Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я
54030,  м. Миколаїв,  вул. Спаська, 18, тел.: 35-20-42, тел./факс: 35-11-17


Від ______________№______      
На  № _______ від __________

Заступнику голови
облдержадміністрації
Іванцовій Н.Б.

 

Шановна Наталіє Борисівно!


Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Миколаївського базового медичного коледжу,  просимо Вас звернутися до голови облдержадміністрації з приводу надання згоди на винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу».


З повагою
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                             С.Г. Хотіна


Губанов  23 51 96


Голові облдержадміністрації
Круглову М.П.


Шановний Миколо Петровичу!

Відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13) та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, укладеного між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та директором Миколаївського базового медичного коледжу, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії обласної ради питання,  «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу».


З повагою
заступник голови
облдержадміністрації                                                                   Н.Б.Іванцова


Хотіна 37 89 19

Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового
медичного коледжу
----- сесія
------ скликання

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 11), на підставі Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від                 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Продовжити трудові відносини з Губановим Сергієм Миколайовичем,    директором Миколаївського базового медичного коледжу, шляхом підписання контракту на новий строк.

2.    Миколаївській обласній державній адміністрації згідно з вимогами
чинного законодавства вжити заходів щодо укладення контракту з
Губановим Сергієм Миколайовичем, директором Миколаївського базового медичного коледжу, на новий строк.Голова обласної ради                                   І.С.ДятловАркуш
погодження проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу»


Перший заступник голови обласної ради                               В.В. Пащенко

Заступник голови облдержадміністрації                                Н.Б. Іванцова

Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації    В.М.Рукоманов

Керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради                                                              В.О. Кравченко    

Начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації                                                               А.В. Налімов

Начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації                                               С.Г. Хотіна

Начальник організаційного відділу,
заступник керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради                                       Є.Є. Литвинюк    

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради                                       Т.С. Лабарткава

Завідувач сектору протокольної роботи
загального відділу виконавчого апарату
обласної ради                                                                            Г.А. Федулова


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
«Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу»


1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення підготовлено на підставі доручення голови облдержадміністрації від ___________ № _____________.


2.    Мета і завдання прийняття рішення.
Метою прийняття рішення є упорядкування трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу.


3.    Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу шляхом підписання контракту на новий строк.


4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини у даній сфері регулюються  пунктом 20 частини 1 статті 43 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішенням обласної ради від 26.03.09 № 22 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області», Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13), ч.3 ст.21 КЗпП України.

5.    Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме приведенню трудових відносин у відповідність до  чинного законодавства.


7. Проект рішення обласної ради «Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського базового медичного коледжу» оприлюднено на сайті Обласного управління охорони здоров`я облдержадміністрації (oblzdrav.mk.ua/) у розділі «Публічна інформація» - http://oblzdrav.mk.ua/publichna-informatsiya/ від ________ 2012р.


Начальник управління охорони
здоров'я облдержадміністрації                                                              С.Г.Хотіна

Губанов  23 51 96

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2012 р. № 84
Київ

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.
Прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ
Інд. 70   
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 84

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території відповідно Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і м. Києва організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах (далі - пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами та статутом, розробленим на підставі цього Примірного положення.
3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.
4. Основними завданнями Центру є:
1) організація та надання:
екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на догоспітальному етапі;
виїзної консультативної медичної допомоги;
2) організація:
виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику (події);
медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
3) організація та здійснення:
транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводження, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
5. Центр відповідно до основних завдань:
1) забезпечує:
утворення та організацію діяльності єдиної оперативно-диспетчерської служби Центру;
приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;
взаємодію з приймальними відділеннями (відділеннями невідкладної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги та закладами охорони здоров’я;
взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
надання виїзної консультативної медичної допомоги;
створення резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення;
навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги;
розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
ведення статистичного обліку та звітності щодо надання екстреної та виїзної консультативної медичної допомоги;
технічне обслуговування транспортних засобів Центру;
надійний зв’язок з бригадами швидкої медичної допомоги;
2) розраховує кількість та визначає місцезнаходження пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місце виклику (події);
3) визначає потребу в:
медичних силах і технічних засобах для надання екстреної медичної допомоги;
залученні додаткових медичних сил і технічних засобів до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
4) забезпечує бригади швидкої медичної допомоги лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;
5) бере участь в проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги;
6) координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров’я, системи зв’язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
7) вивчає та розповсюджує досвід закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
8) організовує і проводить семінари, наради, тренінги, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
6. Центр для виконання основних завдань має право:
1) використовувати наявний ресурс медичних сил і технічних засобів для організації та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим;
2) планувати та провадити свою діяльність у межах наданих повноважень;
3) запитувати та отримувати відповідно до законодавства необхідну інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій;
4) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
5) проводити перевірку готовності закладів охорони здоров’я до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
6) розробляти пропозиції щодо чергування закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги;
7) розробляти та видавати для закладів охорони здоров’я рекомендації, інформаційні листи, інші методичні документи з питань надання екстреної медичної допомоги;
8) організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими МОЗ, навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги.
7. Структуру Центру затверджує його керівник за погодженням з управлінням охорони здоров’я відповідної держадміністрації.
8. Керівництво Центром здійснює директор (головний лікар), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
9. Керівник Центру:
1) несе відповідальність за виконання основних завдань Центру;
2) укладає трудові договори з працівниками Центру;
3) підписує договори від імені Центру;
4) розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів Центру;
5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
6) видає накази та доручення, обов’язкові для виконання підрозділами і працівниками Центру, організовує та контролює їх виконання;
7) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
10. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
11. Джерелами фінансування Центру є:
1) кошти відповідного місцевого бюджету;
2) кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до законодавства;
3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
4) інші джерела, не заборонені законодавством.
12. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються відповідно до законодавства.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 584 особи

Надано допомогу 517 особам

Госпіталізовано 178 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Вересень 2019

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку