Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Профілактичні медичні огляди
Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей і, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні огляди, робити щеплення тощо.
Держава ставить за обов’язок громадянам України, у визначених законодавством випадках, проходження медичних оглядів. Разом з тим, до деяких категорій населення держава пред’являє  особливі вимоги щодо проходження медичних оглядів. Так, відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, військовослужбовців. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.
Обов’язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб.
Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачається, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Медичні огляди також розподіляються за періодичністю їх проведення:
•    попередні (при прийнятті на роботу);
•    періодичні (протягом трудової діяльності);
•    щорічні обов’язкові (для осіб до 21 року).
Крім того, окремо виділяють позачергові медичні огляди зазначених вище осіб, які можуть проводитися на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.
Законодавством передбачено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду.
Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
На виконання статті 31 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1994 р. № 532 затверджено перелік категорій населення, які проходять обов’язкові медичні огляди.
До таких осіб належать:
•    діти віком до 1 року;
•    діти віком від 2 до 14 років;
•    підлітки віком 15-17 років;
•    учні системи профтехосвіти, студенти вищих навчальних закладів;
•    ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
•    ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
•    особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На виконання статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам та Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок. Здебільшого працівники визначених професій проходять періодичні медичні огляди один раз на рік; разом з тим, деякі категорії працівників проходять періодичні медичні огляди два рази на рік в цілому, або медичні огляди у певних лікарів два рази на рік.
Наказом Міністерства охорони здоров’я від 23 липня 2002 р. № 280 затверджено Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення. Вказаним вище Порядком на установи державної санітарно-епідеміологічної служби покладено обов’язок перевіряти своєчасність проходження обов’язкового медичного огляду та наявність особистих медичних книжок у працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.
Питання медичного обстеження наречених регулюється відповідно до Порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1740.
Профілактичні медичні огляди  проводяться у амбулаторно-поліклінічних закладах міста та області:
Заклади міста:
Міська поліклініка №1  адреса: 54029, вул. Фрунзе, 58, т. реєстратури: 36 02 85, 36 92 88;                                                                                                                                                          
Міська поліклініка №2 адреса: 54028, вул. Космонавтів,126, т. реєстратури: 44 43 98, 44 43 99; 
Міська поліклініка №3 адреса: 54002, вул. Корабелів, 14, т. реєстратури:  47 69 14, 49 94 78;
Міська поліклініка №4 адреса: 54030, вул. Адміральська,6, т. реєстратури: 37 37 79;
Міська поліклініка №5 адреса: 54003, вул. Адміральська,38, т. реєстратури: 37 61 69;
Міська дитяча поліклініка №1 адреса: 54034, пр. Жовтневий,6, т. реєстратури: 22 81 42;
Міська дитяча поліклініка №2 адреса: 54031, вул. Космонавтів,144, т. реєстратури: 22 02 17;
Міська дитяча поліклініка №3 адреса: 54040, вул. Бутоми,3, т. реєстратури: 40 36 75;
Міська дитяча поліклініка №4 адреса: 54055, вул. Садова,30, т. реєстратури: 24 80 04;
Заклади області:
Обласна лікарня
Обласна дитяча лікарня
Арбузинська ЦРЛ адреса: 55300, вул. Ленина,88, смт. Арбузинка т. (0232)
3 13 54;
Баштанська ЦРЛ адреса: 56100, вул. Ювілейна,3, смт. Баштанка, т. (0258)
2 71 33;
Березанська ЦРЛ адреса: 57400, вул. Медична,6, смт. Березанка, т. (0253)
2 20 80;
Березнегуватська ЦРЛ адреса: 56203, вул. Лермонтова,1, сит. Березнігувате,
т. (0268) 9 17 40;
Братська ЦРЛ адреса: 55401, вул. Чернишевського,49, смт. Братське, т. (0231)
9 13 04;
Веселинівська ЦРЛ адреса: 57000,вул. Одеська,84, смт. Веселиново, т. (0263)
2 22 68;
Вознесенська ЦРЛ адреса: 56500, вул. 228-ї Стрілкової дивізії,  смт. Вознесенськ,
т. (0234) 4 33 58;
Врадіївська ЦРЛ адреса: 56300, вул. Фрунзе,2, смт. Врадіївка, т. (0235) 9 16 06;
Доманівська ЦРЛ адреса: 56401, вул. Пирогова,6, смт. Доманівка т. (0252)
9 16 01;
Єланецька ЦРЛ адреса: 55500, вул. Горького,59, смт. Єланець, т. (0259) 9 15 84;
Жовтнева ЦРЛ адреса: 54051, пр. Жовтневий,336, м. Миколаїв, т. 64 05 95;
Казанківська ЦРЛ адреса: 56000, вул.. Аненка,42, смт. Казанка, т. (0264) 9 11 55;
Кривоозерська ЦРЛ адреса: 55100, вул. Шевченко,59, смт. Криве Озеро,
т. (0233) 2 31 07;
Миколаївська ЦРЛ адреса: 54036, вул. Поштова,118, м. Миколаїв, т. 48 08 11;
Новобузька ЦРЛ адреса: 55600, м. Новий Буг, вул. Червона Площа,14, т. (0251)
9 19 80;
Новоодеська ЦРЛ адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна,38, т. (0267)
9 13 64;
Очаківська ЦРЛ адреса: 57500, м. Очаків, вул. Першотравнева,1, т. (0254)
2 23 57;
Первомайська ЦРЛ адреса: 55200, м. Первомайськ, вул. Луначарського, 28,
т. (0261) 7 39 77;
Снігурівська ЦРЛ адреса: 57300, м. Снігурівка, вул. Жовтнева,1, т. (0262)
3 12 33;
Первомайська ЦМБЛ адреса: м. Первомайськ, вул. Толбухіна,128,
т. (0261) 4 33 11; 
Спеціалізовані медичні огляди:
Обласний наркологічний диспансер
Обласний СПІД-центр
Психіатрична лікарня №1
Обласний протитуберкульозний диспансер
Міський протитуберкульозний диспансер
Санітарно-освітня робота
Відповідно до наказу МОЗ № 1 від 05.01.99 роботу з формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення визначено одним із основних завдань органів і закладів охорони здоров'я.
Орієнтовний мінімальний перелік форм і засобів гігієнічного виховання в роботі органів і закладів системи Міністерства охорони здоров'я України включає в себе  індивідуальні бесіди на прийомі з приводу  тієї  чи  іншої хвороби, в процесі  диспансерного  обстеження, профогляду; індивідуальні  та  групові бесіди під час відвідування хворого вдома, у вогнищах інфекційних захворювань, на об'єктах господарства,                            фізкультури та спорту, в навчальних закладах;  індивідуальні     та     групові консультації   під  час призначення оздоровчих заходів;   лекції;  кіно-  та  відеодемонстрації; розміщення у громадських місцях тематичних санітарних бюлетенів та інше.
Центр здоров'я  є спеціалізованою профілактичною установою, призначеною забезпечити організаційно-методичну роботу з проблем гігієнічного виховання та оздоровлення населення немедикаментозними засобами, а також брати безпосередню участь у цих заходах (організація, контроль, короткострокове та перспективне планування санітарно-освітньої роботи серед населення області). Миколаївський обласний центр здоров’я розташований за адресою: 54001, вул. Адміральська, 35, т. приймальні: 37 04 58.
Санітарно-просвітницькою діяльністю  займаються також неурядові громадські організації.

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 683 особи

Надано допомогу 621 особі

Госпіталізовано 193 особи

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Липень 2019

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку