Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Форма власності – комунальна
Юридична адреса: 55274, Миколаївська область, Первомайський район, с. Степківка, вул.Головченка, 6А
Фактична адреса: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28
e-mаil: perv_centr@ukr.net
код ЄДРПОУ: 38037938

Фото УОЗ ОДА

Головний лікар – Примак Тетяна Іванівна, тел.: (05161) 7-42-78

Фото УОЗ ОДА

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення – Почтар Володимир Миколайович, тел.: (05161) 7-39-77
Секретар – Марченко Світлана Іванівна, тел.: (05161) 7-42-78

Ліцензія МОЗ України на медичну практику від 27.09.2018 року – безстрокова (наказ МОЗ від 27.09.2018 року №1758)
Ліцензія на наркотичні засоби
Акредитація – травень 2020 року.

Заклад засновано в 2012 році.
2018 рік – відбулася рорганізація шляхом перетворення з комунального закладу в комунальне підприємство

Чисельність приписного населення, що обслуговуються закладом - 28899 осіб.
Частка комп'ютеризованих робочих місць від штатної чисельності - 100.


У закладі працюють 15 лікарів, середнього медичного персоналу – 68 осіб, молодшого медичного персоналу – 39 осіб.

Графік роботи закладу: з 8:00 год до 16:25 год, обідня перерва: з 13:00 год до 13:25 год
Договір про медичне облуговування населення за програмою медичних гарантій: № 0000-2РК5-М000, строк дії – з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.


ПЕРЕЛІК
медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД
1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Вимірювання артеріального тиску.
6. Електрокардіограма.
7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Структурні підрозділи: 10 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на 50 ліжок денного стаціонару, 15 пунктів здоров'я та 14 фельдшерсько-акушерських пунктів.

Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Степківка
Адреса: 55274, Первомайський район, с. Степківка, вул. Головченко, 6
Завідувач – вакантна посада.
Тел.: 0989269581
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Катеринка
Адреса: 55263, Первомайський район, вул. Центральна, 1
Завідувач – Піснячевський Іван Васильович
Тел.: 0989269780
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кінецьпіль
Адреса: 55230, Первомайський район, с. Кінецьпіль, вул. Зелена, 7
Завідувач – Враченко Людмила Борисівна
Тел.: 0989268839
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Довга Пристань
Адреса: 55240, Первомайський район, с. Довга Пристань, вул. Новоолександрівська, 1
Завідувач – Ременяк Тетяна Петрівна
Тел.: 0989697836
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Синюхин Брід
Адреса: 55243, Первомайський район, с. Синюхин Брід, вул. Центральна, 18а
Завідувач – Байдалюк Мар'яна Сергіївна
Тел.: 0989699101
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Лиса Гора
Адреса: 55250, Первомайський район, с. Лиса Гора, вул. Шевченка, 1
Завідувач – Олефіренко Тетяна Петрівна
Тел.: 0989268839
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Софіївка
Адреса: 55253, Первомайський район, с. Софіївка, пров. Аптечний, 15
Завідувач – Максімова Світлана Миколаївна
Тел.: 0989267415
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Мигія
Адреса: 55223, Первомайський район, с. Мигія, вул. Туристична, 34
Завідувач – Байдалюк Максим Володимирович
Тел.: 0989267472
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Романова Балка
Адреса: 55270, Первомайський район, с. Романова Балка, вул. Генерала Богданова, 9
Завідувач – посада вакантна
Тел.: 0985519085
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини смт Підгородна
Адреса: 55222, Первомайський район, смт Підгородня, вул. Соборна, 8
Завідувач – Байдалюк Мар'яна Сергіївна
Тел.: 0989698141
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Грушівка
Адреса: 55225, Первомайський район, с. Грушівка, вул. Братів Лісовців, 85а
Тел.: 0989268351
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Кам’яний Міст
Адреса: 55231, Первомайський район, с. К.Міст, вул. Шевченка, 98
Тел.: 0989268317
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Кумарі
Адреса: 55260, Первомайський район, с. Кумарі, вул. Центральна, 42а
Тел.: 0989698165
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Чаусове-1
Адреса: 55234, Первомайський район, с. Чаусове-1, вул. Будівельна, 47
Тел.: 0989267906
Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я ст. Бандурка
Адреса: 55247, Первомайський район, ст. Бандурка, вул, Київська, 12
Тел.: 0989268353
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Болеславчик
Адреса: 55220, Первомайський район, с. Болеславчик, вул. Тиха, 3
Тел.: 0989698393
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Зоряне
Адреса: 55275, Первомайський район, с.Зоряне, вул. Центральна, 26
Тел.: 0989269463
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Зелені Кошари
Адреса: 55276, Первомайський район, с. Зелені Кошари, вул. Ювілейна, 7
Тел.: 0989267647
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Іванівка
Адреса: 55272, Первомайський район, с. Іванівка, вул. Трудової Слави, 26
Тел.: 0989268529
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я ст. Кам’яний Міст
Адреса: 55231, Первомайський район, ст. К.Міст, вул. Заводська, 1
Тел.: 0989268630
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Кримка
Адреса: 55261, Первомайський район, с. Кримка, вул. Гречаного, 24
Тел.: 0989268348
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Підгір’я
Адреса: 55236, Первомайський район, с. Підгір’я, вул. Набережна, 88
Тел.: 0989268181
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Полтавка
Адреса: 55264, Первомайський район, с. Полтавка, вул. Зарічна, 10
Тел.: 0989268130
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Тарасівка
Адреса: 55244, Первомайський район, с. Тарасівка, вул. Первомайська, 12
Тел.: 0989699153
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Пункт здоров'я с. Чаусове-2
Адреса: 55235, Первомайський район, с. Чаусово-2, вул. Молодіжна, 9
Тел.: 0989267846

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Бандурка
Адреса: 55247, Первомайський район ,с. Бандурка, вул. Київська, 14
Тел.: (05161) 6-11-05
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Вітольдів Брід
Адреса: 55241, Первомайський район, с. Вітольдів Брід, вул. Центральна, 47
Тел.: (05161) 6-46-56
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Вербова Балка
Адреса: 55222, Первомайський район, с. Вербова Балка, вул. Черевичного, 7
Тел.: (05161) 6-61-29
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Генівка
Адреса: 55271, Первомайський район, с. Генівка, вул. Садова, 12
Тел.: (05161) 6-74-44
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Кам’яна Балка
Адреса: 55233, Первомайський район, с. Кам’яна Балка, вул. Центральна, 16
Тел.: (05161) 6-69-15
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Куріпчине
Адреса: 55223, Первомайський район, с. Куріпчино, вул. Зелена, 2
Тел.: (05161) 6-22-65
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лозоватка
Адреса: 55247, Первомайський район, с. Лозоватка, Степова, 3
Тел.: (05161) 6-53-37
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лукашівка
Адреса: 55242, Первомайський район, с. Лукашівка, вул. Садова, 46
Тел.: (05161) 6-54-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерських пункт с. Мічуріне
Адреса: 55237, Первомайський район, с. Мічуріне, вул. Центральна, 12
Тел.: (05161) 6-25-17
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерських пункт с. Новоолександрівка
Адреса: 55247, Первомайський район, с. Новоолександрівка, Вишнева, 50
Тел.: відсутній
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Соколівка
Адреса: 55272, Первомайський район, с. Соколівка, вул. Первомайська, 1
Тел.: (05161) 6-74-80
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Станіславчик
Адреса: 55221, Первомайський район, с. Станіславчик, вул. Шкільна, 14
Тел.: відсутній
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Старі Кошари
Адреса: 55273, Первомайський район, с. Старі Кошари, вул. Шевченка, 31
Тел.: відсутній
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Степове
Адреса: 55274, Первомайський район, с. Степове, вул. 1-го Травня, 15
Тел.: відсутній
Медична допомога населенню надається за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

 

Screenshot 4ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ! 

ПОДОЛАЄМО ПАНДЕМІЮ COVID-19 РАЗОМ!

Переходьте за посиланням, реєструйтеся та

долучайтеся до команди небайдужих громадян.

Будемо здорові!

 

sars

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 566 осіб

Надано допомогу 522 особам

Госпіталізовано 178 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

Телефон Урядової «гарячої лінії»

1545

 

top all hotlines 02

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

Про внесення змін до плану проведення некурсових заходів

Про внесення змiн до плану проведення некурсових заходів

p475228n14

*Брендбук України

vstup

banerBPD 160x60

Останні новини