Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2012 р. № 84
Київ

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.
Прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ
Інд. 70   
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 84

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території відповідно Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і м. Києва організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах (далі - пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами та статутом, розробленим на підставі цього Примірного положення.
3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.
4. Основними завданнями Центру є:
1) організація та надання:
екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на догоспітальному етапі;
виїзної консультативної медичної допомоги;
2) організація:
виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику (події);
медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
3) організація та здійснення:
транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводження, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
5. Центр відповідно до основних завдань:
1) забезпечує:
утворення та організацію діяльності єдиної оперативно-диспетчерської служби Центру;
приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;
взаємодію з приймальними відділеннями (відділеннями невідкладної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги та закладами охорони здоров’я;
взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
надання виїзної консультативної медичної допомоги;
створення резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення;
навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги;
розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
ведення статистичного обліку та звітності щодо надання екстреної та виїзної консультативної медичної допомоги;
технічне обслуговування транспортних засобів Центру;
надійний зв’язок з бригадами швидкої медичної допомоги;
2) розраховує кількість та визначає місцезнаходження пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місце виклику (події);
3) визначає потребу в:
медичних силах і технічних засобах для надання екстреної медичної допомоги;
залученні додаткових медичних сил і технічних засобів до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
4) забезпечує бригади швидкої медичної допомоги лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;
5) бере участь в проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги;
6) координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров’я, системи зв’язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
7) вивчає та розповсюджує досвід закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
8) організовує і проводить семінари, наради, тренінги, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
6. Центр для виконання основних завдань має право:
1) використовувати наявний ресурс медичних сил і технічних засобів для організації та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим;
2) планувати та провадити свою діяльність у межах наданих повноважень;
3) запитувати та отримувати відповідно до законодавства необхідну інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій;
4) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
5) проводити перевірку готовності закладів охорони здоров’я до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
6) розробляти пропозиції щодо чергування закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги;
7) розробляти та видавати для закладів охорони здоров’я рекомендації, інформаційні листи, інші методичні документи з питань надання екстреної медичної допомоги;
8) організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими МОЗ, навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги.
7. Структуру Центру затверджує його керівник за погодженням з управлінням охорони здоров’я відповідної держадміністрації.
8. Керівництво Центром здійснює директор (головний лікар), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
9. Керівник Центру:
1) несе відповідальність за виконання основних завдань Центру;
2) укладає трудові договори з працівниками Центру;
3) підписує договори від імені Центру;
4) розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів Центру;
5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
6) видає накази та доручення, обов’язкові для виконання підрозділами і працівниками Центру, організовує та контролює їх виконання;
7) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
10. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
11. Джерелами фінансування Центру є:
1) кошти відповідного місцевого бюджету;
2) кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до законодавства;
3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
4) інші джерела, не заборонені законодавством.
12. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються відповідно до законодавства.

top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 742 особи

Надано допомогу - 689 особам

Госпіталізовано - 219 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я
у січні 2018 року
у лютому 2018 року

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку