Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Адреса: 57001, смт Веселинове, вул. Одеська, 82
e-mаil: ves_crb@ukr.net
код ЄДРПОУ: 01998437

Фото  УОЗ ОДА

Директор – Приходько Олександр Анатолійович, тел.: (05163) 2-14-40, факс: (05163) 2-14-40

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Кривенцова Галина Іванівна, тел.: (05163) 2-14-40, факс: (05163) 2-14-40
Заступник  директора з економічних питань  –  Павло Романович Феняк,  (05163) 2-11-27
Медичний директор – Ткачук Надія Дмитрівна, тел.: (05163) 2-12-35

Веселинівська районна лікарня обслуговує громаду з населенням 17967 осіб (за інформацією https://decentralization.gov.ua/newgromada/4263)

Ми маємо:
- ліцензію МОЗ України на медичну практику – наказ МОЗ України від 20.12.2019 року №2588;
- ліцензію на наркотичні засоби від 29.01.2020 р. до 29.01.2025р.;
- ліцензію на використання джерел іонузуючого випромінювання від 04.02.2020 №005384 діє до 04.02.2025;
- ліцензію на донорство крові від 04.11.13 р. №271508 – діє безстроково.

Наша лікарня має офіційне визнання держави про наявність у нашому закладі умов для якісного та своєчасного, медичного обслуговування населення, дотримання нами стандартів у сфері охорони здоров'я, що підтверджується сертифікатом МУ-ММ №011684 від 06.03.20 року про акредитацію.

В підприємстві функціонують:
- Поліклініка з 250-ма відвідуваннями у зміну;
- Протитуберкульозний кабінет.
Стаціонарні відділення з профілями на 75 ліжок:
- терапевтичні;
- неврологічні;
- хірургічні;
- травматологічні;
- гінекологічні;
- педіатричні.

З 01 лютого 2020 року працює відділення невідкладних станів з лікувальним та діагностичним підрозділом. В діагностичному підрозділі проводяться лабораторні та інструментальні дослідження (електрокардіографія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, рентгенодіагностика).

Лабораторія – складова приймально-діагностичного комплексу
Аналізи, потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг. Відповідно, вони входять у пакети медичних послуг, які пацієнти можуть отримати платно та безоплатно залежно від Програми медичних гарантій. У зв'язку з тим, що лабораторія є важливою складовою в наданні медичних послуг в КНП «Веселинівська РЛ» Веселинівської селищної ради , було її утворено. Нею завідує лікар-лаборант Галина Кожухар.
Після тривалих консультацій з експертами лабораторної галузі адміністрацією закладу було прийнято рішення утворити лабораторію та розташувати її в єдиному просторі з відділенням невідкладної допомоги та діагностичним відділенням для зручності пацієнтів та надавачів медичних послуг.
Важливим аспектом було й під’єднання лабораторії до комп’ютерної мережі лікарні. На сьогоднішній день встановлена та тестується програма передачі результатів до електронної карти пацієнта.
За час функціонування лабораторії кількість надання послуг поступово зростала. Сьогодні лабораторія надає до 75 найменувань загальноклінічних, біохімічних, гематоголгічних, імунологічних, мікробіологічних та цитологічних досліджень.

Відповідно до Програми медичних гарантій лікарнею укладено шість договорів з НСЗУ на наступні пакети медичних послуг.
І.Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій(терапевтична госпіталізація).
Цей вид послуг надається дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій. Така госпіталізація включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності, медичну реабілітацію в гострий період.
У межах пакетів стаціонарної допомоги пацієнт має право на перелік безоплатних послуг:
- інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;
- забезпечення знеболення та медикаментозної терапії;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
- харчування у стаціонарних умовах.

ІІ. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
Якщо пацієнту призначено планову або ургентну операцію, передбачено пакет «Хірургічні операції у стаціонарних умовах». До безоплатних медичних послуг за цим пакетом входить увесь перелік з пакета «Терапевтичні госпіталізації» та додатково:
- проведення хірургічної операції з забезпеченням анестезії;
- інструментальні та лабораторні обстеження;
- післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія;
- ліки, які заклад отримує через централізовані закупівлі.

ІІІ. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах вторинна (спеціалізована) включаючи медичну реабілітацію.
Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).
Підстави для надання послуги:
- направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого;
- самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
- самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1.Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
2.Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
3.Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
4.Лікування в амбулаторних умовах.
5.Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
6.Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
7.Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
8.Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
9.Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
IV. Стоматологічна допомога дорослим та дітям.
Стоматологічну допомогу дорослим та дітям виділено в окремий амбулаторний пакет.
Він покриває:
- ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
- проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;
- планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.
Зверніть увагу! Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у гарантований пакет.

V. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ;
Пацієнт у межах цього пакету отримує тестування на ВІЛ-інфекцію та післятестове консультування, взяття під медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії (АРТ), консультування щодо переваг АРТ та оцінка прихильності до лікування, збір скарг, анамнезу, скринінг на туберкульоз; оцінку потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці; визначення приналежності до ключових груп, проведення лабораторних досліджень, видача АРТ-препаратів та супровід дітей, народжених від ВІЛ позитивних матерів у віці до 18 місяців.
Послуга за цим пакетом надається амбулаторно. Отримати її пацієнт може за направленням лікаря, з яким уклав декларацію, за направлення лікуючого лікаря, або звернувшись самостійно без направлення до закладу, який має відповідний договір з НСЗУ.
Якщо пацієнт з ВІЛ потребує стаціонарного лікування, то за направленням лікаря він також отримає цю послугу безоплатно в межах Програми медичних гарантій в закладах, які мають договір на стаціонарне лікування.

VI.Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
У пакет мобільної паліативної допомоги, яку пацієнт отримує за місцем перебування входить складання плану спостереження, оцінка соматичного та психоемоційного стану та запобігання та лікування хронічного больового синдрому, в тому числі призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення. Водночас, пацієнт має купувати такі речовини власним коштом, якщо у місці проживання відсутня відповідна місцева програма з забезпечення пацієнтів такими ліками в амбулаторних умовах.
Окрім того, безоплатним є проведення ряду лабораторних досліджень, а також забір матеріалів для проведення інших аналізів і транспортування їх до лабораторного центру.

На сьогодні у закладі працюють 148 осіб, з них - 38 лікарів (12 сумісників), середній медичний персонал – 56, молодший медичний персонал – 28, спеціалісти - 12, інші – 14.

 

 

 

Фото

Screenshot 2

 

До уваги ЗОЗ, що перебувають у сфері управління міністерств та відомств України, приватних закладів та ФОПів, які провадять господарську діяльність з медичної практики!

Переглянути

 

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 760 осіб

Надано допомогу 671 особі

Госпіталізовано 258 осіб

За минулу добу детальніше

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини