Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 56602, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
факс: (05167) 2-14-46
e-mail: novaodesapmsd@meta.ua
Вебсайт підприємства

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Кучер Олена Іванівна, тел.: (05167) 2-14-46

Фото УОЗ ОДА

Заступник головного лікаря з ЕТН – Курій Юрій Леонтійович, тел.: (05167) 9-18-35
Секретар – Верланова Руслана Дмитрівна, тел.: (05167) 2-14-46

Структурні підрозділи:
– 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 9 пунктів здоров’я та денний стаціонар на 90 ліжок
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, терапія, медичний статистик, медична сестра загальної практики-сімейної медицини.

Новоодеський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги є комунальним некомерційним закладом охорони здоров′я Новоодеської районної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню сіл, селищ Новоодеського району та міста Нова Одеса. Центр ПМСД створений рішенням Новоодеської районної ради №5 від 15 серпня 2012 року, який розпочав свою роботу 01.01.2013 року на базі частини майна Новоодеської ЦРЛ. Рішенням Новоодеської районної ради №8 від 5 квітня 2018 року реорганізована з комунального закладу «Новоодеський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Новоодеський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоодеської районної ради.

Ліцензії:
Акредитаційний сертифікат І категорії (терміном на 3 роки), серія – МУ-ММ №011716, дата видачі 17.01.2020 року.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 09.08.2018 №1467. Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та уповноваженого органу управління. Центр ПМСД є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою.

Центр ПМСД передбачає проведення на території м. Нова Одеса та Новоодеського району заходів, спрямованих на:
– забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою
– забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги
– проведення профілактичних щеплень
– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу
– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення
– забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню м. Нова Одеса та Новоодеського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта)
– забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
– впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів
– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів
– координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги
– визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги тощо

Міська лікарська амбулаторія:
Новоодеська амбулаторія загальної практики–сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56602, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
Завідуюча- лікар загальної практики-сімейної медицини – Гринюк Тетяна Василівна
Телефон закладу: (05167) 2-13-64
e-mail:grinuktatiana1957@gmail.com
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
– Денний стаціонар на 50 ліжок.
(32 ліжка терапевтичного профілю, 6 ліжок неврологічного профілю, 5 ліжок гінекологічного профілю, 5 ліжок педіатричного профілю, 1 ліжко хірургічного профілю, 1 ліжко фтизіатричного профілю)
Сільські заклади охорони здоров’я:
– 9 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 9 пунктів здоров’я
– денний стаціонар на 40 ліжок (10 ліжок – Бузька АЗПСМ, 10 ліжок – С-Єланецька АЗПСМ, 10 ліжок – Н-Петрівська АЗПСМ, 10 ліжок – Гур’ївська АЗПСМ)

Сільські лікарські амбулаторії:
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Озерне
Форма власності – комунальна
Адреса: 56624, с. Озерне, вул. Миру, 81а
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Полохін Анатолій Андрійович
Телефон закладу: (098)219-46-61
e-mail:polohinaa@ukr.net
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Баловне
Форма власності – комунальна
Адреса: 56664, с. Баловне, вул. Миру, 87а
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Драйчик Олександр Францевич
Телефон закладу: (067) 542-79-24
e-mail: francevich1960@gmail.com
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Бузьке
Форма власності – комунальна
Адреса: 56636, с. Бузьке, вул. Виноградна, 5
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Хомик Ольга Андріївна
Телефон закладу: (068)314-11-06
e-mail:Olhakhomyk27@gmail.com
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Гур’ївка
Форма власності – комунальна
Адреса: 56660, с. Гур’ївка, вул. Набережна,17а
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Климчук Світлана Петрівна
Телефон закладу: (067) 978-27-87
e-mail: gurvsckaazpsm@ukr.net
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Новопетрівське
Форма власності – комунальна
Адреса: 56650, с. Новопетрівське, вул. Слов’янська, 31
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Андрусенко Мар’яна Олександрівна
Телефон закладу: (068)268-54-36
e-mail: novopetrivske1987@ukr.net
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Підлісне
Форма власності – комунальна
Адреса: 56633, с. Підлісне, вул. Центральна, 26
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Полохін Анатолій Андрійович
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Кремняк Ольга Миколаївна
Телефон закладу: (05167) 2-66-33
e-mail: Pidlisnenskaazpsm@ukr.net
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Сухий Єланець
Форма власності – комунальна
Адреса: 56640, с. Сухий Єланець, вул. Олександра Дедюліна, 1
Лікар загальної практики-сімейної медицини – Уткіна Тетяна Вікторівна
Телефон закладу: (098)415-55-02
e-mail: taine1961@gmail.com
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Себине
Форма власності – комунальна
Адреса: 56653, с. Себине, вул. Соборна, 16
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини– Новак Олександра Михайлівна
Телефон закладу: (05167) 2-65-17
e-mail: sebinelazp@ucr.net
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Троїцьке
Форма власності – комунальна
Адреса: 56610, с. Троїцьке, вул. Калініна, 73
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Асанова Лілія Олександрівна
Телефон закладу: (096)474-97-12
e-mail: troitske91@gmail.com
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Пункти здоров’я:
Пункт здоров’я с. Антонівка
Адреса: 56630, с. Антонівка, вул. Центральна,17 а
Не укомплектована посада
Телефон закладу: (05167) 2-43-45

Пункт здоров’я с. Дільниче
Адреса: 56625, с. Дільниче, вул. Лесі Українки, 15
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Іванова Валентина Степанівна
Телефон закладу: (05167) 2-45-87

Пункт здоров’я с. Кандибине
Адреса: 56654, с. Кандибине, вул. Горького, 18а
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Громюк Ганна Юріївна
Телефон закладу: (095) 945-14-35

Пункт здоров’я с. Костянтинівка
Адреса: 56663, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, 29
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Трохнюк Андрій Олександрович
Телефон закладу: (097)810-25-66

Пункт здоров’я с. Михайлівка
Адреса: 56611, с. Михайлівка, вул. Хомченка, 74
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Кім Раїса Володимирівна
Телефон закладу: (097)739-62-87

Пункт здоров’я с. Новосафронівка
Адреса: 56620, с. Новосафронівка, вул. Петраковського, 1
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Шелар Тетяна Іванівна
Телефон закладу: (05167) 2-62-17

Пункт здоров’я с. Новоінгулка
Адреса: 56655, с. Новоінгулка, вул. Центральна, 4
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Громюк Ганна Юріївна
Телефон закладу: (095) 945-14-35

Пункт здоров’я с. Новошмідтівка
Адреса: 56643, с. Новошмідтівка, вул. Центральна, 10
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Капушенко Надія Олександрівна
Телефон закладу: (097) 715-29-90

Пункт здоров’я с. Улянівка
Адреса: 56634, с. Улянівка, вул. Виноградна, 16
Медична сестра загальної практики-сімейної медицини – Конишкіна Наталія Григорівна
Телефон закладу: (097) 925-00-54

 

Screenshot 4ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ! 

ПОДОЛАЄМО ПАНДЕМІЮ COVID-19 РАЗОМ!

Переходьте за посиланням, реєструйтеся та

долучайтеся до команди небайдужих громадян.

Будемо здорові!

 

sars

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 566 осіб

Надано допомогу 522 особам

Госпіталізовано 178 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини