколаївський 380 410
20 Очаківський 197 320
21 Первомайський 156 250
22 Снігурівський 342 470
  ВСЬОГО 9782 14320

Примітка:про надходження вакцини на склад облСЕС буде повідомлено додатково.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 621 особа

Надано допомогу 548 особам

Госпіталізовано 173 особи

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку