Друк

Спеціальний рецептурний бланк
форми № 3 для виписування наркотичних
та психотропних лікарських засобів


Ідентифікаційний код згідно  ----------- Код згідно з ДКУД ________
з ЄДРПОУ                     -----------
___________________________              Медична документація ф-3
(назва закладу)
(штамп закладу)
РЕЦЕПТ
на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичну чи психотропну речовину (документ суворого обліку)
Серія ______________ № ___________ «______»__________ _____ року
Прізвище та ініціали, вік хворого
__________________________________________________________________________________________________________________________
Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого___________________________________________________________________________________________________________________
Історія хвороби (амбулаторна картка) №__________________________
Прізвище та ініціали лікаря _____________________________________________________________


Підпис і особиста                                                        Печатка
печатка лікаря                                                         лікувального
(розбірливо)                                                                закладу

Рецепт дійсний протягом 5 днів
Рецепт залишається в аптеці
* Бланк форми № 3 виготовляється за розміром 75 мм х 120 мм, має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

Громадські обговорення

Благодійність

Волонтерські навчання

Це цікаво

Корисні посилання

Електронна приймальня для пацієнтів

ОДА

Медична статистика

МОЗ