Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013–2016 роки

З метою створення належних умов праці медичному і допоміжному персоналу Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру обласна рада

ВИРІШИЛА:

Внести до обласної Цільової соціальної  програми  протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 21 (з доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 11 липня 2014 року № 2), такі зміни:
у графу 10 п.1.3. додатка 2 «Завдання і заходи обласної Цільової соціальної  програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки» цифри «352,601» замінити цифрами «450,870»;
у позиції «Всього за Програмою коштів обласного бюджету (тис. грн.)» цифри «3183,471» замінити цифрами «3634,341»; цифри «12196,781» замінити цифрами «12647,651».

Голова обласної ради                                                                                                       В.В.Луста

Про внесення змін
до обласної Цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради шостого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 26 листопада 2010 року № 1, з метою погашення кредиторської заборгованості, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до обласної Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 21 із доповненнями, затвердженими рішенням обласної ради від 11 липня 2014 року № 2,  зміни, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики,  охорони здоров’я, материнства, дитинства, та розвитку зон відпочинку.

Заступник голови обласної ради                                                                                         О.М.Смирнов

Про призначення Гриценка І.В.
на посаду начальника Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи –
закладу комунальної власності області

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини дев'ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року  № 16 "Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), згідно з пунктами 2.1., 2.2., 2.7. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити Гриценка  Ігоря Вікторовича на посаду начальника Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної власності області.
2.  Миколаївській обласній державній адміністрації вжити заходи щодо укладення контракту з начальником Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної власності області Гриценко Ігорем Вікторовичем  в установленому чинним законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики,  охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку.

Заступник голови обласної ради                                                                                         О.М.Смирнов

Про внесення змін
до рішень обласної ради шостого скликання
від 17 жовтня 2014 року № 7 та № 8

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради шостого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 26 листопада 2010 року № 1, з метою виправлення технічних помилок обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Миколаївської обласної ради  від 17 жовтня 2014 року № 7 «Про надання згоди на  безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст   Миколаївської  області у державну власність», замінивши в абзаці другому  пункту 1 слова і цифри «державний номер - О4625НК» словами і цифрами «державний номер - 04625НК».
2. Внести зміни до рішення Миколаївської обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 8 «Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської обласної у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області», замінивши у позиції 24 додатка до рішення слова і цифри «ГАЗ 2605» словами і цифрами «ГАЗ 2705».

Заступник голови обласної ради                                                                                    О.М.Смирнов

Про затвердження Статуту
Миколаївського обласного
наркологічного диспансеру – закладу
комунальної власності області

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Миколаївського обласного наркологічного диспансеру – закладу комунальної власності області, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Миколаївському обласному наркологічному диспансеру (Римару) вжити заходів щодо державної реєстрації Статуту Миколаївського обласного наркологічного диспансеру – закладу комунальної власності області в установленому чинним законодавством порядку.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 3 березня 2004 року № 109-р «Про затвердження Статуту Миколаївського обласного наркологічного диспансеру», від 28 грудня 2006 року № 410-р «Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного наркологічного диспансеру – закладу комунальної власності області».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку.

Заступник голови обласної ради                                                                                         О.М.Смирнов

Завантажити Статут Миколаївського обласного наркологічного диспансеру – закладу комунальної власності області (нова редакція)

Проект Рішення
підсумкової колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації
за 9 місяців 2014 року 31.10.2014

Заслухавши та обговоривши доповіді начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Капусти М.О. «Підсумки роботи галузі охорони здоров’я області за 9 місяців 2014 року, основні напрямки підвищення якості надання медичної допомоги населенню»; начальника головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Миколаївській області - головного державного санітарного лікаря області Клочка В.І. «Про стан роботи санітарно-епідеміологічної служби області за підсумками 9 місяців 2014 року»; заступника начальника управління – начальника відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню управління охорони здоров’я облдержадміністрації Шамрай І.В., обласного акушера-гінеколога Громадського Є.О., обласного терапевта Михайлової Т.М., обласного хірурга Дудли І.Д., обласного позаштатного фтизіатра Баненкової Є.О., обласного позаштатного онколога Терзійського М.В., обласного позаштатного спеціаліста з ЕТН, відповідальної особи за медичне забезпечення постраждалих від аварії на ЧАЕС Колосова Д.Д., провідного спеціаліста загального відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації Поштаренко Л.І. колегія відмічає, що галузь охорони здоров'я працювала стабільно, але є напрямки діяльності, які потребують удосконалення.
Внаслідок проведеного реформування галузі мережа закладів охорони здоров’я області складається з 19 ЦРЛ, 28 Центрів ПМСД, 214 амбулаторій ЗПСМ та 385 ФАПів, 28 обласних закладів охорони здоров’я, 20 міських закладів охорони здоров’я, 2 медичних коледжів.
В ході реорганізації медичних закладів зменшено кількість ліжок денного стаціонару з 2516 до 2448  за рахунок зменшення ліжок в закладах охорони здоров’я м.Миколаєва з 504 за 9 міс.2013 р. до 395 в поточному році та Березанському районі з 42 (2013р.) до 34.
Показник малюкової смертності по області за 9 місяців 2014 року склав – 7,49 проти 7,86 за аналогічний період минулого року. Найвищим цей показник є у Врадіївському – 32,6, Миколаївському – 21,47 та Братському – 15,54 районах. Не зареєстровано випадки малюкової смертності у Арбузинському, Березанському, Березнегуватському, Єланецькому, Новобузькому районах. Материнська смертність не зареєстрована.
За 9 місяців 2014 року зріс відсоток пологів, проведених шляхом кесаревого розтину, з 16,5% у 2013 році до 16,8% у 2014 році. Найвищий цей показник у Новобузькому - 20,4%, Миколаївському – 20,0%, Єланецькому – 20,0% районах.
За підсумками роботи 9 місяців 2014 року епідемічна ситуація з туберкульозу в області зберігає тенденцію до покращення. Продовжує знижуватись показник захворюваності на туберкульоз, який за 9 місяців 2014 року склав 53,7 на 100 тис.нас. проти 58,7 за аналогічний період 2013 року. Найвищий цей показник у Жовтневому – 99,8, Миколаївському – 84,7, Вознесенському – 73,2, Березанському  – 71,4 районах, м.Вознесенськ – 69,6.  Показник смертності від туберкульозу за 9 місяців 2014 року зменшився з 10.1 на 100 тис.нас. у 2013р. до 7,4 на 100 тис.нас. Найвищий цей показник у Казанківському – 14,9 (при захворюваності – 49,8), Березанському – 12,6, Жовтневому та Новоодеському – 11,7 районах. Смертності від туберкульозу не зареєстровано у Березнегуватському, Вознесенському, Врадіївському, Доманівському, Кривоозерському та Новобузькому районах.
Показник ФГ-обстеження населення за 9 місяців 2014 р. зменшився і складає 558,2 на 1 тис. дорослого населення (2013р. – 578 на 1 тис.нас.).  Низький показник ФГ-обстеження у Арбузинському районі – 452,3, м.Миколаєві – 519,9, м.Южноукраїнську – 529,1.
Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення зменшилось з 757,6 на   1 тис. дит.нас. за 9 міс. 2013 р. до 615,2 на 1 тис. дит.нас. за 9 міс. 2014 р. На низькому рівні проведення туберкулінодіагностики у Снігурівському – 104,4, Арбузинському – 155,0 районах.  
Викликає занепокоєння зниження відсотку охоплення новонароджених вакциною БЦЖ у пологових відділеннях з 94,1% у 2013 році до 64,3% у 2014. Низький цей показник у Миколаївському – 44,4%, Братському – 48,5%, Березанському – 50,9% районах.
За 9 місяців 2014 року в області збільшився показник захворюваності на злоякісні новоутворення і складає 282,5 на 100 тис.нас. (9 міс. 2013 – 276,8). Найвищий цей показник у  Жовтневому районі  – 349,7, м.Миколаєві – 319,0, м.Вознесенську – 325,9. У Казанківському (194,0) та Новоодеському (201,2) районах при відносно низьких цифрах захворюваності відмічається зростання відсотку занедбаних випадків вище обласного показника майже у два рази: Казанківський – 28,2%, Новоодеський – 30,4%, що свідчить про недостатню роботу з виявлення онкопатологій на ранніх стадіях.
Відсоток занедбаних випадків онкологічних захворювань по області зріс з 15,0% у 2013 році до 17,5% у 2014 році. Найвищий цей показник у Новоодеському – 30,4%, Казанківському – 28,2%,  Врадіївському – 25,5% районах.
Показник смертності від злоякісних новоутворень зменшився та склав 120,8 на  100 тис. населення (9 міс. 2013 – 123,9 на 100 тис.нас.).  Високий цей показник у Миколаївському – 156,4, Жовтневому – 153,4 районах, м.Первомайську – 144,1, м.Миколаєві – 141,1.
Показник захворюваності населення на хвороби системи кровообігу  збільшився і складає за 9 міс. 2014 р. 55,36 на 1 тис. дорослого населення  (2013 – 50,83). Найвищий цей показник у м.Миколаєві – 74,46, Баштанському районі – 62,87. Показник смертності від хвороб системи кровообігу також зріс з 6,93 на 1 тис. дорослого нас. за 9 міс. 2013 до 7,81 на 1 тис. дорослого нас. за 9 міс. 2014. Високі показники смертності у Первомайському – 11,63, Казанківському – 11,03, Очаківському -10,75 районах.  
Показник захворюваності на інфаркти зріс з 0,73 на 1 тис.нас. за 9 міс. 2013 р. до 0,78 на 1 тис.нас. за поточний рік. Найвищий цей показник у м.Первомайську - 1,21, м.Миколаєві – 1,03, м.Южноукраїнську – 0,96, Братському районі – 0,95. Смертність від інфарктів залишається на рівні минуло року і складає 0,16 на 1 тис.нас. (2013 – 0,15). Найвищий цей показник у м.Первомайську – 0,25, Жовтневому районі – 0,24, м.Миколаєві – 0,22.
Показник захворюваності на інсульти зріс з 1,56 на 1 тис.нас. за 9 міс. 2013р. до 1,70 на 1 тис.нас. за 9 міс. 2014 р., відповідно зріс показник смертності від інсультів з 0,5 на 1 тис.нас. у 2013 р. до 0,58 за 9 міс. 2014р. Найвищий показник у м.Миколаєві – 0,88.
Напруженою залишається ситуація із захворюванням на ВІЛ/СНІД.
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію зріс з 67,5 на 100 тис.нас. за 9 міс. 2013р. до  77,9 на 100 тис.нас. за 9 міс. 2014 р. Найвищі показники захворюваності зареєстровано у Миколаївському районі – 133,6, м.Вознесенську – 117,0, Веселинівському – 114,4, Вознесенському – 105,1 районах.
Протягом 9 місяців 2014 року дещо знизився показник роботи хірургічного стаціонару, а саме: кількість операцій на 10 тис.нас. зменшилась і складає 103,8 проти 104,8 за 9 міс. 2013 року. Померло прооперованих у стаціонарах 47 хворих проти 40 за 9 міс. 2013 року, післяопераційна летальність зросла і становить 0,47 проти 0,39 за 9 міс. 2013р.
План заготівлі крові районними ВПК виконано на 102%. Не виконано план у Миколаївському – 96%, Березнегуватському – 95%, Снігурівському – 94%, Казанківському – 92%, Вознесенському – 88% районах та закладах охорони здоров’я м.Миколаєва – 77%.
З метою поліпшення організації надання медичної допомоги в сільській місцевості проводиться виїзна робота. За 9 місяців 2014 року здійснено виїздів менше ніж у минулому році – 391 за 9 міс. 2014 р. (9 міс. 2013 р. – 435), але кількість направлених на госпіталізацію збільшилась з 591 у 2013 до 757 у 2014.
Фактичні витрати на медикаменти на 1 ліжко-день в середньому по області склали 17,57 грн. Найнижчий цей показник у м.Вознесенську – 5,65 грн., Єланецкому районі – 6,07 грн.
Фактичні витрати на харчування на 1 ліжко-день в середньому по області складають 13,62 грн. Найнижчий цей показник у м.Миколаєві – 6,61 грн. та Казанківському районі – 6,00 грн.
На виконання розпорядження Міністерства охорони здоров’я України від 17.06.2014 № 3.05-ПД 39-14/16646 стосовно організації роботи із забезпечення біженців та переміщених осіб з Донецької та Луганської областей медичною допомогою управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації видано низку наказів: від 19.06.2014 № 281-Л від 23.06.2014 № 283-Л, які регламентують роботу з диспансеризації та надання медичної допомоги даній категорії пацієнтів у закладах охорони здоров’я області.
Враховуючи вищезазначене колегія вирішила:
1. Роботу управління охорони здоров'я облдержадміністрації, закладів охорони здоров'я області щодо профілактики захворювань та організації надання медичної допомоги населенню визнати такою, що потребує поліпшення.
2. Головним лікарям центральних районних лікарень (ЦРЛ) та Центрів ПМСД Врадіївського, Миколаївського, Братського районів проаналізувати показник малюкової смертності, вжити дієвих заходів щодо його зниження та розглянути дані питання на засіданнях колегій відповідних райдержадміністрацій. Інформацію надати в.о.обласного педіатра.

Строк: до 15.12.2014 р.

3. Головним лікарям Новобузької, Миколаївської, Єланецької ЦРЛ  проаналізувати високий відсоток кеасаревих розтинів та вжити заходів щодо зменшення даного показника Інформацію надати обласному акушер-гінекологу.

Строк: до 01.12.2014 р.

4. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю. головним лікарям Вознесенської, Первомайської ЦРЛ забезпечити наявність не знижувального запасу препаратів сурфактанту для надання невідкладної допомоги новонародженим у полого допоміжних закладах

Строк: постійно

5. Головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Жовтневого, Миколаївського, Вознесенського, Березанського районів та м.Вознесенськ вжити дієві заходи щодо зменшення показника захворюваності на туберкульоз. Розглянути дане питання на засіданнях колегій відповідних райдержадміністрацій. Інформацію про виконання надати до обласного протитуберкульозного диспансеру.

Строк: до 01.01.2015 р.

6. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Арбузинського району, начальнику СМСЧ № 2 м.Южноукранськ взяти під особистий контроль показник ФГ-обстеження населення, довести його до середньообласного показника. Інформацію про виконання надати до обласного протитуберкульозного диспансеру.

Строк: до 01.01.2015 р.

7. Головним лікарям Арбузинської та Снігурівської ЦРЛ вжити заходи щодо охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на підпорядкованих територіях. Про проведену роботу проінформувати обласного дитячого позаштатного фтизіатра та в.о.обласного педіатра.

Строк: до 01.12.2014 р.

8. Головним лікарям Миколаївської, Братської та Березанської ЦРЛ забезпечити охоплення новонароджених вакциною БЦЖ у пологових відділеннях підпорядкованих закладів на рівні обласного показника.

Строк: до 01.01.2015 р.

9. Головним лікарям ЦРЛ та ЦПМСД Казанківського тап Новоодеського районів проаналізувати показники захворюваності та занедбаності на онкопатологію, вжити заходів щодо покращення роботи з виявлення раку на ранніх стадіях. Інформацію про виконання надати до обласного онкодипсансеру.

Строк: до 01.01.2015 р.

10. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Жовтневого району та м.Вознесенська посилити роботу з профоглядів диспансерної групи з предонкопатологією з метою зниження показника захворюваності на злоякісні новоутворення.

Строк: постійно.

11. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Миколаївського, Жовтневого районів та м.Первомайськ вжити заходів щодо зниження показника смертності від злоякісних новоутворень.

Строк: до 01.01.2015 р.

12. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Баштанського, Казанківського, Жовтневого, Первомайського, Очаківського районів, м.Первомайськ, начальнику  СМСЧ № 2 м.Южноукраїнська розробити та затвердити план заходів щодо зниження показника смертності від хвороб системи кровообігу. Надати плани заходів та інформацію про хід їх виконання обласному терапевту.

Строк: до 15.11.2014р. та 15.01.2015р.

13. Головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Миколаївського, Веселинівського, Вознесенського районів, м.Вознесенськ посилити роботу з пацієнтами групи ризику з метою зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД.

Строк: до 01.01.2015 р.

14. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД Миколаївського, Березнегуватського, Снігурівського, Казанківського районів забезпечити 100% виконання плану заготівлі донорської крові та її компонентів.

Строк: до 15.12.2014 р.

15. Головним лікарям ЦРЛ, Первомайської ЦМБЛ, начальнику СМСЧ № 2 м.Южноукраїнська:
15.1. Для проведення медичних оглядів громадян на стан наркотичного сп’яніння  (експертизи) забезпечити підпорядковані заклади охорони здоров’я швидкими тестами із визначення наявності наркотичних речовин в біологічних середовищах організму (слина, сеча).

Строк: до 01.12.2014

15.2. Організувати проведення в підпорядкованих закладах охорони здоров’я скринінгового обстеження громадян на стан наркотичного сп’яніння. У випадку позитивного результату обстеження біосередовища громадян направляти на дослідження в хіміко-токсикологічну лабораторію обласного наркологічного диспансеру.

Строк: постійно

16. Головним лікарям Вознесенської, Первомайської, Жовтневої ЦРЛ в рамках соціального партнерства вирішити питання проведення комп’ютерної томографії на приватних апаратах, встановлених на територіях ЦРЛ в невідкладних випадках в неробочий час, особливо малозабезпечених пацієнтів.

Строк: постійно

17. Головним лікарям ЦРЛ під час виїзду консультативної бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечити присутність профільного спеціаліста та заступника головного лікаря з медичної частини в закладі з подальшим оформленням консиліуму в медичній карті стаціонарного хворого.

Строк: постійно

18. Головним лікарям ЦРЛ та Центрів ПМСД ставки стоматологів, лаборантів передати на ІІ рівень. Дане питання винести на розгляд сесій районних рад. Копії рішень надати до управління охорони здоров’я.

Строк: IV кв. 2014р. – І кв. 2015р.

19. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:
19.1. Здійснювати контроль за впровадженням та виконанням клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України.

Строк: постійно

19.2. Внести зміни до локальних протоколів з надання медичної допомоги населенню на туберкульоз відповідно до наказу МОЗ країни від 04.09.2014        № 620.

Строк: негайно

19.3. Посилити контроль за раціональним використанням протитуберкульозних препаратів, дотримання умов зберігання, надання своєчасних заявок та актів списання.

Строк: постійно, до 10 числа наступним за звітним місяця

19.4. Забезпечити амбулаторне контрольоване лікування хворих на туберкульоз з проведенням моніторингу обстеження мокротиння на МБТ та дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю.

Строк: постійно

19.5. Взяти під особистий контроль стан виконання Постанови КМУ від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

Строк: до 01.01.2015

19.6. Взяти під особистий контроль стан виконання наказу МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування».

Строк: постійно

19.7. Проводити аналіз кожного випадку інфікування ВІЛ дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, результати розслідування надавати до Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Строк: при реєстрації

19.8. Посилити заходи з первинної профілактики ВІЛ-інфекції, спрямованих на зміну ризикової щодо інфікування ВІЛ поведінки серед підлітків та молоді (осіб віком 15-54 років).

Строк: IV квартал 2014 року

19.9. Тримати на постійному контролі виконання розпорядження облдержадміністрації від 27.05.1998 № 295-р «Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.1998 р. № 357 «Про комплексні заходи для запобігання розповсюдження хвороб, що передаються переважно статевим шляхом».

Строк: постійно

19.10. Покращити санітарно-просвітницьку роботу з профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом із залученням засобів масової інформації.

Строк: постійно

19.11. Взяти під особистий контроль готовність закладів охорони   здоров'я для надання  медичної допомоги населенню при гострих інфекційних респіраторних захворюваннях та їх ускладненнях, оснащення підпорядкованих закладів апаратурою (концентратори кисню, централізована подача кисню, апарати штучної вентиляції легень, наркозні апарати, пульсоксиметри),    медзасобами для надання допомоги хворим з важким перебігом грипу/ГРВІ та пневмоній.

Строк: постійно

19.12. Забезпечити необхідну кількість ліжок для лікування хворих на важкі та ускладнені форми ГРВІ та грипу, підготовленого медичного персоналу, наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту тощо на епідемічний період 2014-2015 років.

Строк: протягом епідемічного періоду

19.13. Забезпечити проведення вакцинації від грипу осіб з груп ризику, в першу чергу медичних працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

Строк: епідсезон 2014-2015 р.р.

19.14. Забезпечити належний контроль за дотриманням вимог охорони праці,   пожежної безпеки та безпеки руху під час опалювального періоду.

Строк: постійно

19.15. Забезпечити стале проходження опалювального сезону 2014-2015 року з урахуванням лімітів природного газу.

Строк: протягом опалювального сезону 2014-2015 р.р.

19.16. Взяти під особистий контроль виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.03.2011 № 81-р «Про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни», забезпечити цільове та раціональне використання бюджетних  коштів,  лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються за бюджетні кошти. Забезпечити внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Строк: постійно

19.17. З метою ефективного використання бюджетних коштів в наступному 2015 бюджетному році забезпечити своєчасне проведення процедур закупівель на найбільш поширені товари широкого вжитку (лікарські засоби та вироби медичного призначення, продукти харчування тощо) на очікуваний обсяг закупівель з дотриманням вимог діючого законодавства.

Строк: IV кв. 2014 р.

20. Головному лікарю обласної дитячої лікарні Гоцуляку Д.В. продовжити медичний огляд та спостереження за дітьми, які прибули із зони АТО, забезпечити надання їм належної медичної допомоги.

Строк: постійно

21. В.о.начальника обласного госпіталю інвалідів війни Підручному М.С. забезпечити надання медичної допомоги та реабілітацію учасників АТО.

Строк: постійно

22. Обласному хірургу Дудлі І.Д. провести аналіз роботи хірургічної служби області із заслуховуванням на Дні спеціаліста основних показників роботи служби.

Строк: IV кв. 2014 р.

23. Обласному акушер-гінекологу Громадському Є.О., обласному позаштатному фахівцю з ультразвукової діагностики Красножону С.Г. продовжити цикл семінарів та практичних занять за темою: «Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку».

Строк: протягом року

24. Заступнику начальника управління – начальнику відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню Шамрай І.В. провести виїзну семінар-нараду з питань малюкової смертності у Вознесенському районі за участю представників північних районів області.

Строк: листопад-грудень 2014 року

25. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Дергуновій Л.Ю., головним лікарям обласних закладів охорони здоров’я, центральних районних лікарень, Центрів первинної медико-санітарної допомоги, Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні, начальнику СМСЧ № 2 м.Южноукраїнськ інформацію про хід виконання рішення підсумкової колегії за 9 місяців 2014 року надати до відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Строк: до 15.01.2015 р.

Контроль за виконанням рішення підсумкової колегії за 9 місяців 2014 року залишаю за собою.

Начальник управління                                                                                                                М.О.Капуста

З метою покращення  обслуговування населення в найбільш віддалених районах Миколаївської області амбулаторіями загальної практики сімейної медицини, та допомоги військослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО на сході держави, на розгляд сесії обласної ради   виносяться питання:
1. «Про надання згоди на  безоплатну передачу індивідуально визначеного майна, а саме легкового транспорту «спеціалізована меддопомога – В», який  перебуває в оперативному управлінні Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – закладу комунальної власності області зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних  громад Миколаївської області», згідно додатка 1;
2. «Про надання згоди на  безоплатну передачу індивідуально визначеного майна, саме легкового транспорту «спеціалізована меддопомога – В», державний номер ВЕ0273ВІ, 1996 року випуску, легкового спеціалізованого автомобіля меддопомога – В державний номер ВЕ4731 АА, 1999 року випуску, легкового спеціалізованого автомобіля О4625НК, 2001 року випуску, який  перебуває в оперативному управлінні Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – закладу комунальної власності області, зі спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст Миколаївської  області у  державну власність з подальшою передачею їх у підрозділи воїнської частини для участі в проведенні АТО на сході держави.

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини