Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3
е-mail: kz-yuml@ukr.net
код ЄДРПОУ: 33850812

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Самойленко Микола Іванович, тел.: (05136) 4-62-02

Фото УОЗ ОДА
 

Секретар – Попова Тетяна Михайлівна, тел.: (05136) 4-62-02
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи – Шикерська Віра Леонідівна, тел.: (05136) 5-50-28, (05136) 4-63-36
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення – Доценко Ірина Андріївна, тел.: (05136) 4-63-82
Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи – Мазнікова Ірина Генріхівна, тел.: (05136) 5-61-21

Після передачі лікарні в комунальну власність в лютому 2017 року проведено організаційну роботу з отримання закладом ліцензій на медичну практику та на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів та прекурсорів.
Ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики від 02.11.2017 року №0211/11-М – безстрокова
Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних речовин і прекурсорів (придбання, зберігання, використання знищення наркотичних засобів) дійсна з 20.04.2017 року до 20.04.2022 року
Ліцензія на переробку донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини Серія АЕ №186332 від 18.04.2013 року – безстрокова
Заклад має акредитаційний сертифікат вищої категорії Серії МЗ №012832 від 17.03.2016 року до 17.03.2019 року, сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг в сфері охорони здоров’я від 16.11.2015 року до 15.11.2020 року, свідоцтво про атестацію патологоанатомічного відділення від 03.12.2015 року до 03.12.2019 року №РН – 0153/215. Комісією Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і Всесвітньою організацією охорони здоров’я 05.04.2016 року підтверджено сертифікати «Лікарня, доброзичлива до дитини», «Лікарня, дружня до молоді».
Клініко-діагностична лабораторія атестована спеціалістами МОЗ України в 2014 році. Лабораторія ВІЛ-діагностики відповідає критеріям атестації, про що свідчить свідоцтво про атестацію №0036668 від 15.05.2014 року, атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.

Южноукраїнську міську лікарню (на момент створення – медико-санітарна частина №137 при Міністерстві охорони здоров’я СССР) створено 2 лютого 1979 року. Медико-санітарну частину створено як частину єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу в 1979 році, призначенням якої є проведення лікувально-профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів на промислових підприємствах з особливим режимом роботи, спрямованих на попередження професійної та загальної захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, виробничого та побутового травматизму, інвалідності і смертності, покращення санітарно-гігієнічних умов праці та охорона навколишнього середовища.
30 червня 1979 року – розпочато прийом хворих поліклінікою для дорослих (організовано три територіальні і три цехові терапевтичні дільниці), почала працювати дитяча поліклініка.
Січень 1980 року – перших хворих прийняло хірургічне відділення стаціонару на 40 ліжок.
3 березня 1980 року – відкрито терапевтичне відділення.
25 березня 1980 року – відкрито зубопротезний кабінет.
Грудень 1982 рік – в новому будинку лікарняного комплексу працює відділення швидкої та невідкладної допомоги.
Травень 1983 рік – відкрито дитяче відділення на 40 ліжок.
16 червня 1983 року – відкрито гінекологічне відділення на 30 ліжок.
4 жовтня 1983 року – відкрито пологове відділення на 20 ліжок.
Липень-жовтень 1983 року – перебазувались та почали функціонувати клініко-діагностична лабораторія, рентген-кабінет, фізіотерапевтичне відділення.
З січня 1984 року – почало функціонувати стоматологічне відділення.

З моменту створення медико-санітарної частини вісім разів підпадала під перепідпорядкування. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.05 року №649 «Про удосконалення системи спеціалізованим медичним забезпеченням працівників атомних станцій і наданням медичної допомоги жителям міста – супутника атомних електростанцій», заклад передано в безпосереднє підпорядкування МОЗ України.
23 лютого 2017 року Рішенням Южноукраїнської міської ради №517 затверджено передавальний акт Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №2 Міністерства охорони здоров’я України».
01 березня 2017 року Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №2 Міністерства охорони здоров’я України» перетворено в Комунальний заклад «Южноукраїнська міська лікарня».
Фахівці КЗ «ЮМЛ» забезпечують контроль умов праці на підприємствах міста, проводять заходи, спрямовані на попередження та лікування шкідливої дії об’єктів атомної енергетики. З цією метою проводяться профілактичні медичні огляди, імунізація, повномасштабна санітарно-освітня робота, покращується якість медичної і профілактичної допомоги жителям міста, ведеться диспансерне спостереження за хворими з хронічною патологією і групою ризику.
Колектив стабільно удосконалює надання лікувально-профілактичної допомоги жителям м. Южноукраїнська і працівникам містоутворювального підприємства ВП «ЮУ АЕС».
З 03.08.2015 року – реорганізація стоматологічної служби.
З 01.10.2015 року – об’єднання гінекологічного та пологового відділень в акушерсько-гінекологічне відділення.

Заклад є єдиним лікувально-профілактичним закладом в м. Южноукраїнську та надає спеціалізовану медико-санітарну допомогу в умовах поліклініки, стаціонару з урахуванням першого обслуговування робітників атомної станції.

З метою поліпшення рівня надання медичної допомоги населенню проводиться значна робота: обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди робітників, умови яких пов`язані з дією шкідливих та несприятливих виробничих факторів з метою попередження та раннього виявлення професійних захворювань, перед змінні медичні огляди персоналу, пов’язані з роботами підвищеного ризику виникнення аварійної ситуації на окремих ділянках виробництва. Основне підприємство міста-супутника створює певні ризики для населення та працівників АЕС. Подальша експлуатація діючих та розбудова нових ядерних блоків потребує створення умов для здійснення кваліфікованого та якісного професійного відбору працівників АЕС, профілактики та своєчасного виявлення профзахворюванності з метою недопущення негативного впливу шкідливих виробничих факторів на людей. Здійснення цих заходів неможливе без збереження та підвищення рівня медико-санітарного забезпечення.

Чисельність населення міста – 41491 особа.

З 01.10.2015 року ліжковий фонд закладу складає 185 ліжок, денний стаціонар – 92 ліжка. Поліклінічні відділення на 890 відвідувань.

У закладі функціонують 20 спеціалізованих відділень:
– поліклініка для дорослих
– жіноча консультація
– дитяче відділення
– терапевтичне відділення
– хірургічне відділення
– інфекційне відділення
– акушерсько-гінекологічне відділення
– відділення анестезіології та інтенсивної терапії
– відділення невідкладної медичної допомоги
– приймальне відділення
– фізіотерапевтичне відділення
– рентгенологічне відділення
– клініко-діагностична лабораторія
– лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції
– патологоанатомічне відділення
– відділення заготівлі та переробки крові
– інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики
– централізоване стерилізаційне відділення
– госпрозрахункове зубопротезне відділення
– госпрозрахункове стоматологічне відділення
– стоматологічний кабінет

Впроваджено в практику новітні технології:
– лапароскопічні оперативні та діагностичні втручання. Спеціалісти КЗ «ЮМЛ» проводять ендоскопічні операції і діагностичні дослідження, виконують отоларингоскопічні та ендоскопічні маніпуляції, є можливість проводити УЗО у тяжких пацієнтів пересувним апаратом.
– партнерські пологи
– аборти медикаментозним методом без хірургічного втручання

Впроваджено нові методики:
виявлення тиреотропного гормону методом ІФА (ТТГ);
виявлення тироксину Т4 вільного методом ІФА;
ІФА ПРЛ (пролактин);
АТ ПТО (антитіла до тиреопероксидази);
С-пептит;
нова методика іммунохроматографічного анализу (cito test HBsA, cito test HCV);
в діагностиці ефективно використовується:
реенцефалографію;
холтеровське моніторирування;
ВЕМ;
комп`ютерна томографія;
переклад та брошурування посібника по патогістології «Діагностика ендометриту» М. Мазур, Роберт Курман США;
з біохімічних аналізів впроваджено визначення лужної фосфатази.

Використання методу швидкого заморожування плазми з метою більш якісного складу факторів звертання крові, придбано спеціальний швидкозаморожуючий холодильник; донорський плазмофорез при необхідності; освоєння нових приміщень ВЗПК. Фільтрування еритроцитарної маси в відділеннях з використанням систем для гемотрансфузій ПК – 23 – 01; фільтрування крові в ВЗПК для видалення лейкоцитів «Лейкосеп». В ФТВ ЮМЛ в 2011 р. впроваджені також методи: інгаляції та електрофорез з колоїдним сріблом при запальних захворюваннях органів дихання, інформаційно-хвильова терапія при ВСД і при судомах нижніх кінцівок, масаж по і-точкам (СУ-ДЖОК-терапія).

У закладі працюють 108 лікарів, молодших фахівців з медичною освітою – 317 осіб, молодшого медичного персоналу – 128 осіб.

Лікарі, які мають нагороди:
Грабовенко Анатолій Миколайович – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог КЗ ЮМЛ – брав участь в традиційному конкурсі «Людина року – 2015» та отримав почесне звання в номінації «Охорона здоров’я».
Шикерська Віра Леонідівна – заступник головного лікаря з лікувальної справи КЗ «ЮМЛ» – брала участь в традиційному конкурсі «Людина року – 2014» та отримала почесне звання в номінації «Кращий медичний працівник».
Коваленко Андрій Євгенійович – лікар-анестезіолог КЗ ЮМЛ – брав участь в традиційному конкурсі «Людина року 2013» та отримав почесне звання в номінації «Кращий медичний працівник».

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 540 осіб

Надано допомогу 488 особам

Госпіталізовано 151 особу

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

top all hotlines 02

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

dostupni liky

p475228n14

*Брендбук України

vstup

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку