Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
факс: (05167) 2-14-46
e-mail: novaodesapmsd@meta.ua

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Кучер Олена Іванівна, тел.: (05167) 2-14-46

Фото УОЗ ОДА

Заступник головного лікаря з ЕТН – Курій Юрій Леонтійович, тел.: (05167) 9-18-35
Секретар – Верланова Руслана Дмитрівна, тел.: (05167) 2-14-46

Структурні підрозділи:
– 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 21 фельдшерський пункт та денний стаціонар на 90 ліжок

Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, терапія, медичний статистик, медична сестра загальної практики-сімейної медицини.

Новоодеський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги є комунальним закладом охорони здоров′я Новоодеської районної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню сіл, селищ Новоодеського району та міста Нова Одеса. Центр ПМСД створений рішенням Новоодеської районної ради №5 від 15 серпня 2012 року, який розпочав свою роботу 01.01.2013 року на базі частини майна Новоодеської ЦРЛ.

Ліцензії:
Акредитаційний сертифікат ІІ категорії (терміном на 3 роки), серія – МУ-ММ №011653, дата видачі 26.02.2016 року.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 09.08.2018 №1467. Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Серія АЕ № 287466 від 11 квітня 2014 року по 20 березня 2019 року на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та уповноваженого органу управління. Центр ПМСД є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою.

Центр ПМСД передбачає проведення на території м. Нова Одеса та Новоодеського району заходів, спрямованих на:
– забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою
– забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги
– проведення профілактичних щеплень
– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу
– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення
– забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню м. Нова Одеса та Новоодеського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта)
– забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
– впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів
– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів
– координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги
– визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги тощо

Міська лікарська амбулаторія:
Новоодеська амбулаторія загальної практики–сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
Завідуючий амбулаторією – Гринюк Тетяна Василівна
Телефон закладу: (05167) 2-13-64
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
– Денний стаціонар на 50 ліжок.
(32 ліжка терапевтичного профілю, 6 ліжок неврологічного профілю, 5 ліжок гінекологічного профілю, 5 ліжок педіатричного профілю, 1 ліжко хірургічного профілю, 1 ліжко фтизіатричного профілю)

Сільські заклади охорони здоров’я:
– 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 21 фельдшерський пункт
– денний стаціонар на 40 ліжок (10 ліжок – Бузька АЗПСМ, 10 ліжок – С-Єланецька АЗПСМ, 10 ліжок – Н-Петрівська АЗПСМ, 10 ліжок – Гур’ївська АЗПСМ)

Сільські лікарські амбулаторії:
Озерна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56624, с. Озерне, вул. Миру, 81а
Завідуючий амбулаторією – Полохін Анатолій Андрійович
Телефон закладу: (05167) 2-55-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Баловненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56664, с. Баловне, вул. Миру, 87а
Завідуючий амбулаторією – Драйчик Олександр Францевич
Телефон закладу: (05167) 2-61-06
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Бузька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56636, с. Бузьке, вул. Виноградна, 5
Завідуючий амбулаторією – Хомик Ольга Андріївна
Телефон закладу: (05167) 2-41-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Гур’ївська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56660, с. Гур’ївка, вул. Шевченка, 10
Завідуючий амбулаторією – Климчук Світлана Петрівна
Телефон закладу: (05167) 2-61-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Новопетрівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56650, с. Новопетрівка, вул. Славянська, 31
В.о. завідуючого амбулаторією – Ревта Володимир Ілліч
Телефон закладу: (05167) 2-93-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Підлісненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56633, с. Підлісне, вул. Центральна, 26
Завідуючий амбулаторією – Полохін Анатолій Андрійович
Медична сестра – Кремняк Ольга миколаївна
Телефон закладу: (05167) 2-66-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Сухоєланецька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56640, с. Сухий Єланець, вул. Олексадра Дедюліна, 1
Завідуючий амбулаторією – Уткіна Тетяна Вікторівна
Телефон закладу: (05167) 2-81-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Себинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56653, с. Себине, вул. Соборна, 16
Завідуючий амбулаторією – Будак Ольга Василівна (декретна відпустка)
Медична сестра – Новак Олександра Михайлівна
Телефон закладу: (05167) 2-65-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Троїцька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56610, с. Троїцьке, вул. Калініна, 73
Завідуючий амбулаторією – Голуб Олена Олександрівна (декретна відпустка)
Медична сестра – Асанова Лілія Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-56-55
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Фельдшерські пункти:
Антонівський фельдшерський пункт
Адреса: 56630, с. Антонівка, вул. Центральна,17 а
Завідуючий ФП – не укомплектована посада
Телефон закладу: (05167) 2-43-45
Воронцівський фельдшерський пункт
Адреса: 56644, с. Воронцівка, вул. Південна, 22
Завідуючий ФП – Бондаревська Валентина Тихонівна
Телефон закладу: (05167) 2-71-31
Гребенівський фельдшерський пункт
Адреса: 56615, с. Гребеники, вул. Соборна, 15
Завідуючий ФП – Кравченко Світлана Василівна
Телефон закладу: (097) 973-09-22
Димівський фельдшерський пункт
Адреса: 56622, с. Димівка, вул. Миру, 1
Завідуючий ФП – Кіка Віола Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-54-17
Дільничний фельдшерський пункт
Адреса: 56625, с. Дільниче, вул. Лесі Українки, 15
Завідуючий ФП – Іванова Валентина Степанівна
Телефон закладу: (05167) 2-45-87
Кандибінський фельдшерський пункт
Адреса: 56654, с. Кандибіне, вул. Горького, 18 а
Завідуючий ФП – Левчак Лариса Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-64-17
Степовий фельдшерський пункт
Адреса: 56643, с. Степове, вул. Квіткова, 18
Завідуючий ФП – Зубарєва Ольга Григорівна (декретна відпустка)
Телефон закладу: (098) 366-98-11
Костянтинівський фельдшерський пункт
Адреса: 56663, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, 29
Завідуючий ФП – Трохнюк Андрій Олександрович
Телефон закладу: (05167) 2-61-36
Зайвівський фельдшерський пункт
Адреса: 56612, с. Зайве, вул. Молодіжна, 5
Завідуючий ФП – Парубець Ніна Георгіївна
Телефон закладу: (068) 267-08-16
Зарічненський фельдшерський пункт
Адреса: 56613, с. Зарічне, вул. Перемоги, 22
Завідуючий ФП – Воспякова Галина Григорівна
Телефон закладу: (067) 955-18-35
Криворізький фельдшерський пункт
Адреса: 56619, с. Криворіжжя, вул. Рвачова, 12
Завідуючий ФП – Михайленко Оксана Василівна
Телефон закладу: (098)494-46-07
Михайлівський фельдшерський пункт
Адреса: 56611, с. Михайлівка, вул. Хомченка, 74
Завідуючий ФП – Кім Раїса Володимирівна
Телефон закладу: (05167) 2-11-98
Новосафронівський фельдшерський пункт
Адреса: 56620, с. Новосафронівка, вул. Петраковського, 1
Завідуючий ФП – Шелар Тетяна Іванівна
Телефон закладу: (05167) 2-62-17
Новоінгульський фельдшерський пункт
Адреса: 56655, с. Новоінгулка, вул. Центральна, 4
Завідуючий ФП – Громюк Ганна Юріївна
Телефон закладу: (05167) 2-44-36
Новошмідтівський фельдшерський пункт
Адреса: 56643, с. Новошмідтівка, вул. Центральна, 10
Завідуючий ФП – Капушенко Надія Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-52-17
Новомиколаївський фельдшерський пункт
Адреса: 56626, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, 18
Завідуючий ФП – Чебан Микола Миколайович
Телефон закладу: (096) 917-06-18
Пісківський фельдшерський пункт
Адреса: 56662, с. Піски, вул. Садова, 79
Завідуючий ФП – Засядько Валентина Василівна
Телефон закладу: (05167) 2-61-87
Суворівський фельдшерський пункт
Адреса: 56632, с. Суворовка, вул. Соборна, 10
Завідуючий ФП – Довженко Ірина Олександрівна
Телефон закладу: (067) 913-97-28
Улянівський фельдшерський пункт
Адреса: 56634, с. Улянівка, вул. Виноградна, 16
Завідуючий ФП – Конишкіна Наталія Григорівна
Телефон закладу: (097) 925-00-54
Червоноволодимирівський фельдшерський пункт
Адреса: 56645, с. Червоноволодимирівка, вул. Миру, 10
Завідуючий ФП – Паньків Лариса Миколаївна
Телефон закладу: (096) 764-41-45
Яснополянський фельдшерський пункт
Адреса: 5663, с. Ясна Поляна, вул. Молодіжна, 31
Завідуюча – Вишневська Ольга Василівна (декретна відпустка)
Телефон закладу: (05167) 2-55-17

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 697 осіб

Надано допомогу 644 особам

Госпіталізовано 168 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Перенесення дня спеціаліста у лікарів дерматовенерологів

Січень 2019

p475228n14

*Брендбук України

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку