Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 54003, вул. 2-а Екіпажна, 4-Б, м. Миколаїв
е-mail: ond-mk@ukr.net
код ЄДРПОУ: 05483233

Фото УОЗ ОДА

В.о. головного лікаря – Таран Віталій Анатолійович, тел.: (0512) 24-10-67, факс: (0512) 24-63-08

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Калюжна Анжела Володимирівна, тел.: (0512) 24-10-67, факс: (0512) 24-63-08
Заступник головного лікаря з медичної частини – Бережник Микола Миколайович, тел.: (0512) 24-02-18

Ліцензія МОЗ України на медичну практику серія АГ №603489 від 14 листопада 2011 року – безстрокова
Ліцензія Державної Служби України з контролю за наркотиками на наркотичні засоби від 23 червня 2017 року – до 23 червня 2022 року
Акредитаційний сертифікат МОЗ України серія МЗ №013953 від 12 квітня 2018 року – до 11 квітня 2021 року

Миколаївський обласний наркологічний диспансер засновано наказом обласного відділу охорони здоров'я від 16 листопада 1981 року №243-к. З цього часу, з метою поліпшення рівня надання населенню, проведено значну роботу.
1981 рік – в обласному наркологічному диспансері створено 4 наркологічних кабінети, які надавали амбулаторно-поліклінічну наркологічну допомогу населенню. Створено перше стаціонарне відділення, яке очолив лікар-нарколог Султанов Олег Уралович. Організацією роботи клінічної лабораторії займалась фельдшер-лаборант Гиль Зінаїда Романівна. Створений організаційно-методичний відділ під керівництвом лікаря Кекелєва Миколи Михайловича. Адміністрація створеного диспансеру організувала і здійснювала навчання медичних працівників, які надавали наркологічну допомогу населенню; розробила систему сумісної роботи з юридичними та правоохоронними органами, відділами соціального захисту населення, органами освіти і науки.
1983 рік – за допомогою обласної ради, яка виділила кошти, створені наркологічне відділення №2, яке очолив лікар-нарколог Мухін Микола Олександрович, та наркологічне відділення №3 під керівництвом лікаря-нарколога Гунченка Миколи Кузьмича. У березні того ж року створено диспансерно-поліклінічне відділення під керівництвом лікаря-нарколога Георгієва Василя Миколайовича та денний стаціонар на 50 ліжок при виробничому об’єднанні «Екватор» для лікування хворих на хронічний алкоголізм. Одним із основних методів лікувально-реабілітаційного процесу була трудотерапія. Очолив цей напрямок роботи лікар-нарколог Куценко Володимир Андрійович.
Одночасно при диспансерно-поліклінічному відділенні створюється спеціалізований підлітковий наркологічний кабінет, який очолив лікар-нарколог Сірук Петро Іванович.
1984 рік – психіатричне відділення обласної психіатричної лікарні №1 реорганізоване в наркологічне відділення і включено до складу обласного диспансеру. Його завідуючою була призначена лікар-психіатр Негода Лідія Олександрівна.
У зв’язку зі зростанням чисельності жінок, які страждали на хронічний алкоголізм, створено окреме жіноче відділення, яке очолив лікар-нарколог Хізніченко Олександр Григорович.
На базі диспансеру створений кабінет експертиз алкогольних і наркотичних сп’янінь, який працював і працює до сьогоднішнього дня цілодобово.
1987 рік – створено єдину в області хіміко-токсикологічну лабораторію.
1996 рік – впроваджено наркологічні профілактичні огляди учнів навчальних закладів. Управліннями охорони здоров'я, освіти та науки облдержадміністрації спільно з УМВС України в Миколаївській області наказом №65/111/121-л від 26.04.1996 року затверджені Положення про порядок проведення оглядів. Згідно з цим Положенням проводяться не тільки самі огляди. Важливим елементом цих заходів є зустрічі лікарів-наркологів, представників відділів освіти районної ланки та міліції з учнями, їх батьками та вчителями.
Під час цих зустрічей детально обговорюються медичні проблеми, пов’язані з вживанням спиртних напоїв, наркотиків та інших психотропних засобів, соціальні та правові питання. З впровадження вказаних заходів область є піонером в Україні. На парламентських слуханнях, які проходили в стінах Верховної Ради України 03.02.2004 року (протокол №1426-ІV), було рекомендовано впровадити наркологічні профілактичні огляди в навчальних закладах усіх областей нашої країни.
У цьому ж році збудовано та введено в експлуатацію двоповерховий корпус, в якому розмішено жіноче наркологічне відділення.
1997 рік – у зв’язку зі збільшенням розповсюдження ВІЛ-інфекції в області, особливо серед ін’єкційних наркоманів, та неефективною роботою обласного центру надання медичної допомоги ВІЛ-інфекованим і хворим на СНІД рішенням Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 травня 1997 р. за №284-р і наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 5 червня 1997 року за №215-л обласний наркологічний диспансер і обласний центр СНІДу були реорганізовані у єдиний заклад – обласний центр профілактики та лікування наркоманії, алкоголізму та захворювання на СНІД.
За 6 років діяльності обласного наркоспідценту створено стаціонарне та поліклінічне відділення, де організовано лікування та диспансерний нагляд з ВІЛ-інфікованими хворими. Відсоток інфікованих парентеральним шляхом передачі інфекції в області знизився з 95,3% у 1995 році до 52,2% у 2003 році, що дало можливість стверджувати, що обласний наркоспідцентр завдання, які на нього покладались, на кінець 2003 року виконав. У зв’язку з цим у грудні 2003 року відповідно до розпорядження Миколаївської обласної держадміністрації від 16.12.2003 року №698-р та відповідного наказу УОЗ ОДА від 19.12.2003 №728-л протягом І кварталу 2004 року проведена реорганізація з поділом центру на 2 самостійних заклади:
- Миколаївський обласний наркологічний диспансер
- Миколаївський обласний центр профілактики та та боротьби зі СНІДом
Таким чином, починаючи з 01.04.2004 року Миколаївський обласний наркологічний диспансер функціонує як окремий заклад.
1998 рік – згідно з наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року №339 та розпорядженням обласної державної адміністрації від 9 березня 1998 р. №86-р на базі обласного наркологічного диспансеру створено госпрозрахункове відділення наркологічних профілактичних оглядів, що дало змогу покращити рівень виявлення наркологічних захворювань серед населення, своєчасно залучати хворих до лікування, поліпшити наркологічну ситуацію в регіоні.

Сьогодні ліжковий фонд обласного наркологічного диспансеру складає 130 ліжок, функціонують денний стаціонар на 50 ліжок та диспансерно-поліклінічне відділення на 116 відвідувань.

У закладі функціонують такі структурні підрозділи:
– наркологічне відділення №1 на 30 ліжок
Завідувач – Єжов Євген Маратович, тел.: (0512) 24-30-21
– наркологічне відділення №2 на 50 ліжок
Завідувач – Кличко Вікторія Борисівна, тел.: (0512) 57-54-83
– наркологічне відділення №3 на 50 ліжок
Завідувач – Завгородній Володимир Васильович, тел.: (0512) 24-41-93
– диспансерно-поліклінічне відділення
Завідувач – Поточняк Людмила Миколаївна, тел.: (0512) 24-50-71
– денний стаціонар на 50 ліжок
Лікар-нарколог – Павлова Олена Анатоліївна, тел.: (0512) 37-87-49
– лікувально-діагностичне відділення, тел.: (0512) 57-18-49
– клінічна та хіміко-токсикологічна лабораторії
Завідувач – Недлінська Лариса Дмитрівна, тел.: (0512) 57-18-49
– організаційно-методичний відділ
Завідувач – Дячук Юрій Григорович, тел.: (0512) 24-03-24

Впроваджено в практику новітніх технологій:
- починаючи з 1 листопада 2005 року на базі денного стаціонару обласного наркологічного диспансеру на виконання наказу МОЗ України від 13.04.2005 року №161 впроваджено замісну підтримувальну терапію для хворих з синдромом залежності від опіоїдів з використанням лікарського засобу «Еднок». Програма впроваджена за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
– 2008 рік – впроваджено замісну підтримувальну терапію для хворих з синдромом залежності від опіоїдів з використанням лікарського засобу «Метадол» на тих же умовах, що і провадження ЗПТ едноком.
– 2007 рік – хіміко-токсикологічну лабораторію оснащено новою сучасною спеціальною апаратурою: газовим хроматографом «Кристал-2000 М», бінокулярним мікроскопом та експрес-тестами на алкоголь і наркотики. Поступово в лабораторії впроваджено виявлення амфетаміну та метамфітаміну, канабіноїдів, фенциклідину, метадону та баклофену в сечі методом тонкошарової хроматографії.

В обласному наркологічному диспансері працюють 28 лікарів, середнього медичного персоналу - 59 особи, 51 особа - молодший медичний персонал.

Миколаївський обласний наркологічний диспансер надає стаціонару наркологічну допомогу населенню міста Миколаєва та області, здійснює диспансеризацію наркологічних хворих Центрального, Заводського та Ленінського районів міста Миколаєва, є методичним центром для наркологічної служби області.

Медична допомога ветеранам війни та учасникам АТО в обласному наркологічному диспансері.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 867 осіб

Надано допомогу 810 особам

Госпіталізовано 218 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Січень 2019

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

  • Увага! Технічні роботи

    З 12 по 18 листопада на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводяться технічні роботи. Просимо вибачення за...

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку