Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
факс: (05167) 2-14-46
e-mail: novaodesapmsd@meta.ua

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Кучер Олена Іванівна, тел.: (05167) 2-14-46

Фото УОЗ ОДА

Заступник головного лікаря з ЕТН – Курій Юрій Леонтійович, тел.: (05167) 9-18-35
Секретар – Верланова Руслана Дмитрівна, тел.: (05167) 2-14-46

Структурні підрозділи:
– 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 21 фельдшерський пункт та денний стаціонар на 90 ліжок

Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, терапія, медичний статистик, медична сестра загальної практики-сімейної медицини.

Новоодеський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги є комунальним закладом охорони здоров′я Новоодеської районної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню сіл, селищ Новоодеського району та міста Нова Одеса. Центр ПМСД створений рішенням Новоодеської районної ради №5 від 15 серпня 2012 року, який розпочав свою роботу 01.01.2013 року на базі частини майна Новоодеської ЦРЛ.

Ліцензії:
Акредитаційний сертифікат ІІ категорії (терміном на 3 роки), серія – МУ-ММ №011653, дата видачі 26.02.2016 року.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 09.08.2018 №1467. Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Серія АЕ № 287466 від 11 квітня 2014 року по 20 березня 2019 року на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та уповноваженого органу управління. Центр ПМСД є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою.

Центр ПМСД передбачає проведення на території м. Нова Одеса та Новоодеського району заходів, спрямованих на:
– забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою
– забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги
– проведення профілактичних щеплень
– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу
– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення
– забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню м. Нова Одеса та Новоодеського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта)
– забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
– впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів
– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів
– координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги
– визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги тощо

Міська лікарська амбулаторія:
Новоодеська амбулаторія загальної практики–сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
Завідуючий амбулаторією – Гринюк Тетяна Василівна
Телефон закладу: (05167) 2-13-64
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
– Денний стаціонар на 50 ліжок.
(32 ліжка терапевтичного профілю, 6 ліжок неврологічного профілю, 5 ліжок гінекологічного профілю, 5 ліжок педіатричного профілю, 1 ліжко хірургічного профілю, 1 ліжко фтизіатричного профілю)

Сільські заклади охорони здоров’я:
– 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
– 21 фельдшерський пункт
– денний стаціонар на 40 ліжок (10 ліжок – Бузька АЗПСМ, 10 ліжок – С-Єланецька АЗПСМ, 10 ліжок – Н-Петрівська АЗПСМ, 10 ліжок – Гур’ївська АЗПСМ)

Сільські лікарські амбулаторії:
Озерна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56624, с. Озерне, вул. Миру, 81а
Завідуючий амбулаторією – Полохін Анатолій Андрійович
Телефон закладу: (05167) 2-55-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Баловненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56664, с. Баловне, вул. Миру, 87а
Завідуючий амбулаторією – Драйчик Олександр Францевич
Телефон закладу: (05167) 2-61-06
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Бузька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56636, с. Бузьке, вул. Виноградна, 5
Завідуючий амбулаторією – Хомик Ольга Андріївна
Телефон закладу: (05167) 2-41-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Гур’ївська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56660, с. Гур’ївка, вул. Шевченка, 10
Завідуючий амбулаторією – Климчук Світлана Петрівна
Телефон закладу: (05167) 2-61-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Новопетрівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56650, с. Новопетрівка, вул. Славянська, 31
В.о. завідуючого амбулаторією – Ревта Володимир Ілліч
Телефон закладу: (05167) 2-93-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Підлісненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56633, с. Підлісне, вул. Центральна, 26
Завідуючий амбулаторією – Полохін Анатолій Андрійович
Медична сестра – Кремняк Ольга миколаївна
Телефон закладу: (05167) 2-66-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Сухоєланецька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56640, с. Сухий Єланець, вул. Олексадра Дедюліна, 1
Завідуючий амбулаторією – Уткіна Тетяна Вікторівна
Телефон закладу: (05167) 2-81-33
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Себинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56653, с. Себине, вул. Соборна, 16
Завідуючий амбулаторією – Будак Ольга Василівна (декретна відпустка)
Медична сестра – Новак Олександра Михайлівна
Телефон закладу: (05167) 2-65-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина
Троїцька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Форма власності – комунальна
Адреса: 56610, с. Троїцьке, вул. Калініна, 73
Завідуючий амбулаторією – Голуб Олена Олександрівна (декретна відпустка)
Медична сестра – Асанова Лілія Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-56-55
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина

Фельдшерські пункти:
Антонівський фельдшерський пункт
Адреса: 56630, с. Антонівка, вул. Центральна,17 а
Завідуючий ФП – не укомплектована посада
Телефон закладу: (05167) 2-43-45
Воронцівський фельдшерський пункт
Адреса: 56644, с. Воронцівка, вул. Південна, 22
Завідуючий ФП – Бондаревська Валентина Тихонівна
Телефон закладу: (05167) 2-71-31
Гребенівський фельдшерський пункт
Адреса: 56615, с. Гребеники, вул. Соборна, 15
Завідуючий ФП – Кравченко Світлана Василівна
Телефон закладу: (097) 973-09-22
Димівський фельдшерський пункт
Адреса: 56622, с. Димівка, вул. Миру, 1
Завідуючий ФП – Кіка Віола Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-54-17
Дільничний фельдшерський пункт
Адреса: 56625, с. Дільниче, вул. Лесі Українки, 15
Завідуючий ФП – Іванова Валентина Степанівна
Телефон закладу: (05167) 2-45-87
Кандибінський фельдшерський пункт
Адреса: 56654, с. Кандибіне, вул. Горького, 18 а
Завідуючий ФП – Левчак Лариса Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-64-17
Степовий фельдшерський пункт
Адреса: 56643, с. Степове, вул. Квіткова, 18
Завідуючий ФП – Зубарєва Ольга Григорівна (декретна відпустка)
Телефон закладу: (098) 366-98-11
Костянтинівський фельдшерський пункт
Адреса: 56663, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, 29
Завідуючий ФП – Трохнюк Андрій Олександрович
Телефон закладу: (05167) 2-61-36
Зайвівський фельдшерський пункт
Адреса: 56612, с. Зайве, вул. Молодіжна, 5
Завідуючий ФП – Парубець Ніна Георгіївна
Телефон закладу: (068) 267-08-16
Зарічненський фельдшерський пункт
Адреса: 56613, с. Зарічне, вул. Перемоги, 22
Завідуючий ФП – Воспякова Галина Григорівна
Телефон закладу: (067) 955-18-35
Криворізький фельдшерський пункт
Адреса: 56619, с. Криворіжжя, вул. Рвачова, 12
Завідуючий ФП – Михайленко Оксана Василівна
Телефон закладу: (098)494-46-07
Михайлівський фельдшерський пункт
Адреса: 56611, с. Михайлівка, вул. Хомченка, 74
Завідуючий ФП – Кім Раїса Володимирівна
Телефон закладу: (05167) 2-11-98
Новосафронівський фельдшерський пункт
Адреса: 56620, с. Новосафронівка, вул. Петраковського, 1
Завідуючий ФП – Шелар Тетяна Іванівна
Телефон закладу: (05167) 2-62-17
Новоінгульський фельдшерський пункт
Адреса: 56655, с. Новоінгулка, вул. Центральна, 4
Завідуючий ФП – Громюк Ганна Юріївна
Телефон закладу: (05167) 2-44-36
Новошмідтівський фельдшерський пункт
Адреса: 56643, с. Новошмідтівка, вул. Центральна, 10
Завідуючий ФП – Капушенко Надія Олександрівна
Телефон закладу: (05167) 2-52-17
Новомиколаївський фельдшерський пункт
Адреса: 56626, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, 18
Завідуючий ФП – Чебан Микола Миколайович
Телефон закладу: (096) 917-06-18
Пісківський фельдшерський пункт
Адреса: 56662, с. Піски, вул. Садова, 79
Завідуючий ФП – Засядько Валентина Василівна
Телефон закладу: (05167) 2-61-87
Суворівський фельдшерський пункт
Адреса: 56632, с. Суворовка, вул. Соборна, 10
Завідуючий ФП – Довженко Ірина Олександрівна
Телефон закладу: (067) 913-97-28
Улянівський фельдшерський пункт
Адреса: 56634, с. Улянівка, вул. Виноградна, 16
Завідуючий ФП – Конишкіна Наталія Григорівна
Телефон закладу: (097) 925-00-54
Червоноволодимирівський фельдшерський пункт
Адреса: 56645, с. Червоноволодимирівка, вул. Миру, 10
Завідуючий ФП – Паньків Лариса Миколаївна
Телефон закладу: (096) 764-41-45
Яснополянський фельдшерський пункт
Адреса: 5663, с. Ясна Поляна, вул. Молодіжна, 31
Завідуюча – Вишневська Ольга Василівна (декретна відпустка)
Телефон закладу: (05167) 2-55-17

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 466 осіб

Надано допомогу 443 особам

Госпіталізовано 109 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Фото  УОЗ ОДА

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку