Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 54003, вул. 2-а Екіпажна, 4-Б, м. Миколаїв
е-mail: ond-mk@ukr.net
код ЄДРПОУ: 05483233

Фото УОЗ ОДА

В.о. головного лікаря – Таран Віталій Анатолійович, тел.: (0512) 53-81-80

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Калюжна Анжела Володимирівна, тел.: (0512) 53-81-80
Заступник головного лікаря з медичної частини – Бережник Микола Миколайович, тел.: (0512) 24-02-18

Ліцензія МОЗ України на медичну практику серія АГ №603489 від 14 листопада 2011 року – безстрокова
Ліцензія Державної Служби України з контролю за наркотиками на наркотичні засоби від 23 червня 2017 року – до 23 червня 2022 року
Акредитаційний сертифікат МОЗ України серія МЗ №013953 від 12 квітня 2018 року – до 11 квітня 2021 року

Миколаївський обласний наркологічний диспансер засновано наказом обласного відділу охорони здоров'я від 16 листопада 1981 року №243-к. З цього часу, з метою поліпшення рівня надання населенню, проведено значну роботу.
1981 рік – в обласному наркологічному диспансері створено 4 наркологічних кабінети, які надавали амбулаторно-поліклінічну наркологічну допомогу населенню. Створено перше стаціонарне відділення, яке очолив лікар-нарколог Султанов Олег Уралович. Організацією роботи клінічної лабораторії займалась фельдшер-лаборант Гиль Зінаїда Романівна. Створений організаційно-методичний відділ під керівництвом лікаря Кекелєва Миколи Михайловича. Адміністрація створеного диспансеру організувала і здійснювала навчання медичних працівників, які надавали наркологічну допомогу населенню; розробила систему сумісної роботи з юридичними та правоохоронними органами, відділами соціального захисту населення, органами освіти і науки.
1983 рік – за допомогою обласної ради, яка виділила кошти, створені наркологічне відділення №2, яке очолив лікар-нарколог Мухін Микола Олександрович, та наркологічне відділення №3 під керівництвом лікаря-нарколога Гунченка Миколи Кузьмича. У березні того ж року створено диспансерно-поліклінічне відділення під керівництвом лікаря-нарколога Георгієва Василя Миколайовича та денний стаціонар на 50 ліжок при виробничому об’єднанні «Екватор» для лікування хворих на хронічний алкоголізм. Одним із основних методів лікувально-реабілітаційного процесу була трудотерапія. Очолив цей напрямок роботи лікар-нарколог Куценко Володимир Андрійович.
Одночасно при диспансерно-поліклінічному відділенні створюється спеціалізований підлітковий наркологічний кабінет, який очолив лікар-нарколог Сірук Петро Іванович.
1984 рік – психіатричне відділення обласної психіатричної лікарні №1 реорганізоване в наркологічне відділення і включено до складу обласного диспансеру. Його завідуючою була призначена лікар-психіатр Негода Лідія Олександрівна.
У зв’язку зі зростанням чисельності жінок, які страждали на хронічний алкоголізм, створено окреме жіноче відділення, яке очолив лікар-нарколог Хізніченко Олександр Григорович.
На базі диспансеру створений кабінет експертиз алкогольних і наркотичних сп’янінь, який працював і працює до сьогоднішнього дня цілодобово.
1987 рік – створено єдину в області хіміко-токсикологічну лабораторію.
1996 рік – впроваджено наркологічні профілактичні огляди учнів навчальних закладів. Управліннями охорони здоров'я, освіти та науки облдержадміністрації спільно з УМВС України в Миколаївській області наказом №65/111/121-л від 26.04.1996 року затверджені Положення про порядок проведення оглядів. Згідно з цим Положенням проводяться не тільки самі огляди. Важливим елементом цих заходів є зустрічі лікарів-наркологів, представників відділів освіти районної ланки та міліції з учнями, їх батьками та вчителями.
Під час цих зустрічей детально обговорюються медичні проблеми, пов’язані з вживанням спиртних напоїв, наркотиків та інших психотропних засобів, соціальні та правові питання. З впровадження вказаних заходів область є піонером в Україні. На парламентських слуханнях, які проходили в стінах Верховної Ради України 03.02.2004 року (протокол №1426-ІV), було рекомендовано впровадити наркологічні профілактичні огляди в навчальних закладах усіх областей нашої країни.
У цьому ж році збудовано та введено в експлуатацію двоповерховий корпус, в якому розмішено жіноче наркологічне відділення.
1997 рік – у зв’язку зі збільшенням розповсюдження ВІЛ-інфекції в області, особливо серед ін’єкційних наркоманів, та неефективною роботою обласного центру надання медичної допомоги ВІЛ-інфекованим і хворим на СНІД рішенням Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 травня 1997 р. за №284-р і наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 5 червня 1997 року за №215-л обласний наркологічний диспансер і обласний центр СНІДу були реорганізовані у єдиний заклад – обласний центр профілактики та лікування наркоманії, алкоголізму та захворювання на СНІД.
За 6 років діяльності обласного наркоспідценту створено стаціонарне та поліклінічне відділення, де організовано лікування та диспансерний нагляд з ВІЛ-інфікованими хворими. Відсоток інфікованих парентеральним шляхом передачі інфекції в області знизився з 95,3% у 1995 році до 52,2% у 2003 році, що дало можливість стверджувати, що обласний наркоспідцентр завдання, які на нього покладались, на кінець 2003 року виконав. У зв’язку з цим у грудні 2003 року відповідно до розпорядження Миколаївської обласної держадміністрації від 16.12.2003 року №698-р та відповідного наказу УОЗ ОДА від 19.12.2003 №728-л протягом І кварталу 2004 року проведена реорганізація з поділом центру на 2 самостійних заклади:
- Миколаївський обласний наркологічний диспансер
- Миколаївський обласний центр профілактики та та боротьби зі СНІДом
Таким чином, починаючи з 01.04.2004 року Миколаївський обласний наркологічний диспансер функціонує як окремий заклад.
1998 рік – згідно з наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року №339 та розпорядженням обласної державної адміністрації від 9 березня 1998 р. №86-р на базі обласного наркологічного диспансеру створено госпрозрахункове відділення наркологічних профілактичних оглядів, що дало змогу покращити рівень виявлення наркологічних захворювань серед населення, своєчасно залучати хворих до лікування, поліпшити наркологічну ситуацію в регіоні.

Сьогодні ліжковий фонд обласного наркологічного диспансеру складає 80 ліжок, функціонують денний стаціонар на 10 ліжок та диспансерно-поліклінічне відділення на 116 відвідувань.

У закладі функціонують такі структурні підрозділи:
- приймально-діагностичне наркологічне відділення №1 на 10 ліжок
Завідувач – Єжов Євген Маратович, тел.: (0512) 53-81-83
- наркологічне відділення №2 на 35 ліжок
Завідувач – Кличко Вікторія Борисівна, тел.:(0512) 53-81-84
- наркологічне відділення №3 на 35 ліжок
Завідувач – Завгородній Володимир Васильович, тел.: (0512) 53-81-85
- диспансерно-поліклінічне відділення
Завідувач - Поточняк Людмила Миколаївна, тел.: (0512) 53-81-81
- денний стаціонар на 10 ліжок
Лікар-нарколог - Павлова Олена Анатоліївна
- лікувально-діагностичне відділення, тел.: (0512) 53-81-88
- токсикологічна діагностична лабораторія
Завідувач – Недлінська Лариса Дмитрівна, тел.: (0512) 53-81-88
- організаційно-методичний відділ
Завідувач – Дячук Юрій Григорович, тел.: (0512) 53-81-82
- кабінет замісної підтримувальної терапії
Лікар-нарколог - Данич Олександр Леонідович, тел.: (0512) 53-81-89

Впроваджено в практику новітніх технологій:
- починаючи з 1 листопада 2005 року на базі денного стаціонару обласного наркологічного диспансеру на виконання наказу МОЗ України від 13.04.2005 року №161 впроваджено замісну підтримувальну терапію для хворих з синдромом залежності від опіоїдів з використанням лікарського засобу «Еднок». Програма впроваджена за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
– 2008 рік – впроваджено замісну підтримувальну терапію для хворих з синдромом залежності від опіоїдів з використанням лікарського засобу «Метадол» на тих же умовах, що і провадження ЗПТ едноком.
– 2007 рік – хіміко-токсикологічну лабораторію оснащено новою сучасною спеціальною апаратурою: газовим хроматографом «Кристал-2000 М», бінокулярним мікроскопом та експрес-тестами на алкоголь і наркотики. Поступово в лабораторії впроваджено виявлення амфетаміну та метамфітаміну, канабіноїдів, фенциклідину, метадону та баклофену в сечі методом тонкошарової хроматографії.

- з 2018 року здійснюється лікування Гепатиту С серед наркологічних хворих учасників програми ЗПт, за сприянням Асоціації "Лікарі без кордонів".

В обласному наркологічному диспансері працюють 27 лікарів, середнього медичного персоналу - 57 особи, 45 особа - молодший медичний персонал.

Миколаївський обласний наркологічний диспансер надає стаціонару наркологічну допомогу населенню міста Миколаєва та області, здійснює диспансеризацію наркологічних хворих Центрального, Заводського та Ленінського районів міста Миколаєва, є методичним центром для наркологічної служби області.

Медична допомога ветеранам війни та учасникам АТО в обласному наркологічному диспансері.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 540 осіб

Надано допомогу 488 особам

Госпіталізовано 151 особу

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку