Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Южноукраїнська міська лікарня
Форма власності
- комунальна
Адреса: 55001, вул. Миру, 3, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область
E-mail: kz-yuml@ukr.net
код ЄДРПОУ:33850812

Фото УОЗ ОДА

Т.в.о. головного лікаря - Самойленко Микола Іванович, тел.: (05136) 4-62-01

Фото УОЗ ОДА 

Секретар - Попова Тетяна Михайлівна, тел/факс: (05136) 4-62-02
Заступник начальника з лікувальній справи - Шикерська Віра Леонідівна, тел.: (05136) 2-83-28, (05136) 4-63-63

Ліцензія МОЗ України на медичну практику АЕ №197405 від 25.09.2013 року - безстрокова
Ліцензія на наркотичні засоби №614535, серія АВ 22.03.2012 року до 22.03.2017 року
Ліцензія на переробку донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини Серія АЕ № 186332 від 18.04.2013 року – безстрокова
ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України» має акредитаційний сертифікат вищої категорії Серії МЗ № 010187 від 13.12.2012 року
Комісією Дитячого фонду ООН - ЮНІСЕФ і Всесвітньою організацією охорони здоров'я в жовтні 2014 року підтверджено сертифікат «Лікарня, доброзичлива до дитини»
Клініко–діагностична лабораторія ДЗ «СМСЧ №2 МОЗ України» атестована спеціалістами МОЗ України в 2014 році
Лабораторія ВІЛ-діагностики СМСЧ №2 відповідає критеріям атестації, про що свідчить свідоцтво про атестацію №0036668 від 15.05.2014 року, й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.

Спеціалізовану медико-санітарну частину №2 МОЗ України (на момент створення медико–санітарна частина №137 при Міністерстві охорони здоров’я СССР) створено 2 лютого 1979 року. Медико-санітарну частину створено як частину єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об`єктах ядерно-паливного циклу в 1979 році, призначенням якої є проведення лікувально-профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів на промислових підприємствах з особливим режимом роботи, спрямованих на попередження професійної та загальної захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, виробничого та побутового травматизму, інвалідності і смертності, покращення санітарно-гігієнічних умов праці та охорона навколишнього середовища.
30 червня 1979 року - розпочато прийом хворих поліклінікою для дорослих (організовано три територіальні і три цехові терапевтичні дільниці), почала працювати дитяча поліклініка.
Січень 1980 року - перших хворих прийняло хірургічне відділення стаціонару на 40 ліжок.
3 березня 1980 року - відкрито терапевтичне відділення.
25 березня 1980 року - відкрито зубопротезний кабінет.
Грудень 1982 рік – в новому будинку лікарняного комплексу працює відділення швидкої та невідкладної допомоги.
Травень 1983 рік – відкрито дитяче відділення на 40 ліжок.
16 червня 1983 року - відкрито гінекологічне відділення на 30 ліжок.
4 жовтня 1983 року - відкрито пологове відділення на 20 ліжок.
Липень–жовтень 1983 року – перебазувались та почали функціонувати: клініко–діагностична лабораторія, рентген-кабінет, фізіотерапевтичне відділення.
З січня 1984 року - почало функціонувати стоматологічне відділення.
З моменту створення ДЗ «СМСЧ №2» вісім разів підпадала під перепідпорядкування. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.05 року №649 «Про удосконалення системи спеціалізованим медичним забезпеченням працівників атомних станцій і наданням медичної допомоги жителям міста–супутника атомних електростанцій», ДЗ «СМСЧ №2» передано в безпосереднє підпорядкування МОЗ України.
Рішенням Южноукраїнської міської ради №517 від  23.02.2017 року «Про затвердження передавального акту» заклад передано у комунальну власність.

Фахівці ДЗ «СМСЧ №2» забезпечують контроль умов праці на підприємствах міста, проводять заходи спрямовані на попередження та лікування шкідливої дії об`єктів атомної енергетики. З цією метою проводяться профілактичні медичні огляди, імунізація, повномасштабна санітарно-освітня робота, покращується якість медичної і профілактичної допомоги жителям міста, ведеться диспансерне спостереження за хворими з хронічною патологією і групою ризику.
Колектив стабільно удосконалює надання лікувально-профілактичної допомоги жителям м. Южноукраїнська і працівникам градоутворювального підприємства ВП «ЮУ АЕС». ДЗ «СМСЧ №2» має вищу атестаційну категорію, у жовтні 2012 року в ДЗ «СМСЧ №2» відбувся візит фахівців МОЗ України з метою підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.
З 3.08.2015 року відбулася реорганізація стоматологічної служби ДЗ СМСЧ №2.
Вересень 2015 року – завдяки підтримки депутатського корпусу, за рахунок міського бюджету придбано новий сучасний Комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50.
З 1.10.2015 року відбулось об’єднання гінекологічного та пологового відділень в акушерсько-гінекологічне відділення.

ДЗ «СМСЧ №2» є єдиним лікувально-профілактичним закладом в м. Южноукраїнську та надає спеціалізовану медико-санітарну допомогу в умовах поліклініки, стаціонару з урахуванням першого обслуговування робітників атомної станції. З метою поліпшення рівня надання медичної допомоги населенню проводиться значна робота: обов`язкові попередні та періодичні медичні огляди робітників, умови яких пов`язані з дією шкідливих та несприятливих виробничих факторів з метою попередження та раннього виявлення професійних захворювань, перед змінні медичні огляди персоналу, пов'язані з роботами підвищеного ризику виникнення аварійної ситуації на окремих ділянках виробництва.
Основне підприємство міста-супутника створює певні ризики для населення та працівників АЕС. Подальша експлуатація діючих та розбудова нових ядерних блоків потребує створення умов для здійснення кваліфікованого та якісного професійного відбору працівників АЕС, профілактики та своєчасного виявлення профзахворюванності з метою недопущення негативного впливу шкідливих виробничих факторів на людей. Здійснення цих заходів неможливе без збереження та підвищення рівня медико-санітарного забезпечення.

Фото УОЗ ОДА

Медична допомога ветеранам війни та учасникам АТО в СМСЧ №2 м. Южноукраїнська.

Чисельність населення міста – 41600 осіб.

З 1.10.2015 року ліжковий фонд складає 185 ліжок, денний стаціонар – 92 ліжка. Поліклінічне відділення на 890 відвідувань.

У закладі функціонують 21 спеціалізоване відділення:
- поліклініка для дорослих

Фото УОЗ ОДА

- дитяча поліклініка

Фото УОЗ ОДА

- жіноча консультація

Фото УОЗ ОДА

- дитяче відділення

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- терапевтичне відділення

Фото УОЗ ОДА

- хірургічне відділення

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- інфекційне відділення
- акушерсько-гінекологічне відділення

Фото УОЗ ОДА

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- відділення невідкладної медичної допомоги

Фото УОЗ ОДА

- приймальне відділення

Фото УОЗ ОДА

- фізіотерапевтичне відділення

Фото УОЗ ОДА

- рентгенологічне відділення

Фото УОЗ ОДА

- клініко-діагностична лабораторія

Фото УОЗ ОДА

- лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції

Фото УОЗ ОДА

- паталогоанатомічне відділення
- відділення заготівлі та переробки крові

Фото УОЗ ОДА

- інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики
- централізоване стерилізаційне відділення

Фото УОЗ ОДА

- госпрозрахункове ортопедичне відділення
- госпрозрахункове стоматологічне відділення

Впроваджено в практику новітні технології:
- оперативні втручання методом лапароскопії
- партнерські пологи
- аборти медикаментозним методом без хірургічного втручання

Впроваджено нові методики: виявлення тиреотронного гормону методом ІФА (ТТГ); виявлення тироксину Т4 вільного методом ІФА; ІФА ПРЛ (пралактин); АТ ПТО (антитіла до тиреопероксидази); С-пептит; нова методика іммунохроматографічного анализу (cito test HBsA, cito test HCV); в діагностиці ефективно використовується: реенцефалографію; холтеровське моніторирування; ВЕМ; комп`ютерна томографія; переклад та брошурування посібника по патогістології «Діагностика ендометриту» М. Мазур, Роберт Курман США; з біохімічних аналізів впроваджено визначення лужної фосфатази. Використання методу швидкого заморожування плазми з метою більш якісного складу факторів звертання крові, придбано спеціальний швидко заморожуючий холодильник; донорський плазмофорез при необхідності; освоєння нових приміщень ВЗПК. Фільтрування еритроцитарної маси в відділеннях з використанням систем для гемотрансфузій ПК – 23 – 01; фільтрування крові в ВЗПК для видалення лейкоцитів «Лейкосеп». В ФТВ СМСЧ №2 в 2011 р. впроваджені також методи: інгаляції та електрофорез з колоїдним сріблом при запальних захворюваннях органів дихання, електрофорез з витяжкою з грязюки «Таліей», інформаційно-хвильова терапія при ВСД і при судомах нижніх кінцівок, масаж по і-точкам (СУ-ДЖОК-терапія). Спеціалісти ДЗ «СМСЧ №2» проводять ендоскопічні операції і діагностичні дослідження, виконують отоларингоскопічні та ендоскопічні маніпуляції, є можливість проводити УЗО у тяжких пацієнтів пересувним апаратом.

У закладі працюють 111 лікарів, молодших фахівців з медичною освітою – 319 осіб, молодшого медичного персоналу – 130 осіб.

Лікарі, які мають нагороди:
- Стахорська Ольга Василівна - начальник СМСЧ №2 - в 2002 році здобула почесне звання «Заслужений лікар України», видане Указом Президента України від 27.12.2002 року за №1229.

- Швець Віктор Дмитрієвич - завідуючий хірургічним відділенням, головний позаштатний хірург ДЗ СМСЧ №2 - в січні 2015 року отримав Орден Святителя Луки. Орденом Святителя Луки Кримського нагороджують медиків України, які сприяють відродженню православних традицій лікування.

Фото УОЗ ОДА

- Шикерська Віра Леонідівна - заступник начальника з медичної частини ДЗ «СМСЧ №2 МОЗ України» - брала участь в традиційному конкурсі «Людина року - 2014» та отримала почесне звання в номінації «Кращий медичний працівник».

Фото УОЗ ОДА

top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 637 осіб

Надано допомогу - 615 особам

Госпіталізовано - 185 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я
у січні 2018 року
у лютому 2018 року

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку