Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський обласний онкологічний диспансер
Форма власності - комунальна
Адреса: 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18
e-mаil: onko_n@ukr.net
код ЄДРПОУ:05483316

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Терзійський Михайло Васильович, тел.: (0512) 21-31-12

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Зима Лілія Володимирівна , тел.: (0512) 21-31-12, факс: (0512) 21–30-42
Заступник головного лікаря з лікувальної справи – Горст Валентина Павлівна, тел.: (0512) 21–31-10
Заступник головного лікаря з економічних питань –  Теременко Наталія Володимирівна, тел.: (0512) 67-04-73
Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи – Джуринський Валерій Володимирович, тел.: (0512) 67-51-25
Головна медична сестра – Балогланова Ірина Василівна, тел.: (0512) 21-31-29

Ліцензія МОЗ України на медичну практику серія АЕ №571661 від 23.01.2015 року. Строк дії ліцензії з 6.11.2014 року – безстрокова
Ліцензія на наркотичні засоби серія АЕ №273105 від 8.10.2013 року. Строк дії ліцензії з 23.09.2013 року по 26.09.2018 року.
Акредитація: сертифікат вища категорія Серія МЗ №009851 від 30.11.2012 року. Термін дії з 20.07.2012 року по 20.07.2015 року.

Заклад засновано в 1944 році. З того часу, з метою поліпшення рівня надання медичної допомоги населенню проведено значну роботу.
1974 рік – на базі облонкодиспансеру створено обласну цитологічну службу, що привело до покращення якості діагностики та результатів лікування хворих злоякісними новоутвореннями геніталій. На базі онкодиспансеру проведено Республіканську конференцію з діагностики та лікування раку легенів.
1975 рік – колектив онкодиспансеру було нагороджено престижною премією з онкології Ради Міністрів СРСР.
1976 рік - Миколаївський онкодиспансер був затверджений як школа передового досвіду з онкології рішенням Міністерства охорони здоров’я України за успіхи в профілактичній та лікувальній роботі.
1978 рік – на базі онкодиспансеру проведено Республіканську конференцію щодо використання цитологічного методу в профілактичній та лікувальній роботі за участю представників усіх областей України.
2002 рік – у межах існуючого ліжкового фонду онкодиспансеру відкрито 3 хірургічне відділення на 30 ліжок для надання медичної допомоги хворим з онкопатологією голови, шиї, щитовидної залози, лорорганів.
2007 рік – шляхом об’єднання 1-го радіологічного та 2-го радіологічного відділень створено єдине радіологічне відділення на 75 ліжок.
2010 рік - з ціллю покращення умов перебування та лікування онкологічних хворих із захворюваннями на рак молочної залози проведено капітальний ремонт приміщень другого хірургічного, мамологічного відділень.

Фото УОЗ ОДА

- в кабінет функціональної діагностики облонкодиспансеру придбано трьохканальний електрокардіограф - «Юкард - 100» для покращення контролю лікарів за роботою серцевого м`язу та усієї серцево–судинної системи онкологічних хворих.

Фото УОЗ ОДА

- у клініко–діагностичну лабораторію облонкодиспансеру придбано аналізатор електролітів «Sino-005», вкрай необхідний для спостереження за станом здоров`я хворого, як до проведення йому оперативного втручання так і після операції. Спостереження за показниками електролітів в крові хворого надає можливість лікарю–онкологу та анестезіологу вчасно реагувати на їх відхилення та призначати відповідні засоби щодо їх корегування.

Фото УОЗ ОДА

- у централізовану цитологічну лабораторію придбано: мікроскопи, у тому числі бінокулярні – «Mikros ms-50», р – Н метр, стерилізаційне обладнання, тощо.

Фото УОЗ ОДА

2010-2011 роки - в кожному стаціонарному відділенні створено палати підвищеної комфортності для надання спеціалізованої медичної допомоги ветеранам, що проходять курс стаціонарного лікування в Миколаївському обласному онкологічному диспансері.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

2010-2012 роки - в операційний блок облонкодиспансеру придбано сучасні високочастотні електрокоагулятори «МВС601» виробництва фірми «Сьорінг» (Німеччина). Указані високочастотні хірургічні апарати з функціями монополярного та біполярного різання та коагуляції, а також з можливістю підключення комбінованої ВЧ/ультразвукової хірургічної рукоятки дають змогу:
скоротити час оперативного втручання, зменшити видатки на проведення операції, зменшити терміни заживлення, скоротити втрати крові, зменшити термін післяопераційного перебування хворих громадян в диспансері, тощо.
Також придбано: стіл операційний «Біомед DS - 1», ушивач органів «УО - 60», апарат ЕХ 350/М/120В – «Надія-2», стерилізаційне обладнання, тощо.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- у відділення анестезіології та інтенсивної терапії облонкодиспансеру придбано: апарати для штучної вентиляції легенів та анестезії французького виробництва, моделі – «Leon», апарати для штучної вентиляції легенів – «VELA», монітори для спостереження за хворими громадянами, пульсоксиметр, електрокардіограф «SE–1», дефибрилятор зовнішній автоматичний «А-10», кардіомонітори: «ЮМ-3000» та «ЮМ-3001».
Указане вище медичне обладнання надає можливість лікарям анестезіологам більш якісно здійснювати штучну вентиляцію легенів хворого при проведенні оперативних втручань, а також покращити якість проведення спостереження за станом здоров`я громадян після проведення їм операцій.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- на виконання Загальнодержавної та обласної Програм боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, в кабінет патології шийки матки поліклінічного відділення облонкодиспансеру придбано крісло гінекологічне, лазерний коагулятор, кольпоскоп з цифровою відео системою, що дає можливість лікарю хірургу онкологу–гінекологу вчасно виявляти передпухлинні та злоякісні новоутворення жіночої статевої сфери, проводити диспансерне спостереження за онкологічними хворими.

Фото УОЗ ОДА

2010–2013 роки - у відділення променевої діагностики і терапії облонкодиспансеру придбано сучасну ультразвукову діагностичну систему голандської фірми «Philips», модель – «HD 1.1 XE Standart» з датчиками, необхідними для діагностики, у тому числі на ранніх стадіях захворювання, злоякісних новоутворень, у т.ч. з пункційною насадкою.

Фото УОЗ ОДА

2011 рік - з ціллю покращення умов перебування та лікування жінок, хворих на злоякісні новоутворення жіночої статевої сфери завершено проведення капітального ремонту приміщень гінекологічного відділення.

Фото УОЗ ОДА

2012 рік - проведено капітальний ремонт приміщень вхідної частини поліклінічного відділення обласного онкологічного диспансеру.

Фото УОЗ ОДА

- проведено ремонт приміщень вхідної частини хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- в ендоскопічний кабінет поліклінічного відділення облонкодиспансеру придбано сучасний гастроскоп фірми «Olimpus» з цифровою відео системою, набором спеціальних інструментів для забору біологічного матеріалу, подальшого проведення лабораторних, гістологічних досліджень з ціллю морфологічного підтвердження діагнозу та встановлення типу пухлини.

Фото УОЗ ОДА

- в операційний блок облонкодиспансеру придбано сучасний торакоскоп німецької фірми «KARL STORZ» з можливістю проведення відео спостереження в цифровому форматі, набором спеціальних інструментів для забору біологічного матеріалу та подальшого проведення лабораторних, гістологічних досліджень з ціллю морфологічного підтвердження діагнозу та встановлення типу пухлини. Указане ендоскопічне обладнання використовується лікарями онкологами, торакальними хірургами 3 хірургічного відділення диспансеру як з ціллю діагностики злоякісних новоутворень бронхо-легеневої системи, так і при проведенні лікування тора кальних хворих.

Фото УОЗ ОДА

17 червня 2013 року - відкрито імуногістохімічну лабораторію. Ця сучасна наукова розробка австралійських вчених, що надає можливість більш якісно класифікувати морфологічний тип злоякісної пухлини, збільшує можливості лікаря – онколога та хіміотерапевта вчасно, якісно та ефективно призначати курс спеціального лікування з урахуванням чутливості клітин пухлини до дії тих чи інших медичних, у тому числі хіміотерапевтичних та гормональних препаратів.
В патологоанатомічне відділення облонкодиспансеру в 2010 році також придбано комплект сучасного медичного обладнання для гістологічної лабораторії.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

2014 рік - в межах існуючого ліжкового фонду онкодиспансеру створено урологічне відділення на 30 ліжок для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим урологічного профілю.
– ремонт поліклінічного відділення облонкодиспансеру.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

– ремонт процедурного кабінету для проведення хіміотерапії та туалетних кімнат хіміотерапевтичного відділення.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

2015 рік – ремонт палат радіологічного відділення.
– ремонт даху радіологічного відділення, укладання нового покриття.
– ремонт даху топкових в хірургічному та радіологічному корпусах.
– ремонт урологічного відділення.
– благоустрій території та замощення пішохідних доріжок облонкодиспансеру.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

– перезарядка гама-терапевтичної установки «Терагам».
– розширення операційного блоку.
– виграний грант на операційний стіл та безтіньову лампу для операційної.

Фото УОЗ ОДА

– отримано медичне обладнання для малоінвазивних операцій – лапараскопічні стійки.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- ремонт клініко-діагностичної та централізованої цитологічної лабораторій.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

- отримано апарат для ургентних (невідкладних) аналізів – біохімічний аналізатор в клініко-діагностичну лабораторію.
2014-2015 роки – ремонт хірургічного (адміністративного) корпусу.

Сьогодні ліжковий фонд складає 275 ліжок, денний стаціонар – 10 ліжок. Поліклінічне відділення на 150 відвідувань.

Фото УОЗ ОДА

Медична допомога ветеранам війни та учасникам АТО в обласному онкодиспансері.

У закладі функціонують спеціалізовані відділення:
- онкогінекологічне відділення на 40 ліжок;
- онкоурологічне відділення -  30 ліжок
- онкохірургічне відділення № 1  на 40 ліжок;
- онкохірургічне відділення № 2  (онкомамологічне) на 45 ліжок;
- онкохірургічне відділення № 3 на 30 ліжок  (у т.ч. лікування онкологічних захворювань голови та шиї на 10 ліжок; онкоотоларінгологічне - на 10 ліжок; торакальне - на 10 ліжок);
- хіміотерапевтичне відділення на 30 ліжок;
- операційний блок;   
- анестезіології і реанімації на 6 ліжок (ліжка до загальної кількості ліжок закладу не входять);
- радіологічне відділення на 60 ліжок;
- відділення променевої діагностики і терапії (у т.ч. з  відділенням радіонуклідної діагностики);
- поліклінічне відділення (у т.ч. з кабінетами: ендоскопічним, патології шийки матки та стаціонаром денного перебування хворих на 10 ліжок)
- рентгенологічне відділення (в т.ч. мамо графічний кабінет);
- паталогоанатомічне відділення (з гістологічною та гістохімічною лабораторією);
- кабінет функціональної діагностики;
- приймальне відділення.

Допоміжні підрозділи:
- клінічна лабораторія;
- централізована цитологічна лабораторія;
- загально-лікарняний персонал;
- інженерно дозиметрична лабораторія (в складі радіологічного відділення);
- організаційно-методичний кабінет (у т.ч. кабінет медичної статистики, популяційний та лікарняний канцер-реєстри);
- бухгалтерія;
- економісти;
- юрисконсульт
- відділ кадрів;
- господарська служба;
- гараж

Впроваджуються в практику новітні технології:
- Лапараскопічні методики для діагностики та лікування хворих на онкологічні захворювання.
- Органозберігаючі методики оперативних втручань при всіх локалізаціях злоякісних новоутворень.
- Впровадження малоінвазивних оперативних втручань.
- Проведення реконструктивних відновлювальних оперативних втручань при лікуванні раку молочної залози.
- Втілення імуногістохімічного методу дослідження при злоякісних новоутвореннях з визначенням прогностичних факторів.
- Впровадження пластичних методів хірургічного втручання при онкозахворюваннях голови-шиї.
- Впровадження нових методик в занедбаних випадках захворювань сечостатевої сфери, а саме тазової екзентерації, формування різних видів кишкових резервуарів.
- Використання венозного порту для проведення довготривалої хіміотерапії та індивідуальних дозаторів для проведення в/артеріальної хіміотерапії.
- Впровадження методик соціальної реабілітації при лікуванні онкохворих.
- Впроваджено торакальні та судинні (видалення тромбів з нижньої порожнистої вени всіх рівнів) операції.
- Проведення лапароскопічних операцій.

У закладі працюють 58 лікарів, середнього медичного персоналу – 160 осіб, молодшого медичного персоналу – 129 осіб.

Почесні звання мають:
Заслужені лікарі:
- Безносенко Петро Володимирович;
- Безносенко Максим Петрович;
- Запухляк Василь Іванович
Відмінник охорони здоров’я:
- Горст Валентина Павлівна;
Кандидати медичних наук:
- Терзійський Михайло Васильович;
- Безносенко Максим Петрович

- Горст Валентина Павлівна – заступник головного лікаря з медичної частини, нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я», 02.06.1989 року.

Фото УОЗ ОДА

- Безносенко Петро Володимирович – лікар-гінеколог-онколог гінекологічного відділення, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», 21.08.2004 року.

Фото УОЗ ОДА

- Запухляк Василь Іванович завідувач 2-м хірургічним відділенням, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», 23.08.2011 року.

Фото УОЗ ОДА

top all hotlines 02

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 640 осіб

Надано допомогу - 604 особам

Госпіталізовано - 195 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Доступні ліки

dostupni liky

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Вересень 2018

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку