Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18
e-mаil: onko_n@ukr.net
код ЄДРПОУ: 05483316

Фото УОЗ ОДА

В.о. директора – Лагочев Дмитро Миколайович, тел.: (0512) 64-75-11

Фото  УОЗ ОДА

Секретар – Луценко Тетяна Анатоліївна, тел.: (0512) 64-75-11, факс: (0512) 64–74-70
Діловод – Скрипарчук Аделіна Леонідівна, тел.: (0512) 64-75-11, факс: (0512) 64–74-70
Медичний директор з хірургічної роботи – Пішак Дмитро Михайлович, тел.: (0512) 64–74-17
Заступник директора з терапевтичної та консультативно-дігностичної роботи – Попова Алла Олексіївна, тел.: (0512) 64-74-88,
Заступник директора з питань медсестринства – Балогланова Ірина Василівна, тел.: (0512) 64-74-96
Заступник директора з адміністративних та організаційно-методичних питань – Джуринський Валерій Володимирович, тел.: (0512) 67-51-25
Заступник директора з економічних та фінансових питань – Теременко Наталія Володимирівна, тел.: (0512) 67-04-73

Ліцензія МОЗ України на медичну практику серія АЕ №571661 від 23.01.2015 року Строк дії ліцензії з 6.11.2014 року – безстрокова
Ліцензія на наркотичні засоби Строк дії ліцензії з 23.08.2018 року по 23.08.2023 року
Акредитація: сертифікат вища категорія Серія МЗ №013518 від 17.11.2017 року Термін дії з 18.05.2017 року по 18.05.2020 року

Заклад засновано в 1944 році. З того часу, з метою поліпшення рівня надання медичної допомоги населенню проведено значну роботу.
1974 рік – на базі облонкодиспансеру створено обласну цитологічну службу, що привело до покращення якості діагностики та результатів лікування хворих злоякісними новоутвореннями геніталій. На базі онкодиспансеру проведено Республіканську конференцію з діагностики та лікування раку легенів.
1975 рік – колектив онкодиспансеру було нагороджено престижною премією з онкології Ради Міністрів СРСР.
1976 рік – Миколаївський онкодиспансер був затверджений як школа передового досвіду з онкології рішенням Міністерства охорони здоров’я України за успіхи в профілактичній та лікувальній роботі.
1978 рік – на базі онкодиспансеру проведено Республіканську конференцію щодо використання цитологічного методу в профілактичній та лікувальній роботі за участю представників усіх областей України.
2002 рік – у межах існуючого ліжкового фонду онкодиспансеру відкрито 3 хірургічне відділення на 30 ліжок для надання медичної допомоги хворим з онкопатологією голови, шиї, щитовидної залози, лорорганів.
2007 рік – шляхом об’єднання 1-го радіологічного та 2-го радіологічного відділень створено єдине радіологічне відділення на 75 ліжок.
2010 рік – з ціллю покращення умов перебування та лікування онкологічних хворих із захворюваннями на рак молочної залози проведено капітальний ремонт приміщень другого хірургічного, мамологічного відділень.
– в кабінет функціональної діагностики облонкодиспансеру придбано трьохканальний електрокардіограф – «Юкард - 100» для покращення контролю лікарів за роботою серцевого м`язу та усієї серцево–судинної системи онкологічних хворих.
– у клініко–діагностичну лабораторію облонкодиспансеру придбано аналізатор електролітів «Sino-005», вкрай необхідний для спостереження за станом здоров`я хворого, як до проведення йому оперативного втручання так і після операції. Спостереження за показниками електролітів в крові хворого надає можливість лікарю онкологу та анестезіологу вчасно реагувати на їх відхилення та призначати відповідні засоби щодо їх корегування.
– у централізовану цитологічну лабораторію придбано: мікроскопи, у тому числі бінокулярні – «Mikros ms-50», р – Н метр, стерилізаційне обладнання, тощо.
2010-2011 роки – в кожному стаціонарному відділенні створено палати підвищеної комфортності для надання спеціалізованої медичної допомоги ветеранам, що проходять курс стаціонарного лікування в Миколаївському обласному онкологічному диспансері.
2010-2012 роки – в операційний блок облонкодиспансеру придбано сучасні високочастотні електрокоагулятори «МВС601» виробництва фірми «Сьорінг» (Німеччина). Указані високочастотні хірургічні апарати з функціями монополярного та біполярного різання та коагуляції, а також з можливістю підключення комбінованої ВЧ/ультразвукової хірургічної рукоятки дають змогу:
скоротити час оперативного втручання, зменшити видатки на проведення операції, зменшити терміни заживлення, скоротити втрати крові, зменшити термін післяопераційного перебування хворих громадян в диспансері, тощо.
Також придбано: стіл операційний «Біомед DS-1», ушивач органів «УО - 60», апарат ЕХ 350/М/120В – «Надія-2», стерилізаційне обладнання, тощо.
– у відділення анестезіології та інтенсивної терапії облонкодиспансеру придбано: апарати для штучної вентиляції легенів та анестезії французького виробництва, моделі – «Leon», апарати для штучної вентиляції легенів – «VELA», монітори для спостереження за хворими громадянами, пульсоксиметр, електрокардіограф «SE-1», дефибрилятор зовнішній автоматичний «А-10», кардіомонітори: «ЮМ-3000» та «ЮМ-3001».
Указане вище медичне обладнання надає можливість лікарям анестезіологам більш якісно здійснювати штучну вентиляцію легенів хворого при проведенні оперативних втручань, а також покращити якість проведення спостереження за станом здоров`я громадян після проведення їм операцій.
– на виконання Загальнодержавної та обласної Програм боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, в кабінет патології шийки матки поліклінічного відділення облонкодиспансеру придбано крісло гінекологічне, лазерний коагулятор, кольпоскоп з цифровою відео системою, що дає можливість лікарю хірургу онкологу-гінекологу вчасно виявляти передпухлинні та злоякісні новоутворення жіночої статевої сфери, проводити диспансерне спостереження за онкологічними хворими.
2010-2013 роки – у відділення променевої діагностики і терапії облонкодиспансеру придбано сучасну ультразвукову діагностичну систему голандської фірми «Philips», модель – «HD 1.1 XE Standart» з датчиками, необхідними для діагностики, у тому числі на ранніх стадіях захворювання, злоякісних новоутворень, у т.ч. з пункційною насадкою.
2016 рік – у відділення променевої діагностики і терапії облонкодиспансеру придбано сучасну ультразвукову діагностичну систему медичну VIOLA.
2017 рік – у рентгенологічний кабінет придбано сучасну Систему маммографічну VIOLA.
2018 рік – придбаний автоматичний гістологічний процесор TISSUE-TEK Vip6.
2018 рік – придбана станція заливки парафіном ЕС5-ЕКА
2011 рік – з ціллю покращення умов перебування та лікування жінок, хворих на злоякісні новоутворення жіночої статевої сфери завершено проведення капітального ремонту приміщень гінекологічного відділення.
2012 рік – проведено капітальний ремонт приміщень вхідної частини поліклінічного відділення обласного онкологічного диспансеру.
– проведено ремонт приміщень вхідної частини хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру.
– в ендоскопічний кабінет поліклінічного відділення облонкодиспансеру придбано сучасний гастроскоп фірми «Olimpus» з цифровою відео системою, набором спеціальних інструментів для забору біологічного матеріалу, подальшого проведення лабораторних, гістологічних досліджень з ціллю морфологічного підтвердження діагнозу та встановлення типу пухлини.
– в операційний блок облонкодиспансеру придбано сучасний торакоскоп німецької фірми «KARL STORZ» з можливістю проведення відео спостереження в цифровому форматі, набором спеціальних інструментів для забору біологічного матеріалу та подальшого проведення лабораторних, гістологічних досліджень з ціллю морфологічного підтвердження діагнозу та встановлення типу пухлини. Указане ендоскопічне обладнання використовується лікарями онкологами, торакальними хірургами 3 хірургічного відділення диспансеру як з ціллю діагностики злоякісних новоутворень бронхо-легеневої системи, так і при проведенні лікування тора кальних хворих.
17 червня 2013 року - відкрито імуногістохімічну лабораторію. Ця сучасна наукова розробка австралійських вчених, що надає можливість більш якісно класифікувати морфологічний тип злоякісної пухлини, збільшує можливості лікаря – онколога та хіміотерапевта вчасно, якісно та ефективно призначати курс спеціального лікування з урахуванням чутливості клітин пухлини до дії тих чи інших медичних, у тому числі хіміотерапевтичних та гормональних препаратів.
В патологоанатомічне відділення облонкодиспансеру в 2010 році також придбано комплект сучасного медичного обладнання для гістологічної лабораторії.
2014 рік - в межах існуючого ліжкового фонду онкодиспансеру створено урологічне відділення на 30 ліжок для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим урологічного профілю.
– ремонт поліклінічного відділення облонкодиспансеру.
– ремонт процедурного кабінету для проведення хіміотерапії та туалетних кімнат хіміотерапевтичного відділення.
2015 рік – ремонт палат радіологічного відділення.
– ремонт даху радіологічного відділення, укладання нового покриття.
– ремонт даху топкових в хірургічному та радіологічному корпусах.
– ремонт урологічного відділення.
– благоустрій території та замощення пішохідних доріжок облонкодиспансеру.
– перезарядка гама-терапевтичної установки «Терагам».
– розширення операційного блоку.
– виграний грант на операційний стіл та безтіньову лампу для операційної.
– отримано медичне обладнання для малоінвазивних операцій – лапараскопічні стійки.
- ремонт клініко-діагностичної та централізованої цитологічної лабораторій.
- отримано апарат для ургентних (невідкладних) аналізів – біохімічний аналізатор в клініко-діагностичну лабораторію.
2014-2015 роки – ремонт хірургічного (адміністративного) корпусу.

Сьогодні ліжковий фонд складає 246 ліжок, денний стаціонар – 10 ліжок. Поліклінічне відділення на 150 відвідувань.

У закладі функціонують спеціалізовані відділення:
– онкогінекологічне відділення на 40 ліжок;
– онкоурологічне відділення - 30 ліжок
– онкохірургічне відділення № 1 на 40 ліжок;
– онкохірургічне відділення № 2 (онкомамологічне) на 45 ліжок;
– онкохірургічне відділення № 3 на 30 ліжок (у т.ч. лікування онкологічних захворювань голови та шиї на 10 ліжок; онкоотоларінгологічне - на 10 ліжок; торакальне – на 10 ліжок);
– хіміотерапевтичне відділення на 30 ліжок;
– операційний блок;
– анестезіології і реанімації на 6 ліжок (ліжка до загальної кількості ліжок закладу не входять);
– радіологічне відділення на 60 ліжок;
– паліативне відділення;
– відділення променевої діагностики і терапії (у т.ч. з відділенням радіонуклідної діагностики);
– поліклінічне відділення (у т.ч. з кабінетами: ендоскопічним, патології шийки матки та стаціонаром денного перебування хворих на 10 ліжок)
– рентгенологічне відділення (в т.ч. мамо графічний кабінет);
– паталогоанатомічне відділення (з гістологічною та гістохімічною лабораторією);
– кабінет функціональної діагностики;
– приймальне відділення.

Допоміжні підрозділи:
– клініко-діагностична лабораторія
– централізована цитологічна лабораторія
– загально-лікарняний персонал
– інженерно дозиметрична лабораторія (в складі радіологічного відділення)
– організаційно-методичний кабінет (у т.ч. кабінет медичної статистики, популяційний та лікарняний канцер-реєстри)
– бухгалтерія
– економісти
– юрисконсульт
– відділ кадрів
– господарська служба
– гараж

Впроваджуються в практику новітні технології:
– Лапараскопічні методики для діагностики та лікування хворих на онкологічні захворювання.
– Органозберігаючі методики оперативних втручань при всіх локалізаціях злоякісних новоутворень.
– Впровадження малоінвазивних оперативних втручань.
– Проведення реконструктивних відновлювальних оперативних втручань при лікуванні раку молочної залози.
– Втілення імуногістохімічного методу дослідження при злоякісних новоутвореннях з визначенням прогностичних факторів.
– Впровадження пластичних методів хірургічного втручання при онкозахворюваннях голови-шиї.
– Впровадження нових методик в занедбаних випадках захворювань сечостатевої сфери, а саме тазової екзентерації, формування різних видів кишкових резервуарів.
– Використання венозного порту для проведення довготривалої хіміотерапії та індивідуальних дозаторів для проведення в/артеріальної хіміотерапії.
– Впровадження методик соціальної реабілітації при лікуванні онкохворих.
– Впроваджено торакальні та судинні (видалення тромбів з нижньої порожнистої вени всіх рівнів) операції.
– Проведення лапароскопічних операцій.

У закладі працюють 59 лікарів, середнього медичного персоналу – 116 осіб, молодшого медичного персоналу – 87 осіб.

Почесні звання мають:
Заслужені лікарі:
– Безносенко Петро Володимирович
– Безносенко Максим Петрович
– Запухляк Василь Іванович
Відмінник охорони здоров’я:
– Горст Валентина Павлівна
Кандидати медичних наук:
– Терзійський Михайло Васильович
– Безносенко Максим Петрович
– Горст Валентина Павлівна – нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я», 02.06.1989 року.
– Безносенко Петро Володимирович – лікар-гінеколог-онколог гінекологічного відділення, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», 21.08.2004 року.
– Запухляк Василь Іванович – присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», 23.08.2011 року.

 

Медична допомога ветеранам війни та учасникам АТО в в Миколаївському обласному центрі онкології

Фото УОЗ ОДА

Screenshot 2

Фото

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини